Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Delprojekt_02 Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Delprojekt_02 Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder."— Præsentationens transcript:

1 Delprojekt_02 Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold til DGNB. Det har udmøntet sig i tre konkrete målsætninger Planlægningen af en BIM proces, der skal lede frem til udvalgte simuleringer. Udveksling af data mellem applikationer til brug for simuleringer. Udbytte af BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB. Skabe en effektivisering af byggeriets tilblivelse og drift, og udfylde nogle af de huller der i dag eksisterer i BIM anvendelsen. Både på det planlægningen samt på den tekniske anvendelse. Sætte fokus på interaktionen mellem BIM og bæredygtighedscertificering. Løsning for data- og informationsudveksling vil reducere omkostninger på et projekt og dermed forøge indtjeningen.

2 Delprojekt_02 Deltagere – interne og eksterne
Projektleder: Mads Carlsen Projektdeltager - interne: Nevo Alon BIM applikationer Dorthe Holberg Christensen BIM applikationer og design processer Dorte Grøn DGNB og LCA Finn Nordbjerg Datamodellering Nadeem Iftikhar Data- og applikationskodning Projektdeltager – eksternt: Kasper Jacobsen, MOE A/S

3 Delprojekt_02 State-of- the-art Status i branchen
Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder en lang række informationer, der kan anvendes i forbindelse med fx energioptimering af bygninger. Udfordringen er at drage fuld udnyttelse af disse modelinformationer i fx simuleringer, så manuelt arbejde med at føde simuleringsprogrammer med informationer kan reduceres. Der er i branchen stort fokus på, hvordan brugen af BIM kan medvirke til at skabe bedre indtjening på projekterne for alle parter.

4 Delprojekt_02 Delprojektets gennemførelse Metode for delprojektet
Litteraturstudie: Gennemlæst en mængde litteratur for at skabe indsigt i dels planlægningsmetoder for BIM samt relation mellem BIM og bæredygtighedscertificeringer. Empiri: Foretaget interview med branchefolk – hvor trykker skoen? På baggrund af empiri er der induceret nogle almen gyldige træk for problemstillingen – omsat til pragmatiske problemstilling med praktiske løsningsmodeller.

5 Delprojekt_02 Målgruppe og anvendelse af resultater
Målgruppen for projektet Resultaterne af dette projekt vil kunne bidrage til en effektivisering af byggeriets tilblivelse og drift, og udfylde nogle af de huller der i dag eksisterer i BIM anvendelsen. Både på det planlægningen samt på den tekniske anvendelse. Derudover vil der blive sat fokus på interaktionen mellem BIM og bæredygtighedscertificering – et område, der kun i mindre grad er afdækket i dag, men som mange ser store potentialer i. Den skitserede løsning for data- og informationsudveksling vil reducere omkostninger på et projekt og dermed forøge indtjeningen.

6 Delprojekt_02 Målsætning 1: Planlægning af BIM processen
At undersøge modeller for en struktureret planlægning af en BIM proces med fokus på udbyttet iht. simuleringer. Herunder tilpasning af model til dansk projekteringspraksis. Hvilke modeller for planlægning eksisterer. Nationalt og internationalt. Værdien for dansk projekteringspraksis. Case med Danish Active House in Vietnam.

7 Delprojekt_02 Resultat. Mål 1:Planlægning af BIM processen
Statsbygg BIM Manual RIBA Plan of Work COBIM 2012 CIC/BIM Protocol bS BIM PEPG Singapore BIM Guide Bips F102 VA BIM Guide

8 Delprojekt_02 Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
De identificerede manualer kan opdeles i to grupperinger Manualer fra bygherreorganisationer omkring deres specifikke behov Metodemanualer for generering af projektspecifikke BIM manualer. Bygherremanualer Metodemanualer Statsbygg BIM Manual Bips F102 VA BIM Guide RIBA Plan of Work Singapore BIM Guide bS BIM PEPG CIC/BIM Pro COBIM2012 Mindre grad af BIM fokus Stort BIM fokus

9 Delprojekt_02 Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
buildingSMART BIM Project Execution Planning Guide

10 Delprojekt_02 Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
Gevinsterne ved BIM PUPG Forståelse for strategiske mål for implementering af BIM. Rolle- og ansvarsfordeling i implementeringen. Ressourcer nødvendige for implementering. Plan for udførelsesprocessen tilpasset hvert parts praksis og typiske workflow. Planen fungerer som udgangspunkt for fremtidige samarbejdspartnere i projektet. Definér projekt- og teamværdier gennem identifikation af BIM-mål -og brug Identificér BIM-mål og brug Udvikl proces der inkluderer opgaver understøttet af BIM sammen med informationsudvekslinger Design BIM-projektets udførelsesproces Udvikl informationsindhold, detaljeniveau og de ansvarlige parter for hver udveksling Udvikl informations-udvekslinger Definér projektets krævede infrastruktur til at udnerstøtte den udviklede BIM-proces Definér understøttende infrastruktur for BIM-implementering

11 Delprojekt_02 Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen
En for-danskning og tilpasning til danske forhold. Projektudførelses- og planlægningsguide (PUPG) En case afprøvning på Danish Active House in Vietnam

12 Delprojekt_02 Målsætning 2: Udveksling af data mellem applikationer
At undersøge teknologiske muligheder for udveksling af data mellem applikationer til brug for energisimulering. Snitflader mellem parter og faser ift. et projekteringsforløb. Muligheder i eksisterende tilgængelig software. Standardiseringer for udveksling af modeldata. Hvilke data fødes hvornår og af hvem?

13 Delprojekt_02 Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer
Tænk nu hvis man kunne: Få det store overblik over kravene til DGNB dokumentationen. Bruge DGNB-kravene som retningsgivere for design- og udførelsesprocesserne. Hurtigt og enkelt få overblik over designvalgs konsekvenser iht. DGNB. Samle hele DGNB dokumentationen et sted.

14 Delprojekt_02 Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer
Gennemgået og kortlagt DGNB krav for identificering af beregningstunge områder. LCA (kriterium , 11, 42) LCC (kriterium 16) Termisk komfort (kriterium 18+19) Analyseret LCA beregningsværktøj (Excel-ark) Enormt meget manuelt indtastningsarbejde og copy / paste Stor risiko for fejlindtastninger og sletning af referencer Gennemgået EPD’er fra Ökobau Veldefineret struktur (XML og XSD) Ingen relation til klassifikationssystemer for materialer

15 Delprojekt_02 Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer
Opstillet case: Fælles beregningsværktøj for alle DGNB-krav i en Kravapplikation. Afgrænsning til LCA. Udnyttelse af EPD data fra Ökobau. Automatiseret beregning af LCA parametre. Potentielle gevinster: Automatisk beregning af LCA. Tydeliggørelse af ændringer i materialevalg. Mulighed for mere dynamisk og iterativ design proces. Kravdatabase BIM model Materialers egenskabsdata Mapping af klassifikation og EPD klassifikation EPD GWPC værdi for komponenter

16 Delprojekt_02 Målsætning 3: BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB.
At understøtte DGNB-kravene om LCA beregning Udnyttelse af resultater fra mål 1 og 2 i DGNB dokumentationen. Samspillet med andre krav i DGNB, hvor udnyttelse af BIM kan være en fordel.

17 Delprojekt_02 Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB Opbygget test BIM model i Revit Kodet materiale database med UUID fra Ökobau EPD’er Opstillet skema til udtræk af: Materialetype EPD UUID Mængder (m2 og m3) Densiteter

18 Delprojekt_02 Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB Udvikling af domænemodel og systemarkitektur for den konceptuelle model. Identificerede udfordringer: Klassifikation af EPD’ere er ikke tilstede – manuel parring af materialer og EPD. Link mellem bygningsdele og materialer kan pt. ikke læses ud af Revit databasen.

19 Delprojekt_02 Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB Videreudvikling af domænemodel og systemarkitektur. Identificering af ønsket output fra kravapplikation. Udvikling af databasemodel og implementering. Udvikling af demonstrator for kravapplikation.

20 Delprojekt_02 Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

21 Delprojekt_02 Spørgsmål Hvordan tænker I om vores model? Forslag til ændringer og forbedringer?


Download ppt "Delprojekt_02 Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google