Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sociologi – Individ og samfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sociologi – Individ og samfund"— Præsentationens transcript:

1 Sociologi – Individ og samfund
Identitet At leve i et samfund Dobbeltsocialisering Den kulturelle reproduktion Individualisering Kernebegreber

2 Identitet Vi alle er individer med en unik identitet
Men svaret på, hvem vi er, afhænger af situationen Vi har mange samtidige identiteter Vi kan vi spille flere roller – afhængig af situationerne

3 Identitet Personlig identitet
Den indre kerne af identiteten, der definerer, hvem man er. Personlig identitet er knyttet til vores fysiske eksistens og giver os evnen til at handle selvstændigt – individualisme. Social identitet Den identitet, man har som følge af de fællesskaber, man indgår i. Det er såvel objektive sociale fakta (fx arbejde), som mere subjektivt hvilke holdninger og værdier, man har.

4 At leve i et samfund Vi er frie – og alligevel afhængige af hinanden
Normer og værdier er forudsætninger for opretholdelsen af samfundet

5 Normer og sanktioner Normer
Regler for adfærd og forventninger til adfærd for en gruppes medlemmer. Reglerne kan være formelle – typisk skriftlige love og regler, eller uformelle – fx bordskik og håndtryk. Sanktioner Straf for overtrædelse af de gældende love. Alt efter bruddets alvorlighed kan der være tale om skideballer, udelukkelse fra gruppen eller i visse samfund endog dødsstraf.

6 Dobbeltsocialisering

7 Tænkeøvelser Giver det mening at skelne mellem primær og sekundær socialisering i dag? Hvilke konsekvenser – positive såvel som negative – kan dobbeltsocialisering have?

8 Den kulturelle reproduktion
Kultur kan beskrives som de grundlæggende værdier, normer og færdigheder, der er dominerende i et samfund Kulturen er på en gang både stabil og foranderlig Jo tættere integreret samfundet er, desto tættere fælleskultur

9 Pierre Bourdieu Mål Ønsker at forklare hvorfor der fortsat er forskelle i samfundet Ønsker at forstå forskelle i hvordan vi handler Kapitalbegrebet Økonomisk kapital (penge og materielle goder), Kulturel kapital (uddannelse, dannelse og sprog) Social kapital (netværk og gruppetilhørsforhold)

10 Kapital og habitus Livsstil og gruppetilhørsforhold afspejler i høj grad ens ”kapitalbeholdning Vi indoptager og viderefører samfundets værdier og normer - vores kultur - i en delvist forandret udgave. Processen kaldes den kulturelle reproduktion

11 Individualisering Den økonomiske velstand giver flere muligheder
Flere muligheder giver flere valg – og mulige fravalg Individualiteten er kollektiv ”Man skal yde før, man kan nyde, er blevet afløst af, har jeg lyst, har jeg lov!”


Download ppt "Sociologi – Individ og samfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google