Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Zealand Denmark EU Office Sjællands indgang til EU Præsentation for Globalt Forum den 7.maj 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Zealand Denmark EU Office Sjællands indgang til EU Præsentation for Globalt Forum den 7.maj 2008."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Zealand Denmark EU Office Sjællands indgang til EU Præsentation for Globalt Forum den 7.maj 2008

2 Baggrund Beslutning 18. april 2007 om etablering af et ”samarbejde mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland om et fælles kontor i Bruxelles” Formål: at udvikle og understøtte kommunernes, Region Sjællands og Vækstforums, samt andre relevante aktørers europæiske aktiviteter for at fremme den overordnede udvikling i hele regionen.” –Kontoret skal arbejde med ”internationalisering” af Sjælland. –Fungere som en ”forpost”, der kan synliggøre og markedsføre Sjællands mange aktører – og deres interesser - internationalt. –Bidrage til en ”europæisering” af kommunale, regionale politikker ved at hente viden hjem fra andre regioner i Europa, sikre deltagelse i projekter og sikre adgang til relevante netværk Alle 17 kommuner er med nu, Greve meldte sig ind i marts

3 Basisdokument og handlingsplan vedtaget af Styregruppe d 30. nov 2007 Kontorets skal arbejde med: –handlingsorienteret rådgivning –initiering af EU projektdeltagelse –branding –fælles interessevaretagelse –netværksdannelse –bidrag til fremme af europæisk arbejde Indsatsområder: klima, energi, uddannelse, erhverv, sundhed og infrastruktur Udgangspunkt i de hjemlige problemstillinger, udfordringer og succeshistorier samt i EU’s politiske dagsorden og de muligheder, der foreligger for netværk, partnerskaber og EU finansiering

4 Aktiviteter siden etablering oktober 2007 December - februar. Besøg hos alle 17 kommuner, RUC, Vækstforum, Regionshuset, afdækning af forventninger og behov. Flytning til ny og større lokaler i januar 2008 Interaktiv hjemmeside www.zealanddenmark.eu, lanceret 7. aprilwww.zealanddenmark.eu Løbende projekt og aktivitetsudvikling Definition af delmål/aktiviter for indsatsområderne: –klima, energi, uddannelse, erhverv, sundhed og infrastruktur.

5 Status på kommunerunden Stor variation i erfaring med EU og forventninger til kontoret Behov for samlet oversigt over støttemuligheder og god formidling. Den nyhedsbaserede hjemmeside og vidensdatabasen er gode, men information skal være handlingsorienteret Meget få forskningsprojekter under syvende rammeprogram. Ingen rådgivning herom Meget få uddannelsesprojekter – behov for tæt samarbejde med CIRIUS Mange erhvervsorganisationer, svært at gennemskue arbejdsdeling og indgang Stor fokus på turisme og udvikling heraf Stor interesse i og potentiale for projekter under det dansk-tyske Interreg program. Interesse for Fehmern Bælt netværk i Bruxelles, Relevant for Bruxelles kontoret at arbejde mere gennem eksisterende faglige netværk/konsortier

6 Status for EU arbejdet i Regionen Ny international strategi på trapperne Fokus på Interreg og Østersøen Udviklingsmidler tilgængelige i Regionen Medlemsskaber af netværk/projekter på miljø, infrastruktur Godt samarbejde og arbejdsdeling med Europe Direkt, behov for mere samarbejde om events (uddannelse) Sundhed, meget stort potentiale, vigtigt at finde aktører der kan handle Behov for samarbejde omkring kommunenetværk

7 Hjemmesiden centrum i kontakt med brugere og udvikling af aktiviteter Brugerne kan tilmelde sig e-mail service inden for hvert af de 5 målgruppe-felter: 1.Erhverv og arbejde 2.Sundhed og velfærd 3.Teknik, energi, miljø 4.Uddannelse, forskning, innovation 5.Borger og kultur ”Kom i gang med EU” er integreret i hjemmesiden Brugerne er selv med til at generere en ”Ressource-database”om personer i Sjælland med EU-erfaring Links til relevant EU viden i region, kommuner, organisationer Dagens historie går automatisk til medierne

8 Design til hjemmeside www.zealanddenmark.eu

9 Hjemmeside lanceret den 7. april Lanceret den 7. april til alle kommuner, regionen, kontakter, opfordring til at rundsende samt lægge på intranet som nyhed 150 abonnenter den 29.april Intensiv markedsføring overfor kommuner, mål om 10-15 abonnenter per kommune Mål om 300 abonnenter per 30. maj

10 Udvikling/resultater indenfor indsatsområderne Klima/energi –Koordinator for seminar om Climate Change, Open Days, Bruxelles i oktober –Projektudvikling Roskilde, klimademonstration til Roskilde festival –Projektudvikling International Wind Acadedemy Lolland (IWAL) –Projektdvikling – Økoinnovation, Råhavegård på Lolland –Greve: oversvømmelser/klimaforandring Uddannelse, –Projektudvikling Robobraille - next steps –Samarbejde med Cirius? - mere systematik i udbud af EU muligheder Erhverv –Ansættelse af 3. medarbejder med fokus på erhervsudvikling (CIP programmet) –Entreprise network Europe (ENE) –Fokus på konsortier –Bedre samarbejde med Vækstforum

11 Udvikling/resultater indenfor indsatsområderne (2) Sundhed – Projektudvikling m forskningsenhed i Næstved, sygehus Nord, –Behov for mere struktur, der er mange muligheder på EU niveau Infrastruktur –Arrangere Fehmern Belt arrangement/netværk i Bxl? –Infrastruktur som hovedemne for Region Sjællands input til den ny Østersøstrategi? Uvikling af internationale strategier/koordinering –Deltagelse i arbejdet i regionen om international handlingsplan –Samarbejde med Europe Direkt –Målrettet info om muligheder på kommunernes og regionens projektideer/udviklingsprojekter –Besøg af kommuner (Faxe, Lolland, Odsherred, Globalt Forum, Kommunaldirektørforening, Næstved) –Regionen bør melde sig ind i CPMR (Council of Peripheral and Maritime Regions), god adgang til EU politik/lobbying, projekter, events, arrangementer for region og kommuner

12 Next steps Fortsat projektudvikling med kommuner: oplevelsesøkonomi, klima, uddannelse, sundhed, erhverv, infrastruktur Intensiv markedsføring af nyhedsservice og vidensdatabase 300 abonnenter på nyheder slut maj (10-15 per kommune) Fokus på samarbejde med Europe Direkt, Vækstforum Bedre kontakt til eksisterende faglige netværk/konsortier Indmeldelse i CPMR?, andre europæiske organisationer? Fehmern Belt arrangement i Bxl?


Download ppt "Velkommen til Zealand Denmark EU Office Sjællands indgang til EU Præsentation for Globalt Forum den 7.maj 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google