Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det udvidet læringsrum En tentitativ beskrivelse af situeret læring i IDEATION som praxisfællesskab Martin Hesseldahl PBA Design & Business IDEATION 13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det udvidet læringsrum En tentitativ beskrivelse af situeret læring i IDEATION som praxisfællesskab Martin Hesseldahl PBA Design & Business IDEATION 13."— Præsentationens transcript:

1 Det udvidet læringsrum En tentitativ beskrivelse af situeret læring i IDEATION som praxisfællesskab
Martin Hesseldahl PBA Design & Business IDEATION 13. Juni 2013

2 Give de studerende self-efficacy.
Problemformulering Hvordan Hvordan kan vi give de studerende evne og kompetencer til at meta-reflektere over den tilrettelagte faglige undervisnings- og udviklingsproces de selv er igennem? Dette med formålet at gøre dem i stand til selv, at tage de forskellige faglige elementer og design egne udviklingsforløb. Hvordan kan vi give de studerende kompetencen til at skabe syntese mellem de mange forskellige teoretiske og praktiske fagområder vi har på IDEATION #Design #Business #Trendsociologi #Videnskabsfilosofi & metode #Entreprenørskab #Sociologi #Design Give de studerende self-efficacy. Hvorfor

3 Undervisningsmetodikker
Mål: meta-reflektere – Skabe syntese - self-efficacy Effekt Kvantitativ forbedring inden for kompetencer og kompetencer i det udvidet samt kvalitativ viden om denne forbedring Kompetencer: Bevidst om egne kompetencer – mod – tro på sig selv – turde fejle – turde være i proces – det udvidet handle under usikkerhed – have et klare mål under uddannelse – have mål efter læringsrum uddannelsen – empati – selvstændig – motivation (Ikke endelig liste) Kompetencer: Relevante Faglige kompetencer (Ikke endelig liste) Fag: Idéudvikling - Iværksætteri - Procesdesign - Konceptualisering - Formidling og præsentation - Visuel kommunikation - Trends: Identitet, livsstil og brugerforståelse -  Projektledelse - Forretningsudvikling - Strategisk udvikling - Samfunds- og kulturforståelse - Økonomi – Produktudvikling Kernefaglighed: Design – Business – Trendsociologi – Videnskabsfilosofi & metode – Entreprenørskab – Sociologi – Design – Undervisningsmetodikker

4 Metodikker for at give kompetencer
Learning by doing Readings Gruppearbejde Forelæsning Sprints Feltarbejde Prototyping Opponent grupper Feedbackmetoder Studerende giver til hinanden Optage feedback på video Portfolio eksamen og samtale(r)

5 Evaluerings værktøj KOMPETENCE #1 KOMPETENCE #1 KOMPETENCE #1

6 Hvordan Som underviser team identificere vi relevante faglige kompetencer og kompetencer inden for det udvidet læringsrum. Blandt dem udvælger vi de vigtigste. Når vi planlægger situeret undervisningsforløb opstiller vi forventninger om hvilke kompetencer vi tror det vil understøtte og udvikle. Et par uger inde i specialemodulet kortlægger vi den enkelte studerendes kompetencer, mål med studiet og mål efter studiet. I slutningen af 5. semester beder vi de studerende placere sig på skive hvor de var før de startede på PBA’en, og hvor de er nu. I slutningen af 6. semester beder vi de studerende placere sig på ny. Vi kan også gøre det efter hvert enkelt undervisningsforløb/projekt Dette følges der op på i portfolio eksamen og samtale. KOMPETENCE #1 KOMPETENCE #2 KOMPETENCE #3 KOMPETENCE #5 KOMPETENCE #4

7 Effekten Effekten måles ved at udmåle afstanden mellem de enkelte studerende forflytninger indenfor hver kompetence. (Her bruges målebånd som stjæles fra Fashion og pattern :-) Effektmålingen bygger på teorien om praksisfællesskaber. Dvs det er ikke kun den faglige objektive kompetence der måles, men også den studerendes motivation og tilhørsforhold til IDEATION’s praksisfællesskab KOMPETENCE #1

8 dokumentation Som underviser opsamler vi den kvantitativt udmålte effekt for den enkelte studerende og på klassen overordnet. I portfolio eksamen spørg vi den studerende ind til disse effekter de har oplevet – specielt hvis de har bevæget sig længere væk – Dermed opsamles der kvalitativt data.

9 perspektiver Den studerende kan se sin egen progression.
Den studerende bliver bevidst om hvilke områder høn er stærk i ifht. sine medstuderende. Den studerende bliver bevidst om hvor den studerende kan forbedre sig. Det stiller høje krav til de studerende til portfolio eksamen og samtale. Vi kan som underviser tilpasse vores indhold og metoder.

10 Hvad skal vi gøre nu VI skal identificere de relevante kompetencer.
Vi skal som undervisere udvikle undervisningsforløb som understøtter de kompetencer vi ønsker de studerende skal have.


Download ppt "Det udvidet læringsrum En tentitativ beskrivelse af situeret læring i IDEATION som praxisfællesskab Martin Hesseldahl PBA Design & Business IDEATION 13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google