Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationer – børn og voksne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationer – børn og voksne"— Præsentationens transcript:

1 Relationer – børn og voksne

2 Relationer – børn og voksne
Denne øvelse skal I bruge til at afklare, hvordan forholdet mellem børn og voksne i FDF bliver bedst muligt, samt hvordan I opnår dette. Der er to øvelser – en generel om forholdet mellem børn og voksne i FDF (30 minuter), 2a – en med udgangspunkt i hvordan I modtager nye børn (30 minuter), 2b 2

3 Introduktion til øvelser – Relationer mellem børn og voksne
Gode relationer mellem børn og voksne er ifølge undersøgelsen ”Den attraktive spejdergruppe” (2006) særdeles vigtigt for fastholdelsen af børn i organisationer. Her skal I finde frem til, hvordan I sørger for et godt forhold mellem børn og voksne i jeres kreds. Øvelse 2 fokuserer på forholdet melem børn og voksne og er en øvelse, hvor I tager udgangspunkt i program, I allerede har kørt. Øvelsen sluttes af med opsamling og det kan være en idé at lave et håndslag på nogle ret konkrete ting, I har hensigt om at gøre i jeres samvær med børn til FDF. 3

4 Øvelse 2a – børn og voksne
4

5 Øvelse 2a – børn og voksne
Øvelsen varer minutter. 2a) Brug 15 minutter til at diskutere disse spørgsmål i grupper (ikke for store – det er vigtigt, alle byder ind). Sørg for, at der er en ’sekretær’, der holder skriver de vigtigste pointer ned Spørgsmål: Hvad gør vi for at vores FDF-børn er trygge? Hvad er vigtigt? - Hvordan byder vi som ledere børn velkommen til møderne hver uge? Hvad er vigtigt? - Hvordan sikrer vi, børn ikke bliver overhørt? Hvornår er det OK at irettesætte? - Hvordan irettesætter vi uden at ødelægge forholdet mellem den voksne og barnet? - Hvordan vil vi gerne, at børnene ser de voksne? Og hvordan sikrer vi dette? - Hvad synes vi, det er vigtigt, børnene har med hjem fra FDF? - Hvad kan vi gøre for at børn altid har tillid til de voksne? 5

6 Øvelse 2a - opsamling Opsamling i fællesskab / fælles diskussion – hvad var de vigtigste pointer fra hver gruppe? (10 minutter) Sekretærerne fremlægger de vigtigste punkter, men alle har taletid og kan byde ind. Opsummér diskussionen til nogle praktiske ting, I kan gøre. (Fx ’vi vil sige ”hej” til alle til alle børn, når vi ser dem første gang til et klassemøde’). Sørg for, at det er præcise ting, der er nemme at gøre, I får skrevet ned! 6

7 Øvelse 2b – nye børn 7

8 Øvelse 2b – nye børn Øvelse 2b handler om, hvordan nye børn modtages. Ofte kommer nye børn med deres kammerater til FDF, men dette er ikke altid tilfældet. I denne øvelse forestiller vi os at en dreng og en pige, der ikke ved ret meget om FDF, pludselig dukker op til et møde. Hvad er det vigtigt at få forklaret for nye i FDF? - øvelsen på næste slide skulle gerne hjælpe med at finde ud af dette, så I kan forklare nogle af de naturlige indforståetheder, der altid vil være i en FDF-kreds. 2b.1) Del lederne op i passende grupper (ikke for store – det er vigtigt, alle får taletid). Husk, at situationen er til for at I kan se på, hvad I gør og forventer – altså i dette tilfælde er det ikke så meget børnene i casen, der er fokus på, men hvad I som voksne i kredsen synes og ikke mindst gør. Diskutér eksemplet – Gå rundt i kredshusets forskellige rum (evt også udenfor) og se hvilke situationer, nye børn vil kunne komme i i de forskellige rum i huset. Hvad vil de stille af spørgsmål? Og hvordan vil vi svare på det? 8

9 Øvelse 2b – børn og voksne, nyt barn
Case: ”Trine og Torben skal starte til FDF og de møder op til det ugentlige møde (forældrene havde ikke tid at komme med – så Trine og Torben er lidt betuttede).” - Hvordan tager I imod sådan to børn? - Hvad er vigtigt for at sikre, at de kommer igen? - Hvilken historie vil vi gerne have, de fortæller deres forældre, når de kommer hjem? – og hvordan forbedrer vi chancerne for, at de fortæller det om FDF, vi gerne vil have? - Hvad forventer vi, at nye medlemmer selv gør uden at vi som voksne hjælper? - Hvad tror I Torben og Trine vil synes er mærkeligt ved FDF? Og hvordan undgår vi, at det gør at FDF bliver fremmed for dem? - Hvornår kan vi regne med, at Trine og Torben er ’normale’ FDF-børn og en del af FDF-hverdagen? Hvornår indgår de på lige fod med andre børn i FDF? - Hvem er ansvarlige for Trine og Torben til FDF indtil de indgår på lige fod med andre? 9

10 Øvelse 2b - opsamling 3b) Saml op i fællesskab. Få i fællesskab formuleret, hvad der er vigtigt, når nye børn modtages (fx ’børn skal vide, hvad alle hedder efter deres første besøg i kredsen’). Sørg for at få skrevet nogle af de gode idéer fra jeres tur med T&T rundt i huset/kredsens plads. Benyt også lejligheden til at tænke over, hvad I har af indforståetheder i kredsen – hvad gør det svært for en udefrakommende at forstå hvad der foregår? Dette er også relevant, når I får nye ledere...


Download ppt "Relationer – børn og voksne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google