Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledningsejerregistret Winn Nielsen Tema Digital Samordning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledningsejerregistret Winn Nielsen Tema Digital Samordning"— Præsentationens transcript:

1 Ledningsejerregistret Winn Nielsen Tema Digital Samordning

2 Disposition Baggrund Loven Afledte gevinster Status Systemet
Sekretariatet Forretningspotentialer

3 Lov om registrering af ledningsejere L119 af 24 februar 2004.
Lovens formål er at reducere antallet af skader på nedgravede ledninger, med henblik på at lette entreprenørers og andres undersøgelser forud for gravearbejder i jorden reducere de samlede omkostninger som følge af sådanne skader, og bidrage til en forbedret forsyningssikkerhed.

4 Ledningsejerregistret
Der etableres et GIS-baseret register, hvor: ledningsejere kan indberette hvor de har ledninger Graveaktører kan forespørge om, hvem der har ledninger i det område, hvor de ønsker at grave.

5 Forventede samfundsmæssige konsekvenser
3.500 ledningsejere og graveaktører forventes at anvende registret. En samlet besparelse på mio. kr. om året som følge af lavere tidsforbrug ved indhentning af oplysninger, færre udgifter til reparationer og driftstab samt lavere forsikringsomkostninger. Stor opbakning fra entreprenører og ledningsejere.

6 Hvem skal indberette ? Ejere af : Indvindings-, transmissions- og distributionsnet bestående af ledninger i jord, for hvilke der for nettet som helhed gælder offentligretlige regler, (kollektivt net), som : helt eller delvist er beliggende i offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej eller : indgår i et privat, brugerdrevet telenet, for hvilket nettets ejer har en årlig indkomst fra personer, som ikke er medejere, der overstiger kr. om året

7 Undtagelser Stikledninger der ejes af ejendommens ejer
ledninger beliggende på søterritoriet, drænledninger eller ledninger, som tjener til afvanding af en vej og er en del af et vejanlæg.

8 Hvad skal indberettes? Indberetningspligt for ledningsejere Interesseområdet : et geografisk område på min. 1 meter på hver side af ledningen. Evt. kan en større bufferzone eller et defineret landområde, f.eks. et sogn markeres. Indberetning til LER er gratis. Bistand til eller udførelse af indberetningen kan – mod betaling - varetages af LER-sekretariatet eller anden rådgivende virksomhed. Svarpligt eller påvisningspligt inden for 14 dage.

9 Hvem skal forespørge om hvad
Der er pligt til at forespørge i LER inden erhvervsmæssigt gravearbejde udføres. Graveaktørerne skal angive et graveområde, defineret som et geografisk område omkring gravearbejdets jordpåvirkning (polygon). Betalingen for anvendelsen af LER beregnes efter antallet af m2, dog højst kr. om året. Bistand til eller udførelse af forespørgslen kan – mod betaling – varetages af LER-sekretariatet eller anden rådgivende virksomhed.

10 Web Map Services WMS / WFS Digitalt kort Polygon eller GML LER
Filer Rediger Vis Foretrukne Funktioner Hjælp Tilbage <- Frem -> [¤] [Θ] [Д ] [ ] Menu xcvzcx zxcvz LER WMS / WFS Digitalt kort Polygon eller GML

11 Ledningsejerne Afsendes ledningstegningerne Indberetning: LER-systemet
LER-sekretariatet Andre rådgivnings virksomheder Markering direkte i LER Upload fil i fx GML eller DSFL Afsendes ledningstegningerne Kommerciel ydelse

12 Kr. Graveaktøren LER-systemet LER-sekretariatet
Ledningsejere: 1 NESA 2 HNG 3 TDC 4 Vandværk 5 Smørum K 6 osv Kvittering Interesse- område Forespørgsel Lærkevej 2-9 Vest Kr. LER-systemet LER-sekretariatet Andre rådgivningsvirksomheder

13 Ledningsplaner Graveområde Graveaktør Ledningsejere Ledningsejere:
1 NESA 2 HNG 3 TDC 4 Vandværk 5 Smørum K 6 osv Graveaktør Forespørgsel Lærkevej 2-9 Vest Ledningsejere

14 Tegninger Til graveaktør Automatisk forespørgsel Når forespørgslen
Se vedhæftede fil Ledningsplaner eller alm. post Til graveaktør Forespørgsel Lærkevej 2-9 Vest Automatisk forespørgsel Når forespørgslen modtages

15 Fremtidsperspektiver
På længere sigt kan LER udvikles til at omfatte f.eks.: Kobling til vejmyndigheder vedr. udskrivning af gravetilladelser Koordinering af gravearbejde – f.eks. samgravning Brug af oplysninger om gravearbejder i.f.m. trafikinformation Forsøg med alternative kort.

16 Status System klargøres til indberetning, 1. marts 2005
System klargøres til forespørgsler, 1. september 2005 Sekretariat klar til at drive system, og supportere fra 1. februar 2005.

17 Kommercielle ydelser LER-sekretariatet skal mod betaling kunne udføre kommercielle ydelser på vegne af brugerne. De kommercielle ydelser udbydes i konkurrence med andre virksomheder. Økonomisk holdes de kommercielle ydelser helt adskilt fra de lovbundne opgaver, men art, omfang, priser m.v. aftales med EBST. Eksempler: Digitalisering af interesseområder Indlæsning af interesseområder Graveforespørgsler

18 Information Kendskab og anvendelse Ledningsejere Gravaktører Kommuner
Værktøjer Hjemmeside Kampagneaktiviteter og pjecer Oplæg


Download ppt "Ledningsejerregistret Winn Nielsen Tema Digital Samordning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google