Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At deltage i projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At deltage i projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 At deltage i projektarbejde

2 Dagsorden og mål

3 Dagsorden og Mål Dagsorden Mål for i dag Hvad er et projekt?
De 7 gode principper for projekter De 7 vigtige projekt temaer De 7 overordnede processer i projekter Afslutning Mål for i dag Give en fornemmelse af hvad det betyder at deltage i et projekt via rammer, eksempler og egne erfaringer. Motivere til at deltage i projektarbejde At få jer til at huske, at der var noget med ved projekter

4 Hvad er et projekt?

5 Hvad er et projekt? Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres for at levere ét eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case. En Business Case drejer sig om, hvordan en idé udvikles til et levedygtigt investeringsforslag i organisationen. En Business Case skal være ønskværdig, levedygtig og opnåelig igennem hele projektet.

6 Projektarbejde adskiller sig fra almindelig drift ved følgende punkter:
Skaber forandringer Er midlertidig Arbejdes tværfunktionel Er Unik Indeholder større Usikkerhed

7 Gråzoner om projekt vs alm
Gråzoner om projekt vs alm. drift kan afgøres ved evaluering af styringsparametre: Omkostninger Tidshorisont Kvalitet Omfang Risiko Udbytte

8 De 7 gode principper for projekter

9 De 7 gode principper for projekter
Fortsat forretningsbegrundelse Tag ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring Fokus på produkter Tilpasning til projektmiljøet

10 Fortsat forretningsbegrundelse
At der er en holdbar begrundelse for, at det igangsættes At begrundelsen forbliver gyldig igennem hele projektforløbet At begrundelsen dokumenteres og godkendes

11 Tage ved lære af erfaringer
Når et projekt startes Ved projektets gennemførelse Når projektet afsluttes

12 Fastlagte roller og ansvar
Et projekt har fastlagte roller og ansvar i en organisationsstruktur, der inddrager forretnings-, bruger- og leverandørinteressenter. Vigtigste interessenter: Forretningsmæssige sponsorer, som bakker op om målsætninger og sikrer, at den forretningsmæssige investering betaler sig Brugere, som vil komme til at anvende projektets slutprodukt til at opnå det ønskede udbytte, når projektet afsluttes Leverandører, som leverer de nødvendige ressourcer og den nødvendige ressourcer og den nødvendige ekspertviden til projektet (kan både være intern og ekstern)

13 Faseopdeling At inddele projektet i et antal ledelsesfaser
At have en overordnet Projektplan og en detaljeret Faseplan At planlægge, uddelegere, overvåge og styre projektet fasevis

14 Afvigelsesstyring At uddelegere myndighed fra ét ledelsesniveau til det næste ved fastlagte tolerancer (Tid, Omkostninger, Kvalitet, Omfang, Risiko, Udbytte) At etablere styringselementer, der sørger for, at der i forbindelse med forudsete overskridelser af tolerancer, øjeblikkelig henvises til næste overordnet ledelsesniveau. At etablere en sikringsmetode, så hvert ledelsesniveau kan have tiltro til, at styringselementerne fungere.

15 Fokus på produkter Et vellykket projekt fokusere på produkter … ikke aktiviteter

16 Tilpasning til projektmiljøet
At sikre at metoden til projektledelse passer til projektets omgivelser At sikre, at projektets styringselementer tager udgangspunkt i projektets størrelse, kompleksitet, betydning, formåen og risici

17 De 7 vigtige projekt temaer

18 De 7 Projekt Temaer Organisation Hvem? Business Case Hvorfor?
Kvalitet Hvad? Planlægning Hvordan? Hvor meget? Hvornår? Risiko Hvad nu hvis? Ændringer Hvad er konsekvensen? Fremdrift Hvor er vi nu? Hvor er vi på vej hen? Skal vi fortsætte?

19 Organisation – vigtige interessenter
Virksomheds- eller programledelse Ledelse Styregruppe Projektorganisation Styring Projektleder Levering Teamleder

20 Organisation – Projektorganisering
Virksomheds- eller programledelse Seniorbruger Seniorleverandør Projektejer Projektleder Projektsikring Ændringsmyndighed Projektsupport Teamleder Teammedlemmer Bemyndigelse Projektsikringsansvar Support og rådgivning

21 Organisation – Roller og Ansvar

22 De 7 overordnede processer i projekter

23 Overblik over processer
Præ- projekt Initieringsfase Efterfølgende leveringsfase(r) Sidste leveringsfase Ledelse Styring Levering SP Ledelse af et Projekt LF LF AP IP Styring af en Fase Styring af en Fase Styring af Produktleverancer Styring af Produktleverancer SP = Start af Projekt IP = Initiering af Projekt LF = Ledelse af faseovergang AP = Afslutning af et projekt

24 Afslutning

25 Afslutning Kontaktoplysninger Inspiration Kurser Litteratur
Jens-Kristian Eibner AU HR Inspiration Kurser Projektlederuddannelse Modul 1 den 2-4 december 2013 Modul 2 den 6-8 januar 2014 Modul 3 den 3-4 februar 2014 PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Practioners Prince Foundation den december 2013 Prince Practitioner den december 2013 Projektmetodekursus Den 9-10 september 2013 Litteratur Prince2TM – Projektledelse med succes


Download ppt "At deltage i projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google