Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TAG EJERSKAB  FJERN BARRIERER  BESLUT PÅ STEDET

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TAG EJERSKAB  FJERN BARRIERER  BESLUT PÅ STEDET"— Præsentationens transcript:

1 TAG EJERSKAB  FJERN BARRIERER  BESLUT PÅ STEDET
STYREGRUPPENS ANSVARSMODEL TAG EJERSKAB  FJERN BARRIERER  BESLUT PÅ STEDET Etablere rammer for projektet Fokus på de 5 prin-cipper Godkende styrings- mæssige produkter Sikre sammenhæn- gende og troværdig tidsplan Godkend business case Tjek gevinstrealisering- plan og sammenhæng til leverancer Udfordre scope og løsningsdesign Sikre relevant organise-ring og bemanding Interessenthåndtering og kommunikation Sikre dækkende risikoanalyse Konfliktløsning og sparring Godkende opdaterede styringsdokumenter Vælge evt. leverandør Afvigelseshåndtering Opfølgning på fremdrift ift. plan Løbende opfølgning på business case og earned value Godkende kravspecifi-kation, udbud og kontrakt Udvælgelseskriterier for leverandører Revurdere organisering og sikre fortsat bemanding Statusrap. og kommunik. Rammer for lev.samarb. Aktiv opfølgning på risikoanalyse og fokus på reduktion af risici Konfliktløsning og sparring Godkende opfyldelse af overdragelseskriterier Godkende opdaterede styringsdokumenter Afvigelseshåndtering Opfølgning på fremdrift ift. plan Løbende opfølgning på business case og earned value Opf. på gevinstrealisering Sikre opfyldelse af forret-ningsmæssige behov Ændringshåndtering og prioritering Sikre organisering ift. leverandørorganisation Sikre ressourcer til drift og implementering Sikre godt lev.samarb. Aktiv opfølgning på risikoanalyse og fokus på reduktion af risici Rapporter til øverste ledelse, hvis afvigelser i planlagt gevinst-realisering Sikre måling af gevinster i henhold til plan Udarbejdelse af gevinst-realiseringsrapport Postkalkulation af BC Sikre forretningsvendte aktiviteter og leverancer, som kan fremme realisering Evt. nedsætte gevinst-realiseringsorganisation Indsende gev,realiser. rapport til it-projektrådet Risikostyring ift. gevinstrealisering Ledelse Tidsstyring Økonomi- og gevinststyr. Kvalitets- og leverancestyr Ressource-styring & org. Interessent-styring Risikostyring STYREGRUPPENS ANSVAR SENIORBRUGERS ANSVAR Version 1.0

2 SPØRG IND TIL ❶ Er projektet robust?
Relevante spørgsmål som alle medlemmer af styregruppen bør stille sig selv løbende i projektet ❶ Er projektet robust? Stiger antallet af risici og hvis ja, hvorfor? Er der troværdige handlingsplaner til risiciene? Er afhængigheder til andre projekter under kontrol? Er der mange grænseflader til andre systemer? Holder estimaterne eller skal der re-estimeres? Er der tilstrækkelig med buffer i tidsplaner? Er projektdeltagerne motiverede og engagerede? Er der de rigtige nøgleressourcer på projektet? Fungerer samarbejdet med leverandøren? STYREGRUPPENS 3 LEDELSESPRINCIPPER ❷ Er projektet forudsigeligt? Giver antallet af deltids projektdeltagere problemer? Fører trufne beslutninger til de ønskede resultater? Stiger antallet af problemer og hvis ja, hvorfor? Leveres der i henhold til tidsplaner? Er der udfordringer med at få tildelt ressourcer? Er der meget omarbejde i leverancerne? Medtages ændringer, som ikke er godkendte (scope creep)? ❹ Er projektet ledet? Håndteres interessenter, så de bakker op om projektet? Er forretningsområderne tilstrækkeligt inddraget? Udøves der struktureret opgaveledelse (arbejdspakker)? Udøver projektledelsen personaleledelse af projektdeltagerne? Lever alle op til ansvaret i deres projektrolle? Bør der ske ændringer til projektorganiseringen? Har kommunikationen fra projektet den ønskede effekt? ❸ Er projektet styret? Er tolerancegrænser tæt på at blive overskredet? Har korrigerende handlinger den ønskede effekt? Er der den nødvendige overvågning og kontrol? Fungerer de valgte udviklingsmodeller? Er alle baselines up-to-date(tid, scope, ressourcer, kvalitet)? Ændres tidsplanen ofte og hvis ja, hvorfor? Er rapporteringen retvisende (for positiv/negativ)? ❺ Er der ændringer til projektgrundlaget? Er der ændringer i business casen? Sker der ændringer i gevinstrealiseringsplanen? Fører projektets leverancer fortsat til de ønskede gevinster? Skal der ændres i projektets godkendelseskriterier? Påvirker organisationsændringer krav og løsningsdesign? Påvirker lovændringer krav og løsningsdesign? Påvirker strategiændringer krav og løsningsdesign? Version 1.0


Download ppt "TAG EJERSKAB  FJERN BARRIERER  BESLUT PÅ STEDET"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google