Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig fordybelse/lektiecafe.  Hvordan får vi elever og forældre til at tilmelde sig i en længere skoledag, når tilbuddet ligger sidst på dagen, er frivilligt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig fordybelse/lektiecafe.  Hvordan får vi elever og forældre til at tilmelde sig i en længere skoledag, når tilbuddet ligger sidst på dagen, er frivilligt."— Præsentationens transcript:

1 Faglig fordybelse/lektiecafe

2  Hvordan får vi elever og forældre til at tilmelde sig i en længere skoledag, når tilbuddet ligger sidst på dagen, er frivilligt og resursen er knap  Hvad havde vi mulighed for i år med de lærere, der var tilknyttet.  Hvordan kunne vi samarbejde med SFO/KLUB og eksterne fx musikskole, billedskole  Hvor lange perioder ville vi planlægge med?  Hvordan sætter i højere grad fokus på læring?  Hvordan får vi evalueret og justeret undervejs? Lige inden vi gik på sommerferie fik vi mulighed for brug af UVMs læringskonsulenter!!! Overvejelser inden vi gik i gang

3 Vi definerede alle de aktiviteter, der skulle ligge som understøttende undervisning:  Læsebånd/fag – lærere/pædagoger  Klassens tid i forbindelse med fagdag/fordybelsesdag  Newsroom (10 min hver morgen) i udskolingen  Imol  Motion og bevægelse:  Adskilte bevægelsesbånd – pædagoger  Bevægelsintergeret i fagenene  Brainbreaks Hvad gjorde ift. understøttende undervisning

4 Alm. lektiehjælp for 0 – 3 kl og for 4 -5 kl, forskellige ugedage For 0. – 3. kl i samarbejde med SFO og musikskolen.  Særlige forløb for udvalgte elever: motorik, dsa, CD- ord, læseløft, mat- løft Eksempler på kurser i Sfo én :  papirrollespil, fortælleværksted, hip –hop for drenge, drama teater, yoga/børnemassage, medieværksted, byg en sæbekassebil, malerværksted……. For 4 -5 kl, i samarbejde med klubben : Eksempler på tværfaglige kurser:  Soundpainting  Mat og bagning, mat og håndarbejde, mat og billedkunst-.  Cirkel træning, Mountainbike, futsal  Perspektiv og mønstre  Tegnsætning: lær om….  Photostory, Faglig Fordybelse/ lektiecafe i Indskolingen 0 – 5. klasse

5 Byggede videre på tidligere kurser og valgfag Eksempler:  Professor Nørd´s laboratorium  Turbo mat  Ekstra mat  Klar, parat, eksamen snart. Fysik/kemi  In English, please  Syg go´ til stil (skrivekursus)  Masterclass. Skrivning.  Mindfulness  Skoleskak  IT-Klar, parat, start Udskolingen 6. – 9. klasse

6  At det er de ”rigtige” lærere, der tilknyttes og ikke bare dem vi plejer/tilfældige. Vigtigt med fokus på engagement  At gæstelærere/eksterne også har fokus på mål og rammer  At fagteam for FF styres af en leder. At der kan erfarings- opsamles og justeres og drøftes undervejs  Ledelsens opbakning essentiel – skaber legitimitet og prioritering blandt medarbejdere, samt forældre og elever  At det er meget tydeligt for forældrene, hvad vi vil.  Vigtigt at hele skolen har kendskab til hvad vi arbejder med. Erfaringer

7 Konteksten er afgørende – centralt at formulere et formål og delmål med tilbuddet  At der er et tæt samarbejde med alle fagteamene og arebjdet læringsmålsstyret undervisning.  Vi skal tidligere i gang. FF i højere grad være en del af fagfordelingen, FF er et fag.  Ændring af kultur på hele skole og hos forældrene fx mht. indhold og holdning til lektier  Fokus på øget trivsel og motivation – såfremt man finder den rette balance i forhold til faglighed  Skabe variation i tilbuddet – ”det andet” gør det attraktivt og opleves positivt af eleverne  Placering af forløb i forhold til den daglige undervisning/struktur Fremadrettede overvejelser


Download ppt "Faglig fordybelse/lektiecafe.  Hvordan får vi elever og forældre til at tilmelde sig i en længere skoledag, når tilbuddet ligger sidst på dagen, er frivilligt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google