Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13"— Præsentationens transcript:

1 Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13
Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13. november 2014 Hotel Nyborg Strand

2 Indsatsdelen i DUBU - best practice

3 Fordele ved at benytte Indsatser i DUBU
Sagsbehandlingen er samlet i ét system Økonomisk overblik på den enkelte sag Kontrolgrundlag for regningsbetaling og udbetalinger Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation Automatisk indberetning til Ankestyrelsen Automatisk indberetning til Danmarks Statistisk Sammenligne budgetteret forbrug og faktisk forbrug Automatisk påmindelse om genvurdering af sag ved underretning

4 Før man kan anvende indsatser i DUBU skal der oprettes et Lokalt Leverandør- og Ydelseskatalog.
Leverandørerne er supermarkederne og ydelserne er varerne. Når leverandør- og ydelseskataloget er oprettet kan sagsbehandlerne vælge ydelserne derfra, når de opretter indsatserne på sagerne.

5 Forberedelse – udarbejdelse af ydelseskatalog
Tage stilling til detaljegraden af ydelseskataloget Hvad vil I kunne fremsøge på Økonomi-skærmfanen God dialog med økonomiafdelingen Hvor meget skal rådgiverne selv udfylde Fx priser og lokale kontonumre Oprettelse af lokale Leverandører Oprettelse af lokale ydelser Bliv fortrolig med Blanket 20 Tilbudsportalen – skal den bruges hos jer

6 Særligt vedr. anbringelsesydelser
Ydelser, som skal indberettes til Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, skal oprettes med angivelse af kommunenummer og kommunenavn for anbringelsesstedets beliggenhed, da disse oplysninger trækkes fra ydelsen ved indberetning til Ankestyrelsen via DUBU. dvs. at der fx skal oprettes én plejefamilie-ydelse pr. kommune, I har børn i plejefamilie i (angiv i Beskrivelsesfeltet, hvilken kommune der er tale om)

7 Eksempler på to forskellige måde at oprette anbringelsesydelser på
Leverandør Ydelse Tilbud Beskrivelse Kommunes anbringelser Midlertidigt ophold Plejefamilie Plejefamilie Holbæk kommune Plejefamilie Viborg kommune Netværksplejefamilie Netværksplejefamilie Næstved kommune Kommunal plejefamilie Kommunal plejefamilie Viborg kommune Leverandør Ydelse Tilbud Beskrivelse Viborg kommune Midlertidigt ophold Plejefamilie Kommunal plejefamilie Holbæk kommune Næstved kommune Netværksplejefamilie

8 Faste priser på ydelser
Det er muligt at oprette ydelser med faste priser, så rådgiverne ikke skal taste priser, ved oprettelse af disse ydelser Fordel: ét felt mindre rådgiverne skal udfylde Ulempe: priserne skal manuelt reguleres Mange af de faste takser, som fx vederlag ligger under Tilbudsportalen og bliver opdateret centralt

9 Vejledning og procedure
Udarbejdelse af lokale brugervejledninger, med udgangspunkt i lokalt opbygget ydelseskatalog samt lokale procedurer Undervisning i at arbejde i Indsatsdelen Hvem er ansvarlig for oprettelse af nye ydelser

10 Oprettelse af indsatser og ydelser – på brugerniveau
Der oprettes en overordnet indsats Nogle kommuner har én indsats pr. år, andre har flere indsatser pr. år inddelt i fx forebyggende, anbringelse, merudgifter Der kan indsættes en overordnet opfølgningsdato – på den måde behøver hver enkelt ydelse ikke have en opfølgningsdato Vi ser det i DUBU

11 Oprettelse af indsatser og ydelser – på brugerniveau
Der oprettes evt. indstillingsalternativ Mulighed for at lave en indstillingsrapport med flere alternativer til fx et indstillingsudvalg Vi ser det i DUBU

12 Oprettelse af indsatser og ydelser – på brugerniveau
Der oprettes ydelser Der vælges enten ydelse og tilbud fra lokalt ydelseskatalog eller fra Tilbudsportalen Der vælges lovhjemmel og funktionsnummer Der vælges periode og evt. opfølgningsdato Der påføres beløb (hvis ikke ydelsen er ”født” med fast pris) Evt. med angivelse af antal og frekvens (ved brug af pris pr. stk.) Der ændres status til enten Godkendt, Egen kompetence eller Ledelseskompetence Vi ser det i DUBU

13 Oprettelse af indsatser og ydelser til § 41 Der oprettes ydelser
Ydelsen til Dækning af merudgifter skal vælges fra Tilbudsportalen, da beregningen ellers ikke gennemføres automatisk Der oprettes én ydelse pr. merudgift Der vælges lovhjemmel og funktionsnummer Der vælges periode Der påføres beløb i feltet ”Udgift pr. måned” Der ændres status til enten Godkendt, Egen kompetence eller Ledelseskompetence Der genereres BU 902 rapport, som automatisk lægges på en aktivitet ”Afgørelse – Dækning af merudgift”, hvori beregningen fremgår Vi ser det i DUBU

14 Arbejdsgang i DUBU – fra rådgiver til økonomimedarbejder

15 Hvad vil vi bruge Indsatser til
Økonomioverblik Grundlag for regningsbetaling Kun indberetning til Ankestyrelsen og Danmarks statistik

16 Ledelsesrapporter i DUBU
Spredning i antal og udgifter til børn i familiepleje: Overblik over børn i familiepleje, udgifterne til og spredningen i antallet af tildelte Udgifter til forebyggende og anbringende indsatser Udgifter i alt til børn og unge med særlige behov Udgifterne til forebyggende indsatser til børn, unge og familier fordelt på indsatstype Udgifterne til anbringelser fordelt på indsatstype Forholdet mellem udgifter til anbringelser og forebyggende indsatser Gennemsnitlig udgift til særlige behov fordelt på indsatstype Gennemsnitlig udgift til anbringende indsatser, fordelt på indsatstype Gennemsnitlig udgift til forebyggende indsatser, fordelt på indsatstype

17

18

19 FLIS og DUBU DUBU er nu klar til at levere data til FLIS.
FLIS har meddelt, at de bliver klar til at levere rapporter til kommunerne på Udsatte Børn & Unge området fra den 1. december 2014. Der er udarbejdet 166 nøgletal og fem rapporter på området. Nøgletallene omhandler økonomi, antal foranstaltningsmodtagere, varighed af foranstaltning, alder, udvikling og effekt, anbringelsesmønster samt personale og fravær. De fem rapporter er: ”Anbringelser”, ”Forebyggende foranstaltninger”, ”Overførsler med sociale formål”, ”Udgifter til Børn og Unge” og ”Driftsherre”.

20 Økonomiskærmfanen Du får et overblik over din, andres eller den samlede estimerede økonomi under indsatserne på sagen i Fremskrivninger og forbrug skærmfanen Der kan søges på næsten alt! Alle søgninger kan gemmes Tilgængelig for sagsbehandlere, økonomimedarbejdere og ledere Kobling mellem faglighed og økonomi Eksport til Excel

21 Ledelsesoverblik

22 Sagsbehandleroverblik

23 Budget og forbrug Integrationen til Økonomisystemer gør det muligt at se de faktiske posteringer sammenlignet med de fremskrivninger der er fortaget på ydelser i DUBU Posteringer importeres automatisk fra Økonomisystemer hver måned og er tilgængelige i DUBU under skærmfanen Økonomi → Økonomiposter. Når posteringerne importeres udlignes disse, i det omfang der er muligt, med ydelser i DUBU. Udligningen sker på baggrund af: CPR nummer, kontonummer og periode En postering kan kun udlignes automatisk såfremt der findes et unikt match med en ydelse i DUBU


Download ppt "Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google