Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det senmoderne samfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det senmoderne samfund"— Præsentationens transcript:

1 Det senmoderne samfund
En verden – mange navne Anthony Giddens: Radikalisering af moderniteten Ulrich Beck: Risikosamfundet Følgerne af den øgede individualisering

2 Vores samfund – mange navne
Informationssamfund Post-moderne samfund Servicesamfund Risikosamfundet Netværkssamfundet Det hyperkomplekse samfund Osv. osv.

3 Radikalisering af moderniteten
Adskillelse af tid og rum : Moderne teknologi – har gjort os uafhængige af tid og sted. Udlejring af sociale relationer: Mange af de opgaver der traditionelt lå i familien er overtaget af velfærdsstaten eller markedet.

4 Radikalisering af moderniteten
Afhængighed af abstrakte systemer: Udlejringen medfører, at vi er afhængige af symbolske tegn. Øget refleksivitet: Aftraditionaliseringen intet er givet. Tro, normer og værdier er i højere grad blevet noget, vi vælger. Konklusion: Giddens konkluderer, at moderniteten  frihed til valg – men også opløsning af traditionelle fællesskaber og forøget individualisering

5 Tænkeøvelse Se videoen til sangen ’Fluen på væggen’ og diskutér:
Hvilke problematikker tager sangen op? Hvilke af Giddens’ pointer eksemplificeres i videoen? Genkender I følelserne?

6 Ulrich Beck: Risikosamfundet
Produktionen har en række utilsigtede følger Vi får viden om mulige trusler Risikosamfundets fællesskaber er farefællesskaber

7 De 5 nye udfordringer Globaliseringen: Hvordan skabes demokratiske institutioner på overnationalt plan? Den radikale individualisering: Hvordan bevares sammenhængskraft og social samhørighed? Hvad kan fungere som fælles værdier? Den globale miljøkrise: Hvilke politiske institutioner og hvilke globale værdier giver mulighed for at bremse forurening og rovdrift på naturressourcerne? Kønsrollerevolutionen: Kvinder på arbejdsmarkedet i visse dele af verden og menneskeretsidealer. Den 3. industrielle revolution: Servicesamfund og IT skærper kravene på arbejdsmarkedet, hvor ufaglærte overflødiggøres.

8


Download ppt "Det senmoderne samfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google