Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolestart på Hillerød Vest Skolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolestart på Hillerød Vest Skolen"— Præsentationens transcript:

1 Skolestart på Hillerød Vest Skolen

2 Skolestart på Hillerød Vest Skolen
Program: Præsentation Skolebestyrelsen Lovgrundlaget Hvem er vi? De to afdelinger Vores værdigrundlag SFO Skoleparathed Vigtige oplysninger    

3 Lovgrundlaget Folkeskoleloven om børnehaveklassen: Seneste ændringer:
§ 11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Seneste ændringer: Undervisningspligten er udvidet til 10 år således, at grundskolen fra 1. august 2009 omfatter børnehaveklasse til 9. klasse. Der skal gennemføres en obligatorisk sprogvurdering af eleverne i starten af børnehaveklassen. Den endelige klassedannelse skal finde sted ved udgangen af børnehaveklassen. Børnehaveklassen omfattes af muligheden for holddannelse. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at organisere klasserne til og med 1. eller 2. klasse som aldersintegrerede klasser. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der etableres rullende skolestart.

4 Hillerød Vest Skolen Ny skole fra 1. august 2011
To afdelinger- Alsønderup/Ålholm Strukturen

5 Hvem er vi? Vores værdigrundlag
Hillerød Vest Skolen vil gennem gensidig inspiration og omsorg udvikle ansvar, selvvirksomhed og lyst til læring. Gennem tryghed og fællesskab arbejder vi for, at børn og voksne tager ansvar for sig selv og hinanden. Derved skaber vi rammen for selvværd og ligeværd. Hillerød Vest Skolen er en skole, hvor der tages hensyn til børns forskellighed, og hvor udgangspunktet er, at alle børn har talenter! Der er fokus på barnets individuelle behov og forudsætninger samtidig med, at der også er fokus på barnets behov for fællesskab.

6 Overgangen fra børnehaven
Overleveringspapirer Børn med særlig indsats

7 Tidlig SFO Tidlig SFO- start 1. maj Tilbydes alle børn
God overgang fra børnehave til skole/SFO Opbygning af sociale relationer Samarbejde med børnehaveklasselederne Grundlag for dannelsen af børnehaveklasserne

8 Hvad kan vi i SFO? Børnenes sociale kompetencer og trivsel i fællesskaber: Trivsel i klassen og i SFO´en Inklusion Venskaber Konfliktløsning

9 Hvad kan vi i SFO? Læring i fritiden: Alle børn har talenter!
Tid til fordybelse Alsidige aktivitetstilbud Idræts SFO Traditioner

10 Hverdagen i børnehaveklassen
En typisk dag i børnehaveklassen Fælles mål Sprogtest

11 Hvad er skoleparathed?

12 Skoleparathed Når vi taler om barnet socialt og personligt forventer vi at: Barnet kan mærke og håndtere basale behov såsom sult/tørst Barnet kan klare toiletbesøg selv, tage tøj af og på selv finde sine ting Barnet kan vente på hjælp/tur Barnet kan forstå en kollektiv besked Barnet kan henvende sig på en hensigtsmæssig måde til børn og voksne og bede om hjælp Barnet kender grundlæggende følelser og kan give udtryk for dem Barnet kan føle empati og have fornemmelse for sin egen rolle Barnet kan gå på kompromis med egne ønsker Barnet kan lege og spille spil med regler og overholde dem Barnet har fornemmelse for, hvordan man opfører sig i forskellige situationer Barnet er i god fysisk form, er vant til at bruge sin krop

13 Skoleparathed Når vi taler om barnet fagligt forventer vi,
at barnet har stiftet bekendtskab med: Finmotoriske aktiviteter: tegne, klippe, småt lego, etc. Grovmotoriske aktiviteter, balance, løb, hop, boldspil, idrætslege Rim og remser, hørt højtlæsningsbøger og have talt om indholdet Tal og bogstaver - hvad bruger man dem til og er klar over forskellen mellem tal og bogstaver Rækkefølger - f.eks. ugedage, talrækker, bogstaver Farvekendskab/former Begreber og overbegreber, tidsbegreber m.v. Barnet kan holde opmærksomhed om en aktivitet eller en opgave i længere tid, f.eks minutter At kunne modtage en instruktion og en kollektiv besked At kunne navn, adresse og fødselsdag

14 Det er forældrenes ansvar:
Skoleparathed Det er forældrenes ansvar: At være fysisk aktive sammen med barnet At barnet har tøj, der er godt at bevæge sig i At tale med barnet og alt efter alder give det små relevante opgaver At læse højt for barnet ofte/ 5-7 gange om ugen At lade barnet prøve selv- f.eks. tage tøj på, lade barnet finde sine egne ting etc. Spille spil med barnet, også brætspil og lære barnet, at regler skal overholdes At give barnet mulighed for at tegne og male, klippe, hjælpe med madlavning og andre små opgaver At snakke med barnet om omverdenen, f.eks. hvad laver mor og far på arbejdet, hvornår er det torsdag… etc. At snakke hygiejne med barnet og lære barnet selv at klare toiletbesøgene

15 De skoleparate forældre
Omtaler skolen positivt i barnets påhør og henvender sig, hvis der er problemer Tager aktivt del i forældremøder og arrangementer Tjekker sedler og støtter op om evt. lektier Overholder skolens ferieplan Sørger for at barnet møder til tiden, mæt og udhvilet Hjælper barnet med at pakke taske og smøre mad Undlader at følge barnet ind på skolen længere tid end nødvendigt Støtter op om barnets sociale relationer

16 Hvad kan forældrene hjælpe os med?
Skoleparathed Hvad kan forældrene hjælpe os med? Vær tydelige og ansvarlige voksne, der bakker jeres barn op At nedtrappe ”service-niveauet” i takt med at barnet blive ældre og mere selvhjulpen  At holde fast i beslutningerne over for barnet

17 Vigtige oplysninger Hvem beslutter antallet af børnehaveklasser?
Børne- og Familieudvalget træffer på baggrund af antal indmeldte børn og indstilling fra skolerne beslutning om antallet af klasser i de enkelte distrikter. Hvem fordeler elever? Distriktsskolelederen har kompetencen til at fordele eleverne på de enkelte afdelinger. Besked til forældrene om optagelse – hvem skriver til forældrene? Elever, som har anmodet om optagelse i andet skoledistrikt, fordeles på et møde den 29. februar. Umiddelbart efter fordelingen sendes besked til forældrene. Hver distriktsskole sender breve til de forældre, hvis børn skal gå på deres skole. Buskort – hvem kan søge om skolebuskort? I ministeriets bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen står bl.a.: ”§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen (skole indenfor skoledistrikt) og hjemmet eller dettes nærhed af ” Ved ”distriktsskolen” forstår vi alle afdelinger i skoledistriktet.

18 Hvornår kan man få buskort?
Beslutningsgrundlag for elever på distriktsskoler Afstandskriteriet: Bh.Kl. - 3 kl.: over 2.5 km. 4.kl kl.: over 6.0 km. 7.kl. – 9.kl.: over 7.0 km. 10. kl.: over 9.0 km. Trafikfarlighedskriteriet: I henhold til færdselspolitiets vurdering i forhold til undervisningspligtige elever på 0-9 kl.trin

19 Vigtige datoer! Sidste frist for indskrivning: 3. februar
Optagelse i andet skoledistrikt: B& F udvalget behandler ansøgningerne på sit møde den 29 februar. Svar udsendes fra skolerne umiddelbart efter. Informationsmøder - tidlig SFO: Alsønderup den 17. april Ålholm den 19. april Start tidlig SFO: 1. maj

20 Hvis du vil vide mere! www.hillerodvestskolen.dk www.aalerusen.dk


Download ppt "Skolestart på Hillerød Vest Skolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google