Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsdag 2014 Undervisningsdag den 18. juni og 3. september 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsdag 2014 Undervisningsdag den 18. juni og 3. september 2014."— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsdag 2014 Undervisningsdag den 18. juni og 3. september 2014

2 side 2 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2013 Indberetning af takster for 2015 Differentiering af takster Opgørelse af takstreduktioner Eventuelt Frokost

3 Indberetning af takster for 2015 Tilbud fra 2014 Fortrykt med navn, pladstal, kapitalomkostninger, tjenestemænd og regulering fra tidligere år Ret og suppler med budgetoplysninger Tal i de grå kolonner (K til P) fordeles mellem tilbuddene indenfor samme institutionen ud fra institutionsnavnet Satser for beregning af administration kan ændres på fanen ”Lister” Nye tilbud i 2015 skrives i de tomme linjer i bunden Husk at angive unik nøgle Husk at sætte regnearket til automatisk beregning inden nøglen tastes side 3

4 Indberetning af takster for 2015 Slet overflødige tilbud Rækken kan ikke slettes, men der kan angives, at tilbuddet skal slettes Forudsætning for oversigt over antal pladser Rammeaftale sand/falsk Målgruppe Dag/Døgn/Timer – (husk timer) Paragraf side 4

5 Differentiering af takster Det er muligt at opdele det enkelte tilbud i ydelsesniveauer med forskellig takst – Differentierede takster Der er lavet en makro knap dertil Idet det er en makro kan det give sikkerhedsadvarsler Makroen spørger til to ting: Nøglen på tilbuddet der skal differentieres Antal differentieringsniveauer side 5

6 Differentiering af takster Økonomien indtastes på tilbuddet Pladser og vægte indtastes på ydelsesniveauerne Basisbeløb er et beløb som udgør en lige stor andel af taksten på de enkelte ydelsesniveauer Det kan eksempelvis være en nattevagt eller renter og afskrivninger mv. som ikke variere afhængigt af hvor tung borgeren er Det er frivilligt om man vil bruge basisbeløb/basistakst side 6

7 Differentiering af takster Hvis mere end et tilbud skal lægges sammen og have samme differentieringsniveauer/ydelsestakster Vælg et ”hovedtilbud” som der differentieres Det/de øvrige tilbud gives samme nøgle i NøgleDifferentiering kolonnen Der bør vælges et ”hovedtilbud” som også eksistere i 2014 side 7

8 Differentiering af takster Takstudviklingen for differentierede takster beregnes på tilbudsniveau Er flere tilbud lagt sammen i samme ydelsesniveauer via NøgleDifferentiering kolonnen beregnes takstudviklingen som summen af tilbud der har samme NøgleDifferentiering Forudsætter at ”hovedtilbuddet” findes i 2014 Forudsætter at alle tilbud har sammenøgler i både 2014 og 2015. De der ikke har samme nøgler falder ud af beregningen side 8

9 Opgørelse af takstreduktioner Det er aftalt at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne med??? I 2015 skal der altså reduceres med x,x% i forhold til 2014 Takstreduktionen skal ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen side 9

10 Opgørelse af takstreduktioner Beregning af takstreduktioner sker i fanen Sum2015 kolonne T til W Beregningen omfatter kun tilbud der er omfattet af rammeaftalen i 2015 Beregningsgrundlaget er takstgrundlaget minus rente og afskrivninger side 10

11 Opgørelse af takstreduktioner Takstudviklingen beregnes for de videreførte pladser Dvs. hvis et tilbud opsplittes eller sammenlægges beregnes det ikke korrekt i takstfilen. Det skal man selv korrigere i Sum2015 fanen Der er udarbejdet et hjælpeværktøj til dette Hvornår er et tilbud opsplittet/sammenlagt, og hvornår er det nedlagt/oprettet? Som udgangspunkt kan der kigges på om borgeren er kommet hjem eller er flyttet til et andet tilbud. side 11

12 Opgørelse af takstreduktioner Hvornår: Idet takstreduktioner beregnes ud fra de indtastede takster, kendes denne del af takstreduktionerne altså den 1. november Herefter har den enkelte driftsherre indtil den 14. december 2014 til at kommentere. Dvs. udfylde felterne D, J, M og P i sum beregningen Resultatet kvalificeres af takstgruppen på takstgruppemødet i januar 2015 Resultatet forventes præsenteret for DASSOS på deres møde i februar 2015 side 12

13 Opgørelse af takstreduktioner Sørg for at følgende er korrekt: Rammeaftale sand/falsk Tilbud slettet Pladser Takstgrundlaget, herunder renter og afskrivninger Hvis flere tilbud differentieres sammen, så sørg for at NøgleDifferentiering er valgt til et tilbud der findes i både 2014 og 2015 side 13

14 Opgørelse af takstreduktioner P&L er endelig. Det var det ikke i version 1.0 af takstfilen PL er ændret fra 2,1% til 2,0% Gøres i fanen Lister, og celle J109 Har kun betydning for beregning af takstreduktioner side 14

15 Eventuelt Takster for tilbud i Region Midtjylland skal være færdige den 1. november, hvorfor frist for indberetning er den 27. oktober Sekretariatet har altså 4 dage til at samle indberetningerne side 15


Download ppt "Undervisningsdag 2014 Undervisningsdag den 18. juni og 3. september 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google