Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DELTAGELSE, REFLEKSION, CHANCELIGHED, OG RESSOURCE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DELTAGELSE, REFLEKSION, CHANCELIGHED, OG RESSOURCE"— Præsentationens transcript:

1 DELTAGELSE, REFLEKSION, CHANCELIGHED, OG RESSOURCE
Et projekt, i samarbejde med Integrationsministeriet, om det mangfoldige forældresamarbejde

2 5 årigt Inklusions projekt Mangfoldigheds ledelse
BAGGRUND FOR PROJEKTET 5 årigt Inklusions projekt Mangfoldigheds ledelse Nyere videnskabelige undersøgelser Bekræfte eller bryde den negative sociale arv Marginalisering

3 DELTAGELSE REFLEKSION CHANCELIGHED RESSOURCE

4 BETINGELSER FOR PROJEKTETS SUCCES
At alle medarbejdere involveres At vi før projektet, havde tradition for at samarbejde på tværs af afd. At den enkeltes udgangspunkt anerkendes Et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø At personalet løbende har indflydelse på projektets indhold At opnå engagement og motivation hos personalet

5 Aktions-lærings-forløb OBS forløb gennem UCC
UCC tilbage-melding Fokus gruppe interview 2x praksis-fortælling pr. uge Ledelses aktiviteter Personale aktiviteter Tovholder-møder Analyse af praksis fortælling Uddan-nelsesdage Kurser Kultur kultur-forståelse

6 FOKUS FOR UDARBEJDELSE AF PRAKSISFORTÆLLINGER
Inddragelse og inklusion af forældre i fællesskaber. Forældrefællesskab og interaktion(danske og etnisk minoritetsforældre i mellem) Den daglige kontakt mellem forældre og personalet. Forældresamtaler. Garderobe/uformel snak Forældreskab(måden at være forældre på) Forældreforventninger (til institutionen) Personalets forventninger til forældrene

7 EKSEMPLER PÅ DILEMMAER TIL AKTIONSLÆRINGSFORLØB
Multikulturelle forældre/børnegruppe – monokulturelt fokus på årets gang/årshjul. Er det OK i et inklusionsperspektiv? Forældre kan have svært ved at gennemskue forventninger og deltagelsesbetingelser i forbindelse med aflevering/afhentning/overlevering osv. hvordan kan vi gøre disse forventninger mere synlige/tydelige (både når det omhandler sprog, for forståelser, manglende tryghed og manglende synlighed) Samtaleformer som udvekslings tone og undervisnings tone, hvornår bruger vi hvad og er der brug for at ændre det? En ting er synlighed ift. Den måde I gør institutionskulturen på, men inklusion fordrer også indflydelse – hvad kan/vil I gøre for at lægge op til dette (hverdag/møder osv.), og ift. hvilke områder?

8 FORELØBIGE RESULTATER
Redskaber og mod til at turde reflektere over egen praksis Opmærksomhed på egen andel/ansvar for samarbejdet At turde forholde sig til egne/kollegers fordomme, barrierer og forventninger Ændring af praksis via aktionslæringsforløb Øget daglig kontakt til nydanske forældre Øget deltagelse af nydanske forældre ved forældre møder/arrangementer Flere nydanske forældre i afdelingernes Husråd 51 % nydanske forældre i Distriktets forældrebestyrelse

9 Har du lyst til at vide mere kan vi kontaktes på nedenstående mail.
Dorit Jensen Coleman


Download ppt "DELTAGELSE, REFLEKSION, CHANCELIGHED, OG RESSOURCE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google