Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis. Dagens program Den Kliniske Beslutningsproces Resultat variation Referenceområder Sensivitet /specificitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis. Dagens program Den Kliniske Beslutningsproces Resultat variation Referenceområder Sensivitet /specificitet."— Præsentationens transcript:

1 Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis

2 Dagens program Den Kliniske Beslutningsproces Resultat variation Referenceområder Sensivitet /specificitet Svarafgivelse Kvalitetssikring Speciel diagnostik

3 Den kliniske beslutningsproces Patient Prøvetagning Valg af analyse PræpareringForsendelseAnalyse Svarafgivelse Tolkning

4 Formålet med ?? At anvende diagnostiske hjælpemidler så patienten opnår: en korrekt diagnose patienten bliver tilbudt den optimale behandling så der sker en ønsket ændring i patientens samlede tilstand. Monitorering af behandling.

5 Formålet med diagnostisk hjælpemiddel Diagnoser –Inklusions kriterier –Exklusions kritetrier Variation Diagnostisk hjælpemiddel Begrænsninger

6 Analyseresultat variation Variationens bestanddele Den samlede variation har bidrag fra samtlige enkelt variationer Varianserne er additive Den største bestemmer mest

7 Præanalytisk variation 1 Patient forhold –Stillingsændringer 9-12 % –Hvile –Psykiske forhold Prøvetagning –Kapillær: 3-4 % –Venøst: 2-3 %

8 Præanalytisk variation 2 Centrifugering –Glucose forsvinder med 0,3 mmol/l/time Transport –K+ (4 C: +0,9 mmol/l; 34 C: -0,4 mmol/l) –Hæmatologi

9 Den totale variation: CV-Pt CV-AnaCV-BioCV-Pt P-Crea3,45,36,3 P-Na+0,40,70,8 P-K+2,44,85,4 P-Chol4,05,46,7 P-ALAT 12,2 24,3 27,2 P-Bas.Phos 3,26,47,2

10 Den totale variation: CV-Pt CV-AnaCV-BioCV-Pt P-Jern13,626,529,8 P-Ca++ 1,0 1,9 2,1 P-CRP26,342,658,8 P-Glucose 2,9 5,7 6,4 B-HbA1c 2,0 3,4 3,9 B-Basophil14,028,031,3 U-Alb5,03636

11 Resultat-Grænser Referenceområde 95% –(ikke syge) Signalværdi –Klinisk relevant grænse værdi

12 Forløbsmålinger Mindste ikke tilfældige differens:

13 D-min = 2V2 x CV-P CV-ACV-BCV-PD-min % P-Crea:3,44,35,416,8 P-Na+:0,40,70,82,2 P-K+:2,44,85,415 P-Chol:4,06,05,415,9 P-ALAT12242776 B-HbA1c:2,03,43,911

14 Værdien af en diagnostisk test Test Sygdom + - + 160 100260 - 40 700740 200 8001000

15 Sensitivitet-Specificitet Testens overensstemmelse med facitlisten: diagnosen er kendt Sensivitet: sand pos/alle syge 160/200 = 80% Specifitet: sand neg/alle ikke syge 700/800 = 88%

16 Prædiktive værdier: Testens diagnostiske styrke ved rutinemæssigt brug: PV-pos: sand pos / alle pos 160/260 = 61% PV-neg:sand neg / alle neg 700/740 = 94%

17 Svarafgivelse: Hvem stiller indikationen Notere i journalen hvem der skal give svaret Hvem kontakter hvem Elektronisk, Telefon, Fremmøde?

18 Valg af laboratorieanalyse VariationerCV-Pt –BiologiskeCV-bio –PræanalytiskeCV-præ –AnalytiskeCV-ana Logistik –Tid –Økonomi

19 Iskænisk Hjertesygdom EKG B-Hæmoglobin Lipid udredning P-Creatinin P-Glucose U-Albumin/Creatinin ratio P-Troponiner

20 Hjerte-Kar P-Cholesterol (total) P-HDL-Cholesterol P-LDL-Cholesterol P-Triglycerid P-Glucose P-Creatinin U-Albumin/Creatinin ratio BT / Hjemme BT

21 Hjertesvigt EKG Ekko-cardiografi BNP P-Creatinin P-K+ P-Na+

22 International Normalised Ratio; INR Fysiologiske forhold: Når blodet udsættes for en række påvirkninger koagulerer det. Ved behandling med eks, Marevan hæmmes koagulationstiden og INR stiger Indikationer: Kontrol af Marevan behandling, ved antikoagulatinsbehandling. Beslutningsgrænser (referenceområde): Generelt INR: 2,o – 3,o Ved Hjerteklaplidelser 2,5 – 3,5. Udførelse (prøvetagning): Patientnærtudstyr Indsendelse af Citratstabiliseret fuldblod. Variation: Analyse: CV: <5% Bias : <6% Dag til dag variation: ca 11%

23 Diabetes Mellitus P-Glucose (faste / døgnprofiler) HbA1c (IFCC) U-Albumin/Creatinin P-Cholesterol (total) P-HDL-Cholesterol P-LDL-Cholesterol P-Triglycerid

24 Luftvejsinfektioner P-CRP B-SR B-Hemoglobin B-Differentialtælling Strep-A (Streptokokker) PCR (Polymerase Chain Reaktion) af antigener (Mycoplasma, Chlamydia, Kighoste, Legionella mm.) Antistoffer

25 Infektioner: Virus eller Bakterier B-Hæmoglobin B-Leucocyt B-Differentialtælling Antigener: PCR (Polymerase Chain Reaction) Antistoffer: IgM (før 3 mdr) IgG (efter 3 mdr)

26 Sænkningsreaktion, SR Fysiologiske forhold: Ved inflammation øges mængden af en række akutte fasereaktanter der giver anledning til adhæsion af erytrocytter. Indikationer: Inflammation bindevævssygdomme, infektion Beslutningsgrænser (referenceområde): 2-20 mm/time. Udførelse (prøvetagning): Specialrør med citrat fyldes med veneblod. Vendes min 5 gange. Aflæses efter 60 min.

27 C Reaktivt Protein: CRP Fysiologiske forhold: Protein hvis koncentration stiger ved især bakterielle infektioner Indikationer: Sinuitis, lungeinfektioner, underlivsbetændelse, bindevævssygdomme Beslutningsgrænser (referenceområde): Udførelse (prøvetagning): Patientnært udstyr Indsendelse Variation: Analysekvalitet: CV: <10%. Bias: <10% Dag til dag variation: 42%

28 Gigtsygdomme P-CRP (C Reaktivt Protein) B-SR (SænkningsReaktion) IgM RF (IgM Rheuma Factor) ANA (Anti Nucleære Antigener) Sygdomsspecifikke antigener

29 Thyreoidea-sygdom P-TSH (Thyreoidea Stimulerende Hormon) P-T4 frit (eller total) P-T3 frit P-TPO (Thyreoidea Per Oxidase antistoffer)

30 Lever-Galdevejs prøver P-ALAT (ALaninAmminoTransferase) P-GGT (GammaGlutamylTransferasse) P-Bilirubin P-Albumin P-Basisk Phosfatase P-Amylase

31 Anæmi B-Hæmoglobin B-Leucocytter B-Differentialtælling (Leucæmi?) P-Ferritin P-Cobalamin P-Folat B-Reticulocytter

32 Blodsygdomme B-Hæmoglobin B-Leucocytter B-Differentialtælling (Forstadier) P-Elektroforese P-M-komponent (Myelomatose)

33 Kønshormoner P-FSH (Folikkel Stimulerende Hormon) P-LH (Lutiniserende Hormon) P-Østradiol P-Progesteron P-HCG (Human Chorion Gonadotropin) U-HCG

34 FEB 2009Blodprøver Peter Schultz-Larsen

35 Urinvejsinfektioner Urinmikroskopi U-stiks for Hb, glucose, Albumin U-stiks for Nitrit og Leucocytesterase U-Dyrkning U-Resistensbestemmelse

36 Maj 2005 Peter Schultz-Larsen Den analytiske Spredning: Sa d2 8,8 8,90,015,9 5,8 0,01 6,6 6,40,046,5 6,7 0,04 4,8 4,80,00 6,5 6,4 0,01 4,5 4,50,004,6 6,4 0,00 5,3 5,40,015,4 5,4 0,00 5,5 5,40,01 6,7 6,4 0,09 5,9 6,20,09 7,8 7,8 0,00 5,8 5,80,005,9 5,8 0,01 5,7 5,70,005,3 5,3 0,00 7,3 7,50,047,9 8,4 0,25 7,0 7,00,004,2 4,4 0,04 5,8 5,80,00 7,2 7,6 0,16 7,5 7,50,005,1 5,2 0,01 4,4 4,40,004,5 4,6 0,01 6,3 6,10,04 Sa =0,175 Mean= 6,02 CV% = Sa/Mean= 2,9

37 Maj 2005 Peter Schultz-Larsen Den analytiske Spredning d2 8,8 8,90,015,9 5,8 0,01 6,6 6,40,046,5 6,7 0,04 4,8 4,80,00 6,5 6,4 0,01 4,5 4,50,004,6 6,4 0,00 5,3 5,40,015,4 5,4 0,00 5,5 5,40,01 6,7 6,4 0,09 5,9 6,20,09 7,8 7,8 0,00 5,8 5,80,005,9 5,8 0,01 5,7 5,70,005,3 5,3 0,00 7,3 7,50,04 7,0 7,00,004,2 4,4 0,04 5,8 5,80,00 7,5 7,50,005,1 5,2 0,01 4,4 4,40,004,5 4,6 0,01 6,3 6,10,04 Sa =0,175 n=29 Mean= 6,02 CV% = 2,9 Sa = 0,136 n=27 Mean = 5,91 CV% = 2,3

38 Glucose Sygdom Patientforberedelse Prøvetagning Prøvemateriale Svarafgivelse Kvalitetssikring

39 Diagnostiske kriterier for Diabetes Mellitus DiabetesP-venP-kap Fasteglucose, mmol/l 7,0 7,0 2-timers v. OGTT 11.1 12,2 Nedsast glucosetolerans (IGT) Fasteglucose< 7,0<7,0 og 2-timers værdi7,8 –11,0 8,9 – 12,2

40 Maj 2005 Peter Schultz-Larsen P-Glucose variationer Præmisser: CV: bio:5,7% pr.tag.vene: 2,0% pr.tag.kap: 3,0% bias sgh: 1,5% bias bordapp3,0% analyt sgh2,5% analyt bordapp3,0%

41 Glucosebelastning Fysiologiske forhold: Efter inddtagelse af glucose stiger koncentrationen i Plasma Indikationer: Mistanke om Diabetes Mellitus, faste P-Glucose mellem 6,o og 7,o mmol/l Beslutningsgrænser (referenceområde): P-Glucose faste: <7,o mmol/l 2 timers værdi: <11,1 venøst <12,2 kapill. Udførelse (prøvetagning): P-Glucose faste. Bestemmes som dobbelt betemmelse. Pt. Indgives 75 g glucose i 250 ml vand. Efter 2 timer bestemmes P-glucose igen som dobbelt bestemmelse.


Download ppt "Svarafgivelse af laboratoriesvar i din praksis. Dagens program Den Kliniske Beslutningsproces Resultat variation Referenceområder Sensivitet /specificitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google