Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland Det Intelligente Klasseværelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland Det Intelligente Klasseværelse."— Præsentationens transcript:

1 1 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland Det Intelligente Klasseværelse

2 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 2 Peter van Hauen Arkitekt m.a.a. - eksamineret tilgængelighedsrevisor, Quality Auditor samt Syn- og skønsmand Thorslund dk ApS arkitekt- og tilgængelighedsrådgivning Britta Husted Socialpædagog - Pd. i almen pædagogik Lærer og kommunikationsvejleder VUK Aalborg - Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation

3 Hvad er Det intelligenteklasse værelse ? 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 3

4 Projekt Det intelligente klasseværelse er et velfærdsteknologisk projekt, der har som vision og målsætning, at udvikle, implementerer og evaluere ny teknologi i samspil med udformning af de fysiske rammer for herigennem at øge læring, selvstændighed og ligeværd for mennesker med handicap. 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 4

5 Projektet har fokus på:  Det fysiske miljøs betydning for selvstændighed, ligeværdighed og fleksibilitet  Samspil mellem det fysiske miljø og brug af den nyeste teknologis betydning for læring  Brugen af velfærdsteknologi betydning for omkostreducering 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 5

6 Projekt baggrund 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 6

7  IKT og specialundervisning  Projekt – materialer og bog om IKT  Praksis evaluering og evidens  Videre udvikling og projektgruppe 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 7

8  Manglende plads  Manglede tilgængelighed  Øget tilgang af elever 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 8

9 Projektbeskrivelse 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 9

10  Bygge en unik bygning – aktivt, levende og inspirerende læringsmiljø  Bruge indsamlet viden og bygge visionært  Fokus på: Tilgængelighed, selvstændighed, trivsel og læring  Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention  Udarbejdelse af skitseprojekt 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 10

11 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 11

12  Fase1. Planlægning, research, råskitser, IKT-løsninger og networking nationalt og internationalt Fondsansøgninger  Fase 2. Etablering af Det intelligente klasseværelse på 1000 m 2 Samlet pris cirka 50 millioner. 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 12

13 Delprojekter 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 13

14  Elektronisk køresystem  VILD (VIrtual Learning Desk)  Digitalt-bibliotek styresystem (database)  Velfærdsteknologi 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 14 Ny teknologi med fokus på selvstændighed, tilgængelighed og læring

15  VILD (VIrtual Learning Desk) Samarbejde mellem VUK – Thorslund dk, Teknologisk Institut, Robotteknologi SIGNIO - Digital Signage Der foreligger projektbeskrivelse og der er ansøgt om fondsstøtte på kr. 2,8 mio. til udvikling af VILD. 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 15 Ny teknologi med fokus på selvstændighed, tilgængelighed og læring

16 Samarbejde 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 16

17  Projektet er et samarbejde mellem det offentlige – VUK og en privat virksomhed Thorslund dk – arkitekt- og tilgængelighedsrådgivning  Samarbejdet med videns institutioner som: TI, DTU/DPU, AAU, CEPRA/UCN, SBi  Deltagelse i konferencer og udstillinger  Networking  Research på internettet 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 17

18 Det inkluderende perspektiv 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 18

19  Outcome analyse  Udvikle teknologier, der kan anvendes bredt  Større selvstændighed, mere trivsel og værdighed  Samfundsøkonomiske fordele 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 19

20 Outcome analyse I samarbejde med CEPRA, AAU, og SBi gennemføres p.t. en Outcome analyse, der skal belyse: Outcome for brugerne: Læring, Selvstændighed og Trivsel Outcome for erhvervslivet: Produkt muligheder, Markeds- Omsætnings- og Arbejdspladsmuligheder Outcome for samfundet: Ressource/økonomisk omfordeling Costeffectiveness Outcome arkitektur: Betydning for trivsel og læring Arbejdet er støttet økonomisk af Region Nordjylland med 250.000 kr. og Outcome analysen skal ligge færdig 1. marts 2013 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 20

21 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 21

22 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 22

23 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 23

24 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 24

25 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland 25


Download ppt "1 29. november 2012 - Det Intelligente Klasseværelse - Et fyrtårnsprojekt i Nordjylland Det Intelligente Klasseværelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google