Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændring af lønsumsafgiftsloven – konsekvenser for almenvelgørende foreninger? Mandag den 8. december 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændring af lønsumsafgiftsloven – konsekvenser for almenvelgørende foreninger? Mandag den 8. december 2008."— Præsentationens transcript:

1 Ændring af lønsumsafgiftsloven – konsekvenser for almenvelgørende foreninger? Mandag den 8. december 2008

2 ©2008 Deloitte •Udgangspunkt: Der skal betales moms af alle varer og ydelser, som leveres i Danmark •Undtagelse: Visse aktiviteter er fritaget for moms •Konsekvens: Nogle af disse aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige Momspligt contra lønsumsafgiftspligt

3 ©2008 Deloitte •Sundhedspleje •Undervisning •Sport, dog ikke amatørsport •Kulturelle aktiviteter •Administration af fast ejendom •Forsikringsvirksomhed •Finansielle aktiviteter •Lotterier og spil •Personbefordring, dog undtaget persontransport direkte til og fra udlandet •Rejsebureauvirksomhed •Bedemandsvirksomhed •Selvstændige grupper •Anden økonomisk virksomhed Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter

4 ©2008 Deloitte •Social forsorg og bistand •Kunstnerisk virksomhed •Salg af fast ejendom •Post Danmark omdeling af brev •Salg af frimærker •Afholdelse af velgørende arrangementer •Genbrugsbutikker med almennyttigt formål •Investeringsguld •Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, i forbindelse med de almenvelgørende aktiviteter •Religiøse samfund Lønsumsafgiftsfrie aktiviteter

5 ©2008 Deloitte •Foreninger med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer momsfrie ydelser, skal betale lønsumsafgift. •En forening driver eksempelvis økonomisk virksomhed, hvis den mod et kontingent eller anden form for betaling direkte eller indirekte leverer ydelser til medlemmerne eller varetager medlemmernes fælles interesser i henhold til foreningens formål. Anden økonomisk virksomhed

6 ©2008 Deloitte •Offentlige virksomheder samt virksomheder, hvor offentlige midler dækker mindst 50% af virksomhedens driftsudgifter, har hidtil været fritaget for at betale lønsumsafgift. •Denne fritagelse er imidlertid ophævet med den nye lønsumsafgiftslov. •Formålet med lovændringen er at fjerne forskelsbehandlingen i lønsumsafgiftsloven mellem offentlige og private udbydere af de samme ydelser og dermed styrke konkurrencen. Ændring i lønsumsafgiftsloven

7 ©2008 Deloitte •Foreningerne skal kun betale lønsumsafgift af de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. •Derimod skal foreningerne ikke betale lønsumsafgift af momspligtige aktiviteter og af momsfrie aktiviteter, som ikke er lønsumsafgiftspligtige jf. listen ”lønsumsafgiftsfrie aktiviteter” ovenfor. Hvem skal betale lønsumsafgift?

8 ©2008 Deloitte •Velgørende aktivitet i sig selv vil ikke blive påvirket af ændringen i lønsumsafgiftsloven. •Leverer en forening momsfrie aktiviteter i konkurrence med andre, vil foreningen muligvis skulle betale lønsumsafgift af disse aktiviteter. Det afhænger dog af, om aktiviteterne er lønsumsafgiftspligtige, jf. listen ”Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter” ovenfor. •Alle foreninger skal fremover vurdere deres faktiske aktiviteter for at afgøre, om de leverer ydelser, der er lønsumsafgiftspligtige. Hvem skal betale lønsumsafgift?

9 ©2008 Deloitte 9


Download ppt "Ændring af lønsumsafgiftsloven – konsekvenser for almenvelgørende foreninger? Mandag den 8. december 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google