Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærd – stat, marked og det civile samfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærd – stat, marked og det civile samfund"— Præsentationens transcript:

1 Velfærd – stat, marked og det civile samfund
De overordnede mål Samfundsmæssige ændringer Den liberale velfærdsmodel Den skandinaviske velfærdsmodel Den kontinentale velfærdsmodel Presset på den danske velfærdsstat Opsummering Øvelser

2 De overordnede mål Velfærdsstater kan have mange samtidige formål
Velstand Velfærd Lighed Dynamik ?

3 Velfærdsstats-definitioner
Én type af historiske definitioner har fokuseret på modstillingen mellem stat og marked. de institutioner, der tilsammen bestemmer borgernes velfærd.

4 Samfundsmæssige ændringer
Det danske samfund ændrede sig i løbet af 60’erne fra et statisk landbrugssamfund til et dynamisk industrisamfund Efter 1970 opstod informations- og servicesamfundet

5 Den liberale velfærdsmodel
Fordelingsprincip: markedet Baggrund: Liberalisme / Fri konkurrence Geografisk: USA, England, New Zealand og Australien

6 Den liberale velfærdsmodel
Mulige fordele: dynamik og virkelyst, retfærdig? Mulige ulemper: stor økonomisk og social ulighed udfordrer sammenhængskraften i samfundet, uretfærdig?

7 Den skandinaviske model
1960: offentligt ansatte Ønske om minimalstat Socialisternes kritik

8 Den skandinaviske model
Kendetegn ved den skandinaviske velfærdsmodel: Gratis universelle ydelser til borgere Omfattende økonomisk sikkerhedsnet Finansiering gennem skatter Staten spiller en meget aktiv rolle Teoretisk fundament: Keynes

9 Den skandinaviske model
Kilde: Danmarks Statistik 2007

10 Den skandinaviske model
Kilde: Danmarks Statistik 2007

11 Den skandinaviske model
Mulige fordele Økonomisk sikkerhed & lighed som ideal Solidaritet Retfærdig? Mulige ulemper Manglende incitamenter til aktiv handling / umyndiggørelse Stor og dyr stat Uretfærdig?

12 Den kontinentale velfærdsmodel
Fordelingsprincip: civilsamfund og forsikringer Baggrund: Konservatisme Geografisk: bl.a. Frankrig, Tyskland og Italien

13 Den kontinentale velfærdsmodel
Mulige fordele Styrker civilsamfundet Solidaritet Retfærdig? Mulige ulemper Afhængighed af det civile samfund (ofte familien) Ressourcesvage familier væsentligt ringere stillet end i Danmark Uretfærdig?

14 Pres på den danske velfærdsstat
Eksplosion i udgifterne til offentlig forsørgelse siden 1970’erne Forventningspres Personlig ansvarlighed og incitament til selvforsørgelse forsvinder Mangel på arbejdskraft

15 Pres på den danske velfærdsstat
Kilde: Danmarks Statistik 2007

16 Hvordan måle ulighed? Lorentzcurven – hvor areal under linie er GINI-koefficient Her indsættes figure med gini

17 Hvordan måle ulighed Lorentzkurven – hvor areal under linie er GINI-koefficient

18 Øvelse: Retssag Argumentér for den liberale model
Argumentér imod den liberale model Argumentér for det synspunkt at den stigende individualisering udgør en trussel mod den danske model. Argumentér imod det synspunkt at den stigende individualisering udgør en trussel mod den danske model.


Download ppt "Velfærd – stat, marked og det civile samfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google