Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Samfundsfag Næstved Gymnasium og HF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Samfundsfag Næstved Gymnasium og HF"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Samfundsfag Næstved Gymnasium og HF
Velkommen til Samfundsfagspræsentation

2 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Fagets Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt, globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Faget skal forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber.

3 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Formål Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold i det moderne samfund. Samfundsfag skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger. Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse

4 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Nogle af de faglige må er: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger

5 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Nogle af de faglige må er: forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp beregninger, tabeller, diagrammer, modeller og begrebsskemaer argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog

6 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Kernestof Sociologi identitetsdannelse og socialisation massemedier og politisk meningsdannelse social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring

7 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Kernestof Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemer forskellige typer politiske systemer, herunder EU

8 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Kernestof Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund typer af goder og økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling. makroøkonomiske sammenhænge, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt

9 Samfundsfag på den gymnasiale uddannelse
Kernestof International politik Danmarks suverænitet og handlemuligheder aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt globalisering og samfundsudvikling


Download ppt "Præsentation af Samfundsfag Næstved Gymnasium og HF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google