Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Konference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber 26. Februar 2013 Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Konference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber 26. Februar 2013 Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 1."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Konference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber 26. Februar 2013 Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 1

2 Program 10.00-10.20 Velkomst og nogle foreløbige erfaringer af de igangværende rammeforsøg. Ulla Rosendal og Sverri Hammer 10.20-10.50Lærersamarbejde i flerfagligt samspil. Uddannelseschef Søren-Ole Andersen og underviser Jesper Bienkowski, ZBC Vordingborg. 10.50-11.20Elevmotivation- Gymnasiet tænkt forfra. Underviser og projektleder og underviser Louise Westmark og underviser Lisbet Borum Reuss, Borupgaard Gymnasium 11.20-11.35 Pause 11.35-12.30Brugerdreven Innovation som katalysator for udvikling af gymnasiet. Rektor på Virum Gymnasium Mette Kynemund 12.30-13.30Frokost og networking 13.30-14.00Praktiske udfordringer og hvordan de overkommes. Underviser og projektleder Ulrik Knudsen og underviser Claus Røder, Helsingør Gymnasium 14.00-14.25Resultater, kvalitet og evaluering – Behovet for forandringer Kontorchef for kontoret for de gymnasiale uddannelser Annegrete Larsen, Ministeriet for Børn og Undervisning 14.25-14.40Pause 14.40-15.30 Gymnasiet mellem pædagogik og management – når alle skal være ledere. Lektor Dorthe Pedersen CBS – og medlem af ekspertgruppen hos EVA i forbindelse med undersøgelsen omkring ledelse af et gymnasium i forandring Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 2

3 Formål med konferencen Foreløbige erfaringer Opmærksomhedspunkter og anbefalinger - foreløbige Eksempler fra praksis Inspiration Videndeling Netværk Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 3

4 Følgeprojektet Spørgeskemaundersøgelse Konferencer Besøg Anbefalinger (I må meget gerne invitere os på besøg) Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 4

5 Tilbagemeldinger via spørgeskemaerne og besøgene fra fagkonsulenter og MBU Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 5

6 Struktur: Svært med skemapositioner Der kan gøres meget indenfor eksisterende rammer: Fortæller os, at der allerede foreligger muligheder, vi normalt ikke anvender i dagligdagen Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 6

7 Lærerne Lærersamarbejde tager tid – men er givende Lærerne skal brænde for det – og også ledelsen Projekterne giver større åbenhed overfor at gå ind i hinandens fag Det giver energi Fagligt løft Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 7

8 Eleverne Fagligt løft Elevernes vil have fokus Nye fællesskaber kan opleves meget positivt Elevernes tilbagemeldinger er spændende! Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 8

9 Effekt Forsøgene påvirker i varierende grad: Fremmøde Frafald Karakterer Gennemførsel Det sociales betydning Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 9

10 Foreløbige opmærksomheds- punkter / anbefalinger Kun meget få behandler implementering – Måske fordi de ikke er nået dertil – Men hvordan sikres udbredelsen til resten af skolen? Tættere lærer/elevrelation styrker motivation – i forhold til læring og aflevering – og begge parter er glade for den tættere relation Fleksibel planlægning vægtes højt: Det skal være idéerne - ikke logistikken der styrer Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 10

11 Foreløbige opmærksomheds- punkter / anbefalinger Mange projekter med fokus på ny skriftlighed – ser ud til at give god mening for elever og lærere: Men også usikkerhed: Hvad vil vi med skrivemodulerne? Niveaudeling har både fordele og ulemper: Mulighed for elevmobilitet, opbrydning af allerede etablerede hold, stigmatisering af de svage, læringsmuligheder på det svageste hold Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 11

12 Foreløbige opmærksomheds- punkter / anbefalinger Flerfaglige forløb kræver mere fleksibel tænkning og tilrettelæggelse af skema: Tre vigtige P-er: Planlægning, producér og Præsentér/publicér) Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 12


Download ppt "Velkommen til Konference om rammeforsøgene: Studietid, Timepuljer og Studiefællesskaber 26. Februar 2013 Konference om rammeforsøg 26. februar 2013 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google