Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cuneco – en del af bips.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cuneco – en del af bips."— Præsentationens transcript:

1 cuneco – en del af bips

2 center for produktivitet i byggeriet
buildingSMART netværksmøde Mandag 12. december 2011 Københavns Ejendomme Behovsanalyse – resultater og planer cuneco – en del af bips

3 Baggrund og formål Proces Resultater Det videre arbejde Agenda
cuneco – en del af bips

4 Baggrund og formål Alt hvad cuneco foretager sig skal være baseret på identificerede behov blandt aktører i branchen Formål med behovsanalyse er at identificere og beskrive behov, der er relevante i forhold til indsatsområder Behovsanalyse Videncentret for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Implementering og uddannelse Udvikling af standarder Afprøvning i byggeprojekter Best Practice manualer Fortæl om at en forudsætning for alt arbejde i cuneco er, at det er dokumenteret at det vil føre frem til opfyldelse af nogle specifikke behov der er defineret i byggebranchen Formål med behovsanalysen er at beskrive disse behov samt at sammenholde dem med cunecos indsatsområder cuneco – en del af bips

5 cunecos indsatsområder
Oplevede behov f.eks. Data til drift Behovsanalyse Projekt 1 Projekt 2 Data til drift Informationsniveauer Geometriske egenskaber Længde Bredde Højde Areal Sammensatte egenskaber Gulvoverflader Administrative egenskaber Rumtype Egenskabsdata Kontorer Gangarealer Toiletter Aulaer Klassifikation cuneco – en del af bips

6 Behovs- og værdianalyse
Trin 2 Trin 1 Trin 3 Juni + August 2011 Oktober 2011 Oktober + november 2011 Fokus Aktører Indhold Workshops Overordnede behov Hovedprocesser Fokus 4 hoved faser Hvad Procesmodellering Informationsanalyse Dokumentflow Værdiidentifikation Fokus Digitale scenarier Hvad Brugerscenarier Efterspørgsel Værdi estimater Nye processer? Deltagere Fagfolk Organisationer Deltagere Fagfolk Deltagere Fagfolk cuneco – en del af bips

7 Bølge 1: Workshops fordelt på interessenter
Formål: At få identificeret de emner, der skal arbejdes med Bygherreforeningen, DI Byggematerialer, Dansk Byggeri, TEKNIQ, DANSKE ARK og F.R.I Udgangspunkt var foreliggende arbejder fx Bygherreforeningens Digitaliseringsrapport og strategirapport fra Dansk Byggeri Output: en oversigt over prioriterede emner i forhold til cunecos indsatsområder Formål at få identificeret de overordnede emner der skal arbejdes med Fordelt på aktører/organisationer Input fra organisationer Prioritering af emner Mapning til cunecos indsatsområder Fører til liste med prioriterede behov cuneco – en del af bips

8 Bølge 2: Fokusgrupper fokuseret på behov
Formål: At stille skarpt på de processer, som cunecos standarder skal arbejde med Inputtet til denne fase var de prioriterede behov der blev identificeret i bølge 1 Bølge 2 og 3 tager udgangspunkt i de fire faser Programmering, Projektering, Udførsel og Drift for at tage sigte på dataoverførsel internt i disse faser og mellem faserne Hver fokusgruppe indeholdt repræsentanter for alle aktører, der er involveret i fasen Som input til hver fokusgruppe blev der udarbejdet en case, der demonstrerede hvordan standarder kan understøtte processer Input er liste med overordnede emner Opdelt efter 4-fase modellen CPC har udarbejdet en række cases der illustrerer hvordan standarder kan understøtte processer Med udgangspunkt i ovenstående stilles det skarpt på de processer, som cuneco skal understøtte cuneco – en del af bips

9 Cases cuneco – en del af bips

10 Bølge 3: Beskrivelse af løsningsscenarier
Formål: At lave præcise beskrivelser af hvordan cuneco skal understøtte de udvalgte processer. Input var en oversigt over de processer, der blev udpeget i bølge 2. I bølge 3 blev fokusgrupperne suppleret med IT-leverandører. På baggrund af bølge 2 lavede cuneco forslag til scenarier, der viser hvordan standarderne understøtter processerne. Output var en række scenarier, som fokusgruppedeltagerne havde fået mulighed for at forholde sig til. Med udgangspunkt i bølge 2 er der udarbejdet en række scenarier, der beskriver hvordan cunecos standarder vil blive bragt i anvendelse cuneco – en del af bips

11 Kommunikationsmodel Bruger cuneco IT-leverandør
cuneco – en del af bips

12 Driftsherre modtager digitalt materiale som grundlag for drift
Informationsniveauer for aflevering til drift 1. Driftsherre modtager driftsdata i digitalt format fra entreprenøren Der er defineret et format for digital overlevering af driftsdata 2. De modtagne driftsdata tjekkes på cuneco-serveren 3. Hvis data ikke lever op til kravene gives der besked til entreprenøren om manglerne Egenskabsdata for drift som grundlag for digital aflevering Klassifikation af objekter, der skal afleveres driftsinformation for Driftsherren anvender et system til bygningsdrift der kan modtage driftsdata i digital form 4. Når de modtagne data er ok indlæses de i driftssystemet cuneco – en del af bips

13 Resultater fra behovsanalyse
En liste med scenarier for de enkelte faser Rapporter fra samtlige workshops og fokusgruppemøder En plan for hvilke processer, der skal arbejdes videre med Resultaterne kan løbende følges på cunecos hjemmeside Resultatet er: Model for samspil mellem brugere, IT-leverandører og cuneco En række scenarier Eksempel på scenarie Rapporter fra workshops og fokusgruppemøder En plan for det videre arbejde cuneco – en del af bips

14 www. cuneco.dk/behovsanalyse
cuneco – en del af bips

15 Identificere informationsniveauer / IDM’er svarende til behov
Det videre arbejde Identificere informationsniveauer / IDM’er svarende til behov Fastlægge hvilke krav disse stiller til klassifikation, egenskabsdata og opmålingsregler Gennemføre projekter indenfor de 4 indsatsområder Verificere opfyldelse af behov gennem afprøvning (med efterfølgende justeringer) Dokumentation og Best Practise manualer Implementering i virksomheder og uddannelser Udarbejde beskrivelse af informationsniveauer / IDM’er Ud fra IDM’er defineres krav til klassifikation, egenskabsdata og opmålingsregler cuneco – en del af bips


Download ppt "Cuneco – en del af bips."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google