Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velfærdsstaten Samfundsfag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velfærdsstaten Samfundsfag."— Præsentationens transcript:

1 Velfærdsstaten Samfundsfag

2 Velfærdsydelser Lige adgang til og god behandling på sygehuse
Folkeskolens evne til at sikre lige muligheder for alle børn Pasningsgaranti for småbørn Ældres mulighed for at få hjemmehjælp Sikring af indkomst under sygdom, invaliditet, arbejdsløshed og alderdom

3 Velfærdsstaten ”handler om sikringen af lighed mellem samfundets borgere og om omfordeling af materielle resurser og livsvilkår” Uenighed om omfordeling mellem rige/fattige, unge/ældre, arbejdsløse/beskæftigede, lavt/højtuddannede, syge/raske osv.

4 Økonomi og politik Økonomi/markedet og politik/staten bygger på forskellige principper Økonomi bygger på frivillige og individuelle valg Politik bygger på bevidste, bindende og kollektive valg Staten og markedet er hinandens forudsætninger, vækst/velstand er en forudsætning for velfærd/omfordeling

5 Velfærdsmodeller Forholdet mellem civilsamfund/borgere, stat/offentligt ansatte og marked/private 3 slags velfærdsmodeller Den universelle/socialdemokratiske ”den skandinaviske model” Den residuale/liberale) ”den atlantiske model” Den korporative/konservative) ”den kontinentale model”

6 Den universelle/socialdemokratiske velfærdsmodel
De nordiske lande (fx Danmark og Sverige) Omfattende omfordeling og høj skatteprocent Det frie/liberale marked ift. økonomi Socialdemokratiske værdier som solidaritet og lighed ift. politik Staten/den offentlige sektor giver velfærdsydelser, et socialt sikkerhedsnet Sociale ydelser er universelle (for alle)

7

8 Den residuale/liberale velfærdsmodel
De engelsktalende lande (fx USA og England) Residual = resterende, dvs. velfærdsydelser kun er tilegnet de absolut svageste Minimal omfordeling og lav skatteprocent Det frie/liberale marked ift. økonomi Middelklassen selv tegne forsikringer ift. sygdom og arbejdsløshed Sociale ydelser er selektive (for udvalgte)

9

10 Den korporative/konservative velfærdsmodel
De centraleuropæiske lande (fx Tyskland og Frankrig) Korporativ = samarbejde mellem virksomheder og staten Forsikring betales via arbejdsgiver (en procentdel af lønnen) Moderat omfordeling og høj skatteprocent (mindre progressivt) Sociale ydelser finansieres via tvunge sociale bidrag

11

12

13 Forskelle/ligheder Velfærdsmodel Den universelle/socialdemokratiske
Den residuale/liberale Den korporative/konservative Omfordeling Omfattende Minimal Moderat Skatteprocent Høj (progressiv) Lav Høj Målgruppe Alle De svageste Offentlig sektor Stor Lille Lande Danmark og Sverige England og USA Tyskland og Frankrig Ansvar Det offentlige Den enkelte Arbejdsmarkedet og familien Centralt element Staten Markedet Familien/arbejdsgiver


Download ppt "Velfærdsstaten Samfundsfag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google