Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det moderne samfund Kendetegn ved det moderne samfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det moderne samfund Kendetegn ved det moderne samfund"— Præsentationens transcript:

1 Det moderne samfund Kendetegn ved det moderne samfund
De klassiske sociologers syn på det moderne samfund Marx Durkheim Weber

2 Kendetegn ved moderne samfund
Nationalstater: Fra fyrstestat med undersåtter til nation med borgere  nationalisme. Udviklet kapitalisme: Handel og pengeøkonomi erstatter selvforsyning og bytteøkonomi. Industrialisering: fabriksproduktion med brug af maskiner  kraftig øget produktivitet. Urbanisering: Fra land til by  storbyer i stort tal. Byen bliver produktionssted.

3 Kendetegn ved moderne samfund
Sekularisering: adskillelse af religion og politik  Tro bliver en privatsag. Rationalisering: Videnskab erstatter religion som rettesnor  Naturvidenskab idealet. Specialisering: Arbejdsdeling med vidt forskellige funktioner i arbejdsprocessen.

4 Karl Marx Moderne samfund  kapitalistiske samfund
Industrialisering  vækst og øget produktivitet Det industrielle, kapitalistiske samfund er et klassesamfund  ulighed og udbytning

5 Emile Durkheim Individet er bundet af den tvang, den sociale struktur i samfundet udøver Den sociale tvang sikre samfundet mod at gå til i et egoistisk kaos Værdier og normer er afgørende  en kollektiv bevidsthed Moderniteten udfordrer den kollektive bevidsthed Der sker en ændring fra mekanisk solidaritet  organisk solidaritet

6 Max Weber Weber ønskede at opnå forståelse af sociale handlinger
Modernitet  ideal om målrationelle handlinger Bureaukratiet som eksempel ”Videnskabeliggørelsen medfører en affortryllelse af verden, hvor overtro og myter forsvinder. Det giver den enkelte større ansvar for sine handlinger, da fiasko ikke længere kan bortforklares med skæbnen eller overjordisk indgriben”


Download ppt "Det moderne samfund Kendetegn ved det moderne samfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google