Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valg af studie-type for projektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valg af studie-type for projektet"— Præsentationens transcript:

1 Valg af studie-type for projektet
Vibeke Backer Lungemedicinske afdeling L Bispebjerg hospital

2 Hvilke design - Case-control undersøgelse - Kohorteundersøgelse Randomiseret klinisk forsøg Blindet, dobbeltblindet, overkrydset, parallel undersøgelser - Validering af diagnostiske tests Laboratorieforsøg Spørgeskemaundersøgelser Prospektive versus retrospektive undersøgelser Epidemiologiske undersøgelser Parrede analyser versus uparrede analyser

3 Case-control undersøgelse
Hvilke design Case-control undersøgelse Anamnese hos en gruppe udvalgte (cases) sammenlignet med en kontrolgruppe uden sygdom Mål: At undersøge om den udvalgte gruppe har været signifikant mere eksponeret end kontrol gruppen Anamnesen skal indsamles systemisk på spørgeskema. Kontrol gruppen kunne være fra ØstrebroUs, eller GlostrupUS Analyserne er vanskelig og kræver hjælp

4 Hvilke design Kohorteundersøgelse En gruppe personer der gør en ting (løb, spise frugt, rygning eller lign) regelmæssigt sammenlignes med en sammenlignelig gruppe (alders og køns matched). Begge grupper følges fremad rettet (prospektivt) Mål: at følge 2 kohorter fra årsag (løb) til virkning (sygdom). Ryger versus ikke-ryger kohorter

5 Hvilke design Randomiseret klinisk forsøg Mange patient grupper er inhomogene – derfor er der behov for lodtrækning Blindet, dobbeltblindet, overkrydset, parallel undersøgelser Bias (bevidst eller ubevidst) Placebo

6 Validering af diagnostiske tests
Hvilke design Validering af diagnostiske tests Sensitivitet, specificitet, positiv prediktiv værdi, negativ prædiktiv værdi. Pos test Neg test Syg a b Ikke-syg c d

7 Validering af diagnostiske tests
Hvilke design Validering af diagnostiske tests Sensitivitet (a/(a+b) astma med pos test/alle m astma Specificitet (d/(c+d) raske med neg test/ alle raske Pvpos (a/(a+c) astma med pos test/ alle med pos test Pvneg (d/(b+d) raske med neg / alle med neg test Pos test Neg test Syg a b Ikke-syg c d

8 Hvilke design Prospektive versus retrospektive undersøgelser Den tidsmæssige vej til undersøgelses data Bevægelsesretningen ad vejen mellem faktor og læsion (associationsretning) Den prospektive – kaldet den planlagte, fremadrettede kliniske undersøgelse Den retrospektive – undersøgelsen foretages bagud, med data som allerede foreligger, som ikke er indsamlet med dette formål og derfor ikke altid 100% sande og relevante

9 Hvilke design Epidemiologiske undersøgelser Befolkningsundersøgelser Tværsnit (ratio, association) Follow-up (sammenhæng) Antal sygdomstilfælde Antal individer i risikobefolkningen Tidspunkt eller periode for observationerne Prævalens, incidens, mortalitetsrate

10 Hvilke design Parrede analyser versus uparrede analyser Nu større variation der er i materialet, nu vanskeligere er det at udelukke at en forskel skyldes stokastisk variation De tætteste par er monozygote tvillinger Patienten er sin egen kontrol Eller som matched pairs – ofte alder og køn

11 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)


Download ppt "Valg af studie-type for projektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google