Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

JENS-KRISTIAN EIBNER PROJEKTLEDER JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "JENS-KRISTIAN EIBNER PROJEKTLEDER JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE."— Præsentationens transcript:

1 JENS-KRISTIAN EIBNER PROJEKTLEDER JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE

2 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 2 Dagsorden og mål

3 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 DAGSORDEN OG MÅL Dagsorden 1. Hvad er et projekt? 2. De 7 gode principper for projekter 3. De 7 vigtige projekt temaer 4. De 7 overordnede processer i projekter 5. Afslutning Mål for i dag Give en fornemmelse af hvad det betyder at deltage i et projekt via rammer, eksempler og egne erfaringer. Motivere til at deltage i projektarbejde At få jer til at huske, at der var noget med 7-7-7 ved projekter 3

4 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 4 Hvad er et projekt?

5 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 HVAD ER ET PROJEKT? › Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres for at levere ét eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case. › En Business Case drejer sig om, hvordan en idé udvikles til et levedygtigt investeringsforslag i organisationen. En Business Case skal være ønskværdig, levedygtig og opnåelig igennem hele projektet. 5

6 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 PROJEKTARBEJDE ADSKILLER SIG FRA ALMINDELIG DRIFT VED FØLGENDE PUNKTER: › Skaber forandringer › Er midlertidig › Arbejdes tværfunktionel › Er Unik › Indeholder større Usikkerhed 6

7 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 GRÅZONER OM PROJEKT VS ALM. DRIFT KAN AFGØRES VED EVALUERING AF STYRINGSPARAMETRE: › Omkostninger › Tidshorisont › Kvalitet ---------------------------- › Omfang › Risiko › Udbytte 7

8 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 8 De 7 gode principper for projekter

9 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 DE 7 GODE PRINCIPPER FOR PROJEKTER 9 › Fortsat forretningsbegrundelse › Tag ved lære af erfaringer › Fastlagte roller og ansvar › Faseopdeling › Afvigelsesstyring › Fokus på produkter › Tilpasning til projektmiljøet

10 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 FORTSAT FORRETNINGSBEGRUNDELSE 10 › At der er en holdbar begrundelse for, at det igangsættes › At begrundelsen forbliver gyldig igennem hele projektforløbet › At begrundelsen dokumenteres og godkendes

11 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 TAGE VED LÆRE AF ERFARINGER 11 › Når et projekt startes › Ved projektets gennemførelse › Når projektet afsluttes

12 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 FASTLAGTE ROLLER OG ANSVAR 12 › Et projekt har fastlagte roller og ansvar i en organisationsstruktur, der inddrager forretnings-, bruger- og leverandørinteressenter. › Vigtigste interessenter: › Forretningsmæssige sponsorer, som bakker op om målsætninger og sikrer, at den forretningsmæssige investering betaler sig › Brugere, som vil komme til at anvende projektets slutprodukt til at opnå det ønskede udbytte, når projektet afsluttes › Leverandører, som leverer de nødvendige ressourcer og den nødvendige ressourcer og den nødvendige ekspertviden til projektet (kan både være intern og ekstern)

13 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 FASEOPDELING 13 › At inddele projektet i et antal ledelsesfaser › At have en overordnet Projektplan og en detaljeret Faseplan › At planlægge, uddelegere, overvåge og styre projektet fasevis

14 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AFVIGELSESSTYRING 14 › At uddelegere myndighed fra ét ledelsesniveau til det næste ved fastlagte tolerancer (Tid, Omkostninger, Kvalitet, Omfang, Risiko, Udbytte) › At etablere styringselementer, der sørger for, at der i forbindelse med forudsete overskridelser af tolerancer, øjeblikkelig henvises til næste overordnet ledelsesniveau. › At etablere en sikringsmetode, så hvert ledelsesniveau kan have tiltro til, at styringselementerne fungere.

15 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 FOKUS PÅ PRODUKTER 15 › Et vellykket projekt fokusere på produkter … ikke aktiviteter

16 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 TILPASNING TIL PROJEKTMILJØET 16 › At sikre at metoden til projektledelse passer til projektets omgivelser › At sikre, at projektets styringselementer tager udgangspunkt i projektets størrelse, kompleksitet, betydning, formåen og risici

17 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 17 De 7 vigtige projekt temaer

18 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 DE 7 PROJEKT TEMAER 18 › Business Case Hvorfor? › Organisation Hvem? › Kvalitet Hvad? › Planlægning Hvordan? Hvor meget? Hvornår? › Risiko Hvad nu hvis? › Ændringer Hvad er konsekvensen? › Fremdrift Hvor er vi nu? Hvor er vi på vej hen? Skal vi fortsætte?

19 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 ORGANISATION – VIGTIGE INTERESSENTER Virksomheds- eller programledelse LedelseStyregruppeProjektorganisation StyringProjektleder LeveringTeamleder 19

20 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 ORGANISATION – PROJEKTORGANISERING 20 Teammedlemmer Seniorbruger Seniorleverandør Projektejer Projektleder Teamleder Virksomheds- eller programledelse Projektsikring Ændringsmyndighed Projektsupport Bemyndigelse Projektsikringsansvar Support og rådgivning

21 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 ORGANISATION – ROLLER OG ANSVAR 21

22 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 22 De 7 overordnede processer i projekter

23 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 OVERBLIK OVER PROCESSER 23 Præ- projektInitieringsfaseEfterfølgende leveringsfase(r)Sidste leveringsfase Ledelse Styring Levering SP = Start af Projekt IP = Initiering af Projekt LF = Ledelse af faseovergang AP = Afslutning af et projekt SP Ledelse af et Projekt IP Styring af en Fase Styring af Produktleverancer Styring af Produktleverancer LF AP

24 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 24 Afslutning

25 JENS-KRISTIAN EIBNER AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AFSLUTNING Kontaktoplysninger Jens-Kristian Eibner AU HR 40180284 jke@adm.au.dk Inspiration Kurser Projektlederuddannelse Modul 1 den 2-4 december 2013 Modul 2 den 6-8 januar 2014 Modul 3 den 3-4 februar 2014 PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Practioners Prince Foundation den 16-18 december 2013 Prince Practitioner den 19-20 december 2013 Projektmetodekursus Den 9-10 september 2013 Litteratur Prince2 TM – Projektledelse med succes 25


Download ppt "JENS-KRISTIAN EIBNER PROJEKTLEDER JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE I PROJEKTARBEJDE JENS-KRISTIAN EIBNER 26. SEPTEMBER 2013 AT DELTAGE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google