Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dokumentboks og NemSMS Præsentation ved Myndighedsforum 24. juni 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dokumentboks og NemSMS Præsentation ved Myndighedsforum 24. juni 2009."— Præsentationens transcript:

1 Dokumentboks og NemSMS Præsentation ved Myndighedsforum 24. juni 2009

2 Dagsorden •Introduktion til Dokumentboks og NemSMS •Kvalificere oplagte målgrupper og sagsområder, hvor virksomheder kan modtage/sende fra DKAL (SMS og dokumenter) •Afdækning af de vigtigste systemer, som kunne relatere sig til NemSMS og Dokumentboks •Evt.

3 Formål med workshop •Præsentere Dokumentboks og NemSMS •Få nogle bud på centrale sagsområder ift. virksomheder og meget gerne nogle konkrete myndighedsflagskibe (afsendere til virksomheder).

4 Digital dokumentboks/NemSMS Idé: Alle virksomheder og borgere får mulighed for at få deres egen sikre digitale dokumentboks og tilslutte sig et register med deres mobiltelefonnummer, så de kan modtage sms-beskeder fra offentlige myndigheder.

5 Tilbuddet til virksomheder/borgere •En sikker boks til modtagelse og opbevaring af kommunikation til og fra det offentlige •To-vejs-kommunikation med myndigheder, hvor ansvaret for sikkerheden håndteres af dokumentboksen •Advisering ved ny kommunikation i dokumentboksen •Mulighed for at dele mapper med andre boks-brugere. -Ex. læseadgang til partners mappe •Tilmelde ét NemSMS mobiltelefonnummer til modtagelse af servicebeskeder fra det offentlige •Frivilligt at tilslutte sig løsningen •Adgang til dokumentboksen på virk.dk og borger.dk, på myndigheders hjemmesider

6 Tilbuddet til myndighederne Gevinster •Skabe besparelser og effektivisere arbejdsgange hos myndighederne •Bedre muligheder for at kommunikere sikkert med virksomheder og borgere gennem digitale kanaler •Bedre mulighed for at nå virksomheder/borgere med relevante servicebeskeder •Attraktiv pris på digital forsendelse •En fælles løsning der giver virksomheder/borgerne et overblik, og som kan bidrage til løsningens udbredelse •Frivilligt at tilslutte sig løsningen

7 Hvad er business casen? Potentiale hele den offentlige sektor: Dokumenter: •50 mio. breve årligt offentlige sektor total •250 mio. kr. i porto (5 kr pr brev) •100 mio kr i materialer (2 kr pr brev) •Besparelse af arbejdsgange SMS: •Sygehuse kan reducere aflysninger med op til 30 pct. •Over 100 mio kr.

8 Forventet effekt •Øget effektivitet i den offentlige sektor -Bedre ressourceudnyttelse -Besparelser -bedre forudsætninger for fuldt digitale løsninger •Bedre virksomhedsservice/borgerservice -Tilgængelighed -Nem dialog med myndigheder

9 Transaktionspris for anvendelse af Dokumentboks •Den enkelte myndighed betaler et transaktionsvederlag, som udregnes på baggrund af den enkelte forsendelses størrelse opgjort i kilobyte (Kb) eller megabyte (Mb). •Transaktionsvederlaget er sammensat af en grundtakst og et megabyte- tillæg, der beregnes forholdsmæssigt for forsendelser, der ligger ud over 1 Kb. -Grundtakst = 70 øre for den første Kb -Mb-tillæg = 4,00 kr. pr. Mb (svarende til ca. 0,4 øre for hver ekstra Kb) •Eksempel En lønseddel på 11 Kb sendes til modtagerens Dokumentboks. Det koster 70 øre i grundtakst (1 Kb) og 4 øre i Mb-tillæg (10 Kb), altså sammenlagt 74 øre.

10 Transaktionspris for anvendelse af NemSMS •Pris pr. sms/e-mail: 16 øre •+ pris for transaktion via sms-gateway •Tilslutningspris for både Dokumentboks og Nem SMS Den enkelte myndighed betaler et engangsbeløb på 5000 kr. pr. myndighedssystem (fagsystem, ESDH-system mv.), som myndigheden ønsker tilsluttet.

11 Integrationsmuligheder Fagsystemer til masseforsendelser ESDH-systemer til enkeltforsendelser Myndighedens sikre postkasse til enkeltforsendelse Lokale booking-systemer ift. afsendelse af SMS-advis´er Lokale SMS-registre kan opdatere NemSMS-register

12 Udrulning af løsning Sommer 2009 Myndighedsflagskibe aftales Efterår 2010 Info.møder Foreløbig snitflade og systembeskrivelse Januar 2010 Endelig snitflade og systembeskrivelse Marts 2010 Integrationstestmiljø tilgængeligt Maj 2010 Løsningslancering November 2010 eDag3

13 Hvad indebærer det at være flagskib? •Være med til at teste løsningen •Indgå i en udrulningsarbejdsgruppe og dele erfaringer •Best practice •Værktøjskasse

14 eDag-3 mål – foreløbige •eDag3-målsætning nr. 3 -Alle myndigheder kan kontaktes via den digitale dokumentboksløsning og alle myndigheder kan afsende alle relevante masseforsendelser og relevante kvitteringer fra selvbetjeningsløsninger via dokumentboksløsninger. •Kandiderende målsætning •eDag3-målsætning -Alle myndigheder skal på væsentlige områder, hvor der er behov for at kunne påminde borgere og virksomheder, tilbyde at udsende påmindelser via SMS

15 Kvalificering af målgrupper og sagsområder •Skriv et centralt sagsområde, hvor der er papirkommunikation på et rødt karton •Skriv et centralt sagsområde, hvor SMS-advisering er oplagt på et gult karton. •Centrale målgrupper/sagsområder udfra -Volumen -Slutbrugerparathed -Systemunderstøttelse -?

16 Systemunderstøttelse •Centrale systemer, der kunne kobles på Dokumentboks og NemSMS •Selvbetjeningsløsninger der kunne spille sammen med Dokumentboksen


Download ppt "Dokumentboks og NemSMS Præsentation ved Myndighedsforum 24. juni 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google