Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hovedpunkterne i en ny strategi for Sundhedsstrategisk Forum – Status for de hidtidige indsatsområder 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hovedpunkterne i en ny strategi for Sundhedsstrategisk Forum – Status for de hidtidige indsatsområder 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015."— Præsentationens transcript:

1 Hovedpunkterne i en ny strategi for Sundhedsstrategisk Forum – Status for de hidtidige indsatsområder 12-12 strategiseminar januar 2015

2 Processen Kommissorium for Sundhedsstrategisk Forum – vedtaget af Sundhedsstrategisk Forum 6. april 2010 – revideret 29. marts 2012 Strategi for Sundhedsstrategisk Forum – vedtaget af Sundhedsstrategisk Forum 22. juni 2011 Temadag for formandskab for Sundhedsstrategisk Forum den 24. april 2013 Output: Todelt strategisk spor: 1) Det Nære Sundhedsvæsen 2) Sundhedsaftalen 12-12 strategiseminar januar 2015

3 Status for indsatsområder - 1
Generelt om Sundhedsstrategisk Forums virke: Tema Status 1) Brændende platform: Udfordringerne vedr. : økonomi og finansiering de særligt komplicerede sager ulighed i sundhed. Væsentligt. Ej særskilt behandlet sager, som udelukkende har kommunalt fokus vedr. de tre typer platforme. 2) Fælles fremtidsbillede: Forummet vil definere et fælles fremtidsbillede – en kortlægning af situationen på sundhedsområdet i Syddanmark. Godkendt af DaK 14. marts 2014 – og anvendt ved politiske dialogmøder. Mulig opdatering til kommende år. Sammenfatning angiver forslag til nye analyser og etablering af tværsektorielle økonomigrupper. 3) Proaktiv tilgang: De syddanske kommuner skal i højere grad være policyudviklingens startpunkt frem for slutpunkt. Administrativt stærkt repræsenteret i KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe, og ved bidrag til høringer, hvor alene KL er høringspart. Der kan etableres fælles møder med KKR (-formandskab). 12-12 strategiseminar januar 2015

4 Status for indsatsområder - 2
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen: Mere videnbaseret Tema Status 1) Udfordringsbillede: Udfordringsbillede med udgangspunkt i arketyper (kronisk syge, demente, mv.) Der indgår målgruppespecifikke aftaler i Sundhedsaftalen , men der er ikke udviklet arketyper. Fremtidsbilledet omtaler kort dette. 2) Fælles LIS: Forummet vil udarbejde ledelsesinformation med udgangspunkt i arketyper og KKR mål for sundhed, mv. Opgaven indgår i Fælleskommunal Økonomigruppes årshjul for Deling af visse data afventer Region Syddanmarks accept. 3) Evidens for rehabilitering og patientuddannelse: Bedre viden om effekt af patientuddannelse og rehabiliterende indsatser. Initiativet står i Sundhedsaftalen og er aktualiseret af case om opgaveoverdragelse af patientuddannelse fra Regionsrådets budget Udvikling af værktøjer til test og dokumentation kan indgå i arbejdet med nye rammer for personer med kronisk sygdom. 4) Nye kompetencer: Dialog med sygeplejerskeuddannelserne og strategi for lægefaglig viden i kommunerne. Kommunaldirektørkredsen har tiltrådt strategi for tværsektoriel kompetenceudvikling, som udrulles fra den 21. januar Strategi for tilvejebringelse af lægefaglig viden i kommunerne kan indgå i Praksisplan om almen praksis. 12-12 strategiseminar januar 2015

5 Status for indsatsområder - 3
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen - mere borgernært: Tema Status 1) Rehabilitering 2.0: Fælles definition og model samt fælles retningslinjer for rehabilitering. En fælles forretningsmodel. Der indgår en udviklingsaftale herom. Ingen fælleskommunal tilgang til rehabilitering. Model- og metodeudvikling kan indgå på evt. temamøde om rehabiliterende tilgang i foråret 2015. 2) Borgerens hjem: Forummet vil udarbejde en offensiv strategi for kommunal varetagelse af den præ- og posthospitale indsats i borgerens hjem. Ingen strategi på området. 12-12 strategiseminar januar 2015

6 Status for indsatsområder - 4
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen - mere samarbejdende: Tema Status 1) Model for prototyping og udbredelse: Fælles definition og model samt fælles retningslinjer for rehabilitering. En fælles forretningsmodel. Der indgår en udviklingsaftale herom i Sundhedsaftalen Der er ingen fælleskommunal tilgang til rehabilitering. Model- og metodeudvikling kan indgå på evt. temamøde om rehabiliterende tilgang i foråret 2015. 2) Fælleskommunal drift: Forummet vil udarbejde en offensiv strategi for kommunal varetagelse af den præ- og posthospitale indsats i borgerens hjem. Der er ikke udarbejdet en strategi på området. Forstærket med ny bekendtgørelse og vejledning om træning og genoptræning. Kan indgå i nye rammer for personer med kronisk sygdom. 3) Ny samarbejdsmodel for det nære sundhedsv:æsen: Model baseret på KKR Syddanmarks politiske målsætninger: fælles opfølgnings- og organiseringsmodel. Model udarbejdet for Det Nære Sundhedsvæsen. Politisk konference 13/ Ingen samlet plan for opfølgning/ revision af målsætninger med udvalgsformænds inddragelse. 12-12 strategiseminar januar 2015

7 Status for indsatsområder - 5
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen - Sundhedsaftalen (1): Tema Status 1) En sundhedsaftale med et nyt fælles paradigme: Rehabilitering skal tænkes ind fra forløbets begyndelse. Udgangspunkt i borgerens behov. Nye forventninger til sundhedspersonalet. Står beskrevet i den politiske del. Der forestår arbejde med at udvikle borgerorienterede kvalitets- og effektmål, herunder koncept for patientoplevet kvalitet. 2) En syddansk sundhedsaftale: Analyse af de syddanske sundhedspolitiske udfordringer. Det fælles fremtidsbilledes resultater indgår i den politiske del. 3) En sundhedsaftale, der binder sammen: Udfordringen og ansvaret er fælles. Lykkes vi med den samlede sundhedsopgave? Fælles forpligtende mål i politisk del. 4) En udviklingsorienteret sundhedsaftale: Todelt sundhedsaftale: drift – og udvikling - for at sætte fælles retning. Sundhedsaftalen ’s udviklingsaftaler Mulighed for bilaterale udviklingsaftaler. 12-12 strategiseminar januar 2015

8 Status for indsatsområder - 6
Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen - Sundhedsaftalen (2): Tema Status 5) En sundhedsaftale med fælles forpligtende mål: Klare succeskriterier, effektmål og løbende målopfølgning. Enkle, velvalgte indikatorer. Forpligtende mål er omsat i succeskriterier. Begrænset antal gode effektmål. 6) Rehabilitering: Forsknings- og udviklingsprojekter om ”Træning frem for kniv” Afsnit om rehabilitering som alternativ til behandling og ”én indgang til kommunen”. 7) Et aktivt liv: Kortere sygedagpengeforløb. Rehabteams med regional e læger. Kommunal trækningsret. Rehabnotater Arbejdsmarkedsområdet er i den politiske del. Ingen kommunal trækningsret. Shared Care frem for rehabiliteringsnotater. 8) Økonomi og kapacitet: Tværsektoriel analyse af økonomi og kapacitet. Model for fælles finansiering. Fælles analysearbejder og fælles organisering af økonomi, effekt og kvalitet. Ingen model for fælles finansiering. Kun som redskab til at sikre sammenhængende og effektiv drift. 12-12 strategiseminar januar 2015

9 Generelt om Sundhedsstrategisk Forums virke 1) Brændende platform
Ej særskilt behandlet kommunale sager. 2) Fælles fremtidsbillede Sammenfatning angiver forslag til nye analyser og etablering af tværsektorielle økonomigrupper. 3) Proaktiv tilgang Der kan etableres fælles møder med KKR. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen: Mere videnbaseret 1) Udfordringsbillede Der ikke udviklet arketyper. 2) Fælles LIS Deling af visse data afventer Region Syddanmark. 3) Evidens for rehabilitering og patientuddannelse Udvikling af værktøjer til test og dokumentation kan indgå i arbejdet med nye rammer for personer med kronisk sygdom. 4) Nye kompetencer Strategi for tilvejebringelse af lægefaglig viden i kommunerne kan indgå i Praksisplan om almen praksis. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen - mere borgernært 1) Rehabilitering 2.0: Ingen fælleskommunal tilgang til rehabilitering. Model- og metodeudvikling kan indgå på evt. temamøde om rehabiliterende tilgang i foråret 2015. 2) Borgerens hjem Ingen strategi på området. Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen - mere samarbejdende 1) Model for prototyping og udbredelse Ingen fælleskommunal tilgang til rehabilitering. Model- og metodeudvikling 2) Fælleskommunal drift Der er ikke udarbejdet en strategi på området. 3) Ny samarbejdsmodel for det nære sundhedsv:æsen Ingen samlet plan for opfølgning/ revision af målsætninger med udvalgsformænds inddragelse. 12-12 strategiseminar januar 2015

10 Plenum I grupper: Formulér de strategiske indsatsområder i den eksisterende strategi – hvor langt er vi kommet og hvor er der behov for at formulere nye indsatsområder? Konsolidér jeres nye oplæg til strategi med en anden gruppe. Plenumdrøftelse: Input til en revideret strategi. 12-12 strategiseminar januar 2015


Download ppt "Hovedpunkterne i en ny strategi for Sundhedsstrategisk Forum – Status for de hidtidige indsatsområder 12-12 strategiseminar 15.-16. januar 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google