Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Instruktorforløb i Akademisk Studiekompetence 1. undervisningsgang Anja Hønnerup Nielsen November 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Instruktorforløb i Akademisk Studiekompetence 1. undervisningsgang Anja Hønnerup Nielsen November 2011."— Præsentationens transcript:

1 Instruktorforløb i Akademisk Studiekompetence 1. undervisningsgang Anja Hønnerup Nielsen November 2011

2 Gruppearbejde Grupper er nyttige, inspirerende Forskellige synspunkter, argumenter, eksempler, indvendinger, tanker, pointer, spørgsmål, vurderinger Bedre opgaver Grupper er udfordrende, forpligtende Forskellige måder at arbejde/tænke/tale/skrive på, interesser, forståelser Tager tid

3 Gruppearbejde Fagligt samarbejde Eksplicitte aftaler Disponering af taletid Faglig refleksion og diskussion Løbende evaluering Isager & Jensen: Læsegrupper – brug dine medstuderende (2009). Pjece fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU www.studiemetro.au.dk

4 Eksplicitte aftaler Indledende: Praktisk Lyst til møder og forberedelse Hvor ofte, hvor længe, hvornår Hvor Indledende: Ønsker Formål: Undervisning/eksamen Styring Ikke-faglig snak

5 Eksplicitte aftaler Hver gang: Aftal forberedelse til næste gang

6 Disponering af taletid Det der giver gruppen mening Gøres fx med runder

7 Faglig refleksion og diskussion Faglig refleksion Sjældent kun 1 svar på interessante faglige problemstillinger Lyt trods uenighed Faglig diskussion Afsøg indvendinger og uklarheder Find styrker og huller i argumentationen

8 Løbende evaluering Læg mærke til dine egne oplevelser Hvad fungerer godt Hvad ønskes anderledes Laver nogle mere end andre Hvad er mest interessant/sværest ved møderne

9 Løbende evaluering Opsamling (fx hver 4. gang) Hvad skal vi fortsætte med Hvad skal vi overholde bedre/ændre Er der opstået nye behov siden sidst vi evaluerede sammen

10 Refleksion 5 min med sidemanden Hvilke fordele kan I se i at arbejde fagligt sammen i studiegrupper? Hvilke udfordringer kan I se i at arbejde fagligt sammen i studiegrupper?

11 Refleksion 5 min med sidemanden Vores største fordel/udfordring ved at arbejde fagligt sammen i en studiegruppe

12 Læse- og notatteknik Bearbejde det man læser Læse Tage noter (egne ord på stoffet) Finde ud af hvilke spørgsmål man har til stoffet Finde ud af hvad man selv tænker om stoffet (er jeg enig, hvordan kan jeg perspektivere) Prioritere stof Bakker: Academic Reading (2011). Power point fra First Class Bakker: Notatteknik (2011). Power point fra First Class www.studiemetro.au.dk

13 Overblikslæsning og -noter Artiklens emne og kontekst Titel, forfatter, publicering Indholdsfortegnelse Kapiteloverskrifter Referencer Hvad handler artiklen om?

14 Skimning og skimmenoter Artiklens underemner og disposition Abstract Den første og sidste linje i hvert afsnit Konklusion Kan den bruges? Hvor svær er den?

15 Normallæsning med noter Hele artiklen Alle afsnit fra start til slut Hvad siger artiklen som helhed? Hvilke afsnit forstår jeg ikke?

16 Overvej Margen eller papir Mapper

17 Aktivitet 5 min i studiegruppen Udfyld handout 1 vha. overblikslæsning 10 min i studiegruppen Udfyld handout 2 vha. skimning

18 Aktivitet 15 min individuelt Normallæs artiklen, så langt du når, og tag margennoter undervejs

19 Aktivitet 10 min i studiegruppen Diskutér jeres margennoter: Hvilke af jeres margennoter er vigtige for jer hver især, for jeres egen forståelse af artiklen? Hvilke af jeres margennoter er vigtige i forhold til en præsentation af artiklen/i forhold til eksamen?

20 Refleksion 5 min individuelt Tænk tilbage på det du har lært om overblikslæsning, skimning, normallæsning og noter i dag Udfyld handout 3

21 Refleksion 5 min i studiegruppen Tag en runde hvor én ad gangen fortæller hvad han/hun har skrevet på handout 3, uden afbrydelser


Download ppt "Instruktorforløb i Akademisk Studiekompetence 1. undervisningsgang Anja Hønnerup Nielsen November 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google