Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvikskranken Torsdag den 10. september 2009 Internal Market Centre.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvikskranken Torsdag den 10. september 2009 Internal Market Centre."— Præsentationens transcript:

1 Kvikskranken Torsdag den 10. september 2009 Internal Market Centre

2 2 Dagsorden  Kort overblik over kvikskranken  Den simple danske løsning  Samarbejdet med Virk  Samarbejdet med myndighedernes Virk- ambassadører  Fremtiden – livet efter 2009 Internal Market Centre

3 3 1. Kvikskrankens to ben  EU’s servicedirektiv (artikel 6, 7 og 8)  Regeringens handlingsplan for Offensiv Markedsføring af Danmark:  Der skal etableres en kvikskranke for udenlandske virksomheder, der skal fungere som et servicecenter, hvor udenlandske virksomheder elektronisk eller telefonisk på engelsk kan få assistance i forhold til fx procedurer og regler

4 4 Artikel 6 - Kvikskranker  “Medlemsstaterne påser, at tjenesteydere kan afvikle følgende procedurer og formaliteter ved at henvende sig til kontaktpunkter:  Alle de procedurer og formaliteter, der er nødvendige for adgangen til at optage deres servicevirksomhed, herunder nødvendige erklæringer, anmeldelser eller anmodninger om tilladelse hos de kompetente myndigheder, herunder anmodninger om optagelse registre, fortegnelser, databaser eller for optagelse i faglige organisationer eller faglige sammenslutninger. Eventuelle anmodninger om tilladelse til at udøve servicevirksomhed.  Indførelsen af kvikskranker berører ikke fordelingen af opgaver og beføjelser mellem de forskellige myndigheder på nationalt plan.”

5 5 Artikel 7 – Ret til information via kvikskranken  Krav, der gælder for tjenesteydere, som er etableret i Danmark  Kontaktoplysninger på de kompetente myndigheder  Hvordan man får adgang til offentlige registre og databaser over tjenesteydere og tjenesteydelser  Klagemuligheder, der er alment tilgængelige i tilfælde af tvister  Kontaktoplysninger på sammenslutninger og organisationer, med henblik på praktisk bistand Artikel 8 – Elektroniske procedurer  ”Medlemsstaterne påser, at samtlige procedurer og formaliteter i forbindelse med adgangen til at optage og udøve servicevirksomhed kan afvikles uden besvær, på afstand og ad elektronisk vej via den berørte kvikskranke og de kompetente myndigheder

6 6 Kvikskrankens profil  Én kvikskranke på virk.dk - BusinessInDenmark  Telefon og e-mail rådgivning  100 % engelsksproget?  Gradvis udbygning  Anvendelsesområdet

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Samarbejdet mellem EBST og Virk  Virk-skabeloner skal ændres  Velkomsttekst mm. lægges på Virk  Indholdssider for hvert erhverv skal lægges på kvikskranken  Indholdssider skal forbindes med introsider/blanketter, eksterne links samt uploadmotoren  Introsider…se næste side…. Internal Market Centre

18 18 Samarbejdet med myndighedernes Virk- ambassadører  Introsider:  Business as usual, bare på engelsk  Forløbet i juli måned – EBST har haft DIA-hatten på  Forløbet nu – EBST har stadig DIA-hatten på Internal Market Centre

19 19 Fremtiden – livet efter 2009  Myndighederne får hver især ansvaret for at opdatere indhold på BusinessInDenmark.  Blanketter, vejledninger og bekendtgørelser opdateres via DIAs introsider.  Ændringer til indholdssider (tekst eller link) bliver også jeres ansvar. Ændringerne sendes til virk.  Myndighedernes opgaver i forhold til BusinessInDenmark præciseres i en kommende bekendtgørelse. Internal Market Centre

20 20 Virk-ambassadørernes fremtidige rolle  Samspillet med jeres sagsbehandlere  Opdatering via DIA  Kontaktpersoner for kvikskrankens uploadmotor?

21 21 Tak Spørgsmål?


Download ppt "Kvikskranken Torsdag den 10. september 2009 Internal Market Centre."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google