Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konfigurationsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konfigurationsskolen"— Præsentationens transcript:

1 Konfigurationsskolen
”Historien om en hvilken som helst del af verden, ganske som en soldats liv, består af lange perioder med kedsomhed og korte perioder med terror.” Stephen Jay Gold Konfigurationsskolen to sider: Konfiguration – beskrivelsen af organisationens tilstand og omgivelser Transformation – beskrivelse af strategiformuleringsprocessen

2 Konfigurationsskolen
For det meste kan en organisation beskrives som en form for stabil konfiguration af dens karakteristika: i en betragtelig tidsperiode tilpasser organisationen sin struktur til en særlig form, der matcher bestemte kontekster, som igen giver anledning til en bestemt type adfærd og bestemte former for strategier. Disse stabilitetsperioder afbrydes af og til af transformationsprocesser – et kvantespring til en anden konfiguration. Sådanne på hinanden efterfølgende stadier med stabilitet og transformation kan ordnes og beskrives som en slags livscyklus for organisationer.

3

4 Forandring nedefra Mobiliser kommitment til forandring gennem fælles diagnose af virksomhedens og branchens problemer. Udvikl en fælles vision om hvordan man organiserer og leder for konkurrencefordele. Skab konsensus om den nye vision, nødvendige kompetencer til at gennemføre den og den nødvendige lim til at forfølge den. Spred revitalisering til alle afdelinger uden at skubbe på fra toppen Institutionaliser revitaliseringen gennem formelle politikker, systemer og strukturer. Juster løbende til forandringer.

5 Forandring oppefra Etabler en fornemmelse af krise, det haster!
Skab en magtfuld koalition Skab en vision Kommuniker visionen Skab magt hos andre til at gennemføre visionen Planlæg for og skab succeser på kort sigt Konsolider forbedringerne og producer endnu flere forandringer Institutionaliser nye tilgange, nye tankebaner og metoder

6 Structures in Five Entrepreneurorganisationen Maskinbureaukratiet
Den professionelle organisation Den diversifiserede organisation Ad-hocrati organisationen Missionsorganisationen Den politiske organisation

7 Fire Grundelementer Ledelses-enheden Operative basis
Teknokrati-strukturen Støtte-strukturen (den administrative støttefunktion)

8 Entrepreneurorganisationen

9 Maskinbureaukratiet

10 Divisionaliseringen

11 Den Professionelle Organisation

12 Adhocratiet

13

14 Den Politiske Organisation

15 KONFIGURATIONSSKOLENS PRÆMISSER
Nøglen til strategisk ledelse (tænkning) er derfor at vedligeholde stabilitet eller i det mindste en løbende tilpasning af konfigurationen, men samtidig være opmærksom på behovet for transformation til en anden konfiguration. Undervejs må man sørge for at lede denne opbrudsproces på en sådan måde, at organisationen ikke går i stykker.

16 Strategiske Processer
Begrebsmæssigt design eller formel planlægning Systematisk analyse eller visionstænkning Læring i samarbejde eller politisering Kollektiv socialisering eller simpel respons på kræfter i omgivelserne – men hver til sin tid og tilpasset til sin kontekst.

17 Strategiske Porcesser
Planer mønstre Positioner Perspektiver Politisk (kom)plot – men, igen, hver til sin tid og tilpasset til sin kontekst

18 Strategiske Skoler

19

20

21

22

23

24


Download ppt "Konfigurationsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google