Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionale kronikerprojekter. Regionale Kronikerprojekter Kort præsentation af tværgående projekter, der involverer deltagere fra kommuner og sygehuse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionale kronikerprojekter. Regionale Kronikerprojekter Kort præsentation af tværgående projekter, der involverer deltagere fra kommuner og sygehuse."— Præsentationens transcript:

1 Regionale kronikerprojekter

2 Regionale Kronikerprojekter Kort præsentation af tværgående projekter, der involverer deltagere fra kommuner og sygehuse. Kort om det organisatoriske set-up.

3 Tværgående projekter ”Spor 1”: Tovholderfunktionen - 4 projekter fra puljen omkring forløbsprogrammer - 2 projekter fra puljen omkring egenomsorg og patient - undervisning. ”Spor 2”: Forløbskoordination - 1 projekt fra puljen omkring forløbsprogrammer

4 ”Spor 1”: Tovholderfunktionen Delprojekt 1: Populationsperspektivet Udvikling af arbejdsgange der befordrer systematik og en proaktiv indsats i almen praksis. Database over kronikerpopulation i almen praksis som udgangspunkt. Systematiserede proaktive indsatser overfor udvalgte grupper, der kan identificeres i databasen. Afprøvning af model i ca. 12 praksis

5 ”Spor 1”: Tovholderfunktionen Delprojekt 2: Styrket kommunikation Udvikling af bedre kommunikation mellem medicinske afd. og almen praksis ved brug af korrespondancemeddelelse. Pilotafprøvning mellem udvalgte afdelinger og udvalgte praksis. Pilotafprøvning af webbaseret udskrivnings-konference mellem sygehusafd. og almen praksis. Udpegning af sygehusdeltager

6 ”Spor 1”: Tovholderfunktionen Delprojekt 3: Udvikling af tovholderfunktionen Kompetenceudvikling af personale i almen praksis, som skal varetage tovholderfunktion i forhold til: - at motivere patienter til at deltage i forebyggende og rehabiliterende tilbud i kommunalt regi. - at blive bedre til at bruge www.nordjysksundhed.dkwww.nordjysksundhed.dk / www.sundhed.dk

7 ”Spor 1”: Tovholderfunktionen Delprojekt 4: ”Fælles skolebænk” Udvikling og afholdelse af tværsektorielle kompetencegivende kurser m.h.p. fælles faglighed, netværksdannelse og gensidig tillid. Tæt snitflade til de tværsektorielle fora Udpegning af 2 kommunale rep. / gerne fra fora Udpegning af én sygehus deltager

8 ”Spor 1”: Tovholderfunktionen Delprojekt 5: Den velmedicinerede kroniske patient Kvalificering af frontpersonale i kommuner og i almen praksis til at varetage undervisning og støtte af kroniske patienter i relation til korrekt medicinering. Udvikling og afholdelse af kurser Udpegning af 2 kommunale deltagere – Hjemmeplejen/ledelse Udpegning af én sygehus deltager

9 ”Spor 1”: Tovholderfunktionen Delprojekt 6: Udvikling og implementering af patientundervisningsprogrammer og egenbehandling. Fremme af kvalitetssikring og koordinering af patientuddannelse og egenbehandling. Kortlægning af igangværende indsatser. Identifikation af nye, lovende indsatser. Udvikling og implementering af udvalgte indsatser. Udpegning af to kommunale deltagere Udpegning af én sygehus deltager

10 ”Spor 2”: Forløbskoordination Puljen omkring forløbsprogrammer: Udvikling og afprøvning af modeller for forløbskoordination. Udpegning af 3 kommunale deltagere og 3 sygehusdeltagere Gerne fra fora –

11 ”Spor 2”: Forløbskoordination Delprojekt 7: Forløbskoordination Udvikling af analysemetode til at beskrive behov for forløbskoordination. Udvikling og afprøvning af forskellige modeller for forløbskoordination: - Udgangspunkt i almen praksis / kommune / sygehus. - Person / funktion. - Fokus på patientforløb (sygdomsspecifik). - Fokus på patienters ressourcer (behovsstyret). Planlægger ph.d. forløb med udgangspunkt i et organisationssociologisk perspektiv. Ekstra ressource i forløbet med projektbeskrivelse af forløbskoordination.

12 Organisering af projekterne Fase 1: Nedsættelse af sagsbehandlergruppe (Kronikerenheden, PKA, Praksissektor, Budget og Finans) Nedsættelse af styregruppe (Alice Morsbøl, Mikkel Grimmeshave, Charlotte Larsen) Fase 2 : Nedsættelse af forberedende arbejdsgrupper En for hvert spor Indbyrdes koordinering af delprojekterne Specificering af indhold i projekterne Udpegning af medlemmer til de enkelte delprojekter Bevillingsskrivelser til projekterne

13 Organisering af projekterne Fase 3: Nedsættelse af arbejdsgrupper for de enkelte delprojekter. Igangsætning af projekterne. De Tværsektorielle fora fungerer som faglige følgegrupper. Fase 4: Midtvejs status Afleveres til ministeriet senest 1. maj 2011 Fase 5: Slutrapport Afleveres senest 3 mdr. efter at bevilling er brugt, eller senest 1. april 2013.

14 Organisering af projekterne Status: Fase 1, nedsættelse af sagsbehandlergruppen, er gennemført Fase 2, nedsættelse af forberedende arbejdsgruppe, er i gang: (marts + april) Tilsagnsskrivelser er sendt til sygehuse, Kronikerenheden og Praksissektoren. Udpegning af medlemmer til de forberedende arbejdsgrupper foregår nu. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupperne for de enkelte projekter – orientering og godkendelse i DAS. Fase 3, nedsættelse af arbejdsgrupper for de enkelte delprojekter: (marts – juni) Delprojekt 1 og 3 er så småt sat i gang. Den forberedende arbejdsgruppe for spor 2 Forløbskoordination, forventes også at blive den gruppe, der skal drive projektet. Delprojekterne i spor 1 Tovholderfunktionen, sættes i gang i henhold til den plan, der udarbejdes af den forberedende arbejdsgruppe.

15 Organisering af projekterne Fremadrettet proces Alle tværgående delprojekter forventes at være sat i gang inden sommerferien i år. Kronikerenheden fungerer fremadrettet som overordnet projektleder i samarbejde med Praksissektoren og PKA Budget og Finans er kontakt i forhold til spørgsmål omkring økonomi, fx overførsel af midler fra et år til et andet.


Download ppt "Regionale kronikerprojekter. Regionale Kronikerprojekter Kort præsentation af tværgående projekter, der involverer deltagere fra kommuner og sygehuse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google