Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OMRÅDESELVRANSAGELSE OG PLANLÆGNING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OMRÅDESELVRANSAGELSE OG PLANLÆGNING"— Præsentationens transcript:

1 OMRÅDESELVRANSAGELSE OG PLANLÆGNING

2 HVORFOR PLANLÆGGE? Planlægning hjælper os til at blive bedre til at bringe budskabet videre til den addict der stadig lider. Når der ikke planlægges, er der fare for at områder kommer til at arbejde i en form for vakuum. Ofte vil et udvalg komme til at stå i stampe. “Sådan har vi altid gjort det” Områdeplanlægning er måden hvor på grupper samarbejder om at bringe NA´s budskab til samfundet.

3 FORDELE VED PLANLÆGNING
Planlægning hjælper os til at fokusere og koordinere serviceaktiviteter på vegne af grupperne. Vi sikrer at vi holder fokus og ikke bevæger os i en masse forskellige retninger, men holder os til planen. Gennem planlægning bliver hvert enkelt medlem af område service komiteen bedre i stand til at tage ansvarlige beslutninger og medlemmernes bidrag bliver derved værdsat.

4 HVEM PLANLÆGGER? Alle betroede tjenere i en område service komite deltager i planlægningen, men man er nødt til at betro ansvaret for at sætte planlægningsprocessen i gang til nogle specifikke personer OSR’en kan evt. Bruges som facilitator/mødeleder, så områdets formand kan deltage i hele processen. Når selvransagelsen og planlægningsprocessen har fundet sted, kan bestyrelsen/adm. få den opgave at sikre at handleplanen bliver ført ud I livet.

5 PLANLÆGNINGENS 7 TRIN 1. At indsamle information
2. Lav en liste med emner 3. Udvikling af mål (Hvad vil vi? Ikke Hvordan vil vi?) 4. Prioriter målene 5. Udform strategier (Hvordan når vi målene?) 6. Prioriter strategier (Hvad vil virke bedst) 7. Udform en handleplan

6 Trin 1: INDSAMLING AF INFORMATION
Hvor godt har området fungeret i forhold til at servicere grupperne og hvordan kan det blive bedre til at servicere dem i det kommende år? Hvor godt har området fungeret med hensyn til at servicere samfundet omkring os og hvordan kan det blive bedre? Hvor godt har området fungeret det sidste år? Forstår underudvalg og betroede tjenere hvad deres arbejdsopgaver går ud på? Hvor gode har OSK været til at støtte og samarbejde i regionen (RSK) og på Europa- og verdensplan? (EDM og WSO) Hvordan kan området tilvejebringe bedre støtte for disse serviceorganer?

7 Trin 2: PROBLEMLISTE Identificer problemstillinger og gruppér dem i kategorier. Forslag til overordnede kategorier: Træning og vejledning Relationer til samfundet Økonomiske problemstillinger Samarbejde imellem underudvalg og andre niveauer af service

8 Trin 3: UDVIKLE MÅL Smågrupperne udvikler mål for hver enkelt kategori. Identificer “hvad”, ikke “hvordan” Mål er formuleringer, der er klare, konkrete, udførlige og resultatorienterede. Det er vigtigt at målet er et resultat.

9 Trin 4: PRIORITERE MÅL Hele gruppen ser nu på listen over mål og prioriterer listen.

10 Trin 5: UDVIKLE STRATEGIER
En metode beskriver, hvordan man når et specifikt mål -hvilke skridt området er nødt til at tage for at nå frem. Eksisterende metoder virker måske allerede, eller nye metoder er nødvendige. Opdel jer i smågrupper for at udvikle fremgangsmåder/metoder. På denne måde er hver smågruppe ansvarlig for at udvikle metoder til at nå ét mål.

11 Trin 6: PRIORITER STRATEGIER
Planlægningsgruppen prioriterer metoderne for hvert mål. Denne genprioritisering er velovervejet og beslutsom. Medlemmerne stiller simpelhen de forskellige metoder/fremgangsmåder op i rangorden, hvor de tydeligt viser deres prioritering ved at give dem numrene 1, 2 og 3.

12 Trin 7: UDVIKLE EN HANDLEPLAN
Handleplanen er sædvanligvis udviklet af områdets administrative gruppe eller at ad hoc-udvalg på et særskilt møde.

13 UDVIKLE EN HANDLEPLAN Den administrative gruppe eller ad-hoc udvalg udvikler en handlingsplan for hver metode eller fremgangsmåde. I denne fase afdækkes: Opgaver der skal varetages Tidsramme for gennemførelse af opgaverne Hvilke betroede tjenere der er ansvarlige for gennemførelsen af opgaverne. Nødvendige ressourcer Dato for afslutning af opgaven

14 UDVIKLE EN HANDLEPLAN De betroede tjenere i OSK´s administrative gruppe anmodes sædvanligvis om at lave dette trin, fordi de repræsenterer/har det endelige ansvar overfor OSK.

15 VEDLIGEHOLDE PLANEN Når planlægningsprocessen er overstået og planer og mål godkendt, sættes planen i værk. Sædvanligvis er det underudvalg, der tager sig af gennemførelsen af mål og plan. Udvalgene rapporterer sine fremskridt jævnligt til OSK.

16 PLANLÆGNINGS CYKLUS En planlægningssession bør finde sted:
I hver enkelt gruppe forud for område-planlægningsprocessen, eller alle medlemmer bør inviteres til planlægningssessionen På årlig basis Lige efter der er valgt en ny bestyrelse i OSK Før udarbejdelsen af områdets budget Før underudvalgenes målsætninger udarbejdes

17 HAV ALTID FOKUS PÅ… HVORFOR ER VI HER?


Download ppt "OMRÅDESELVRANSAGELSE OG PLANLÆGNING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google