Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder"— Præsentationens transcript:

1 Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder
Skab vækst i byggebranchen Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder Mads Carlsen, Center for Byggeri & Business, UCN

2 Agenda Digitale tendenser i byggebranchen IKT-bekendtgørelsen
BIM tankegang og BIM perspektiver Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?

3 Digital tendenser IKT-bekendtgørelsen gældende for regioner og kommuner. BIM som metode og værktøj i projektering, udførelse og drift.

4 IKT-bekendtgørelsen Ny revision forventes at træde i kraft primo 2013
Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri Byggeri med staten som bygherre med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Byggeri med region og kommune som bygherre med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Gælder ved nybyggeri, om- og tilbygninger af byggeri, renovering og vedligeholdelse af byggeri samt anlæg knyttet hertil. Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover Ide- og projektkonkurrencer, Byggerier og renoveringer iht. Lov om almene boliger.

5 IKT-bekendtgørelsen De otte bygherrekrav i IKT-bekendtgørelsen (forventes gældende fra primo 2013) IKT-ledelse Klassifikation Digital kommunikation Anvendelse af digitale bygningsmodeller og visualiseringer i ide- og projektkonkurrencer Anvendelse af digital bygningsmodel under projektering og udførsel Digitalt udbud og tilbud Digital aflevering ved byggeriets aflevering Digital mangelinformation

6 Udvikling af standarder og metoder
Cuneco - Center for produktivitet i byggeriet Færdiggørelse af hængepartier fra tidligere ”Det Digitale Byggeri” projekter. Fokuserer på: Fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Fælles, digital infrastruktur – standardisering. Indsatsområder og projekter omkring: Klassifikation Egenskabsdata Informationsniveauer Opmålingsregler Bevilling på 67 mio. i perioden 2011 til 2014.

7 Definition af BIM Building Information Modeling
Er en forretningsproces, understøttet af teknologi, for at generere og udnytte bygningsdata til design, opførelse og drift af en bygningen i løbet af dets livscyklus. Building Information Model Er en digital repræsentation af de fy-siske og funktionelle karakteristika af en bygning. Definition af buildingSMART

8 Konceptet BIM Et stort skridt for den samlede byggebranche
Nye måder at tænke processerne omkring design, konstruktion og drift af bygninger. Nye arbejdsmetoder og redesign af eksisterende arbejdsmetoder. Fra 2D til 3D, 4D og 5D (tid og økonomi). Fra tegningsudarbejdelse til modellering. Informationer og beslutninger skal indarbejdes i BIM modellen successivt. Der bygges præcist som der projekteres. 20% værktøjer og 80% metode.

9 Fordele ved BIM Den nye arbejdsmetode effektiviserer processerne MEN
3D modeller giver os bedre muligheder for at kommunikere omkring design intensioner. Stærkt visuelt værktøj – også for lægfolk. På et tidligt tidspunkt at give bygherre og driftsherre en klar idé om konsekvenserne ved et design, og give dem mulighed for at ændre designet til at opnå de resultater, de ønsker. Designet kan kontrolleres for fejl før udførelse. Tegninger er produceret fra modellen – reducerer den tidskrævende proces med produktion af tegninger. Mindre datatab ved aktørskift. Bedre produktionsgrundlag pga. valide data. Mere effektiv drift, fordi driften baseres på data skabt under projekteringen og udførelsen. MEN Værdien ved BIM tabes, hvis der i projektet anvendes traditionel informationsoverlevering fra projekteringen til udførelsen.

10 De økonomiske fordele Forskningsprojekt udført af DTU og CBS på fire byggerier, viser at: Alle projektdeltagere opnår økonomiske fordele ved brugen af BIM – selv dem der ikke aktivt selv bruger BIM. Tilbuddene var 10-15% lavere end projekter projekteret i 2D pga. konsistent projektmateriale. Forventet besparelse på driften på 15% pga. optimeret design. Der mangler standardisering på flere områder for at kunne udnytte genbrug i større omfang. 3D arbejdsmetode giver større sikkerhed for koordineringen af de forskellige fagdiscipliner samt validiteten af data. Med en relativ lille investering kan en virksomhed tage de første trin mod at ændre arbejds-metoden fra dokumentbaseret til modelbaseret. Alle der har implementeret modelbaserede arbejdsmetoder i projekterne vil fortsætte med det i kommende projekter.

11 Kollisionskontrol af bygningsdele
Kollisionskontrol giver mulighed for effektiv identifikation, inspektion og rapportering på kolliderende bygningsdele i en 3D model Estimerede omkostninger ved en Projekteringsfejl, når den opdages i: Design /projekteringsfasen = 1 Ved model koordineringen = 10 Efter materialeproduktionen = 100 Efter monteringen = 1000 Efter voldgiftssagen =

12 Mængdeudtræk, kalkulation og tid
Mulighed for udtræk af præcise mængder over volumener, arealer, bygningsdele, komponenter – ja praktisk talt alt. Overførsel af mængder til fx kalkulations-programmer for beregning af økonomiske overslag eller egentlige tilbudspriser. Simulering af forbrug af materialer over tid. Fremdriften i produktionen over tid.

13 Energi simuleringer Der kan testes forskellige energistrategier i det tidlige design. Fx bygningens orientering, vinduesarealer mm. Dette muliggør valg af energioptimerede løsninger, så det positivt påvirker bygnings totaløkonomi.

14 Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?
Digitalt byggeri og BIM = Nye muligheder – både for den enkelte virksomhed, men i høj grad for projektet. Fokus på de dele af IKT-bekendtgørelsen der giver værdi på det enkelte projekt – også hvor det ikke er et direkte krav. Effektivisering af arbejdsgange og minimering af manuel opmåling, indtastning mm. Gennemtænk en plan for implementeringen af nye metoder og værktøjer – tag det i små skridt. Få alle projektdeltagere involveret i brugen af nye metoder og værktøjer.

15 De Digital Dage 2013 Samarbejde mellem uddannelses-institutioner i Nordjylland indenfor byggeri med 100+ studerende. Afprøvning af nyeste arbejdsmetoder og software i et integreret samarbejde mellem uddannelser og aktørgrupperne. Kom og bliv inspireret ved DDD2013, d. 10. – 12. april 2013.

16 Kontaktinformation: Mads Carlsen


Download ppt "Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google