Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Husdyrgodkendelse.dk •Systemet skal håndtere udarbejdelse og indsendelse af ca. 1.000 ansøgninger om året •Dvs. 75 % af det samlede årlige antal ansøgninger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Husdyrgodkendelse.dk •Systemet skal håndtere udarbejdelse og indsendelse af ca. 1.000 ansøgninger om året •Dvs. 75 % af det samlede årlige antal ansøgninger."— Præsentationens transcript:

1 Husdyrgodkendelse.dk •Systemet skal håndtere udarbejdelse og indsendelse af ca. 1.000 ansøgninger om året •Dvs. 75 % af det samlede årlige antal ansøgninger om miljøgodkendelser i Danmark –incl. 50% af alle Danmarks IPPC-virksomheder •De første 7 måneder af 2007 er indsendt over 700 ansøgninger via systemet (statistikmodul på vej) •Status: Efter ½ års indkøring og fejlretning er vi nu ”normaldrift”

2 Økonomi og tidsrammer •Udvikling fra juli 2006 til feb. 2007: –Pris 1.340.000 kr –Udviklet af software-firmaet U-GIS i samarbejde med amtslig systemudvikler –Meget tæt fagligt udviklingsforløb mellem SNS og udviklere •Beregningsgrundlag udviklet parallelt •Ca. 1,25 internt årsværk i SNS anvendt til udvikling og fejlretning. –Kvalitetssikring varetaget af Landscentret –Brugertest foretaget af Userminds •Ekstra udbygninger og til-/fejlretninger: –Mar – jun 2007: 420.000 kr •Drift i 2007 –Hosting:110.000 kr. –Serviceaftale: 100.000 kr.

3 Hjælpefunktioner og kompetenceopbygning •Omfattende interaktiv information –Over 150 info-bokse, der detaljeret redegør for baggrund for beregninger og indtastningsfelter med relevante links. –Løbende oplysninger om nyheder og fejl i systemet offentliggøres straks på forsiden •Hot-lines for konsulenter og kommuner –SNS har indgået partnerskabsaftale med Landscentret om etablering af konsulent hot-line for 2007 –SNS har lavet en hot-line for kommunale sagsbehandlere •Nyhedsbreve og nyhedsmails –SNS’s nyhedsbrev Husdyrgodkendelse.dk sendes direkte til samtlige kommunale sagsbehandlere på området –Landscentret udsender mails om nyheder og konstaterede fejl til konsulenter på en åben mailliste •Kurser for kommuner og konsulenter –Der afholdes løbende kurser i brugen af systemet på bl.a. Den kommunale Højskole og Landscentret (Koldkærgård)

4 Udfordringen for 2. halvår 2007 •Tilpasning af brugerflade på baggrund af ønsker fra: –Kommunal brugergruppe bestående af tovholdere fra tværkommunale ERFA-grupper –Konsulenternes Miljønetværk •Indarbejdelse af pligtige ændringer: –§17 anmeldelser •anmeldelser af udskiftning af arealer –Opdatering af brugerstyring –Tilpasning til Virk.dk •”single sign-on” •Ønsker prioriteres af Følgegruppen –rep. fra SNS, KL og Landscentret •Drift planlagt overdraget til Danmarks Miljøportal fra og med 2008

5 Frontend - generelt •§10 tilladelser •§17 anmeldelser •”Overspringsmulighed” •Transparens i beregninger –Kopi af regneark

6 Kortfunktion og GIS-filer •Større brugervenlighed –Signaturforklaring –Bedre zoom funktion •Flere temaer •Orthofoto •Eksport af shape-filer til ESRI-miljø

7 PDF •Bedre oversigtskort •Mere overskuelighed –Fremhævelse af ændringer –0,00 angivelser bør udgå

8 Anlægsoplysninger •Lagerandel sum op til 100% •Flere sum-funktioner •BAT-redegørelse •Sammenhæng til bekendtgørelse

9 Anlægsberegninger •Større transparens i beregning af generelt ammoniak-krav –Angivelse af emissioner fra enkelte stalde og lagre •Ammoniakdepositionsberegning på valgfrit punkt –Beregning mindre end 300 meter •Flere mellemregninger under lugtberegningen

10 Arealoplysninger •Matrikelnumre/markblok angivelse •Harmonikravsberegning fremhæves •Adresser på ejer af forpagtede arealer •Kobling mellem aftalearealer og gylleaftaler •Forhold til MVJ

11 Arealberegninger •Flere mellemregninger i fosforberegning •Beregninger af alternative dyretryk

12 Backend og journalisering •Muliggørelse af tekst ved tilbagesendelse •Normopdatering og skærpelse af ammoniakkrav –Mulighed for nulstilling af ansøgningsdato for ikke-fyldestgørende ansøgning •Bedre kobling til journaliseringssystemer


Download ppt "Husdyrgodkendelse.dk •Systemet skal håndtere udarbejdelse og indsendelse af ca. 1.000 ansøgninger om året •Dvs. 75 % af det samlede årlige antal ansøgninger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google