Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Definition på evaluering Et eksempel: Systematisk vurdering af en igangværende eller afsluttet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Definition på evaluering Et eksempel: Systematisk vurdering af en igangværende eller afsluttet."— Præsentationens transcript:

1 Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Definition på evaluering Et eksempel: Systematisk vurdering af en igangværende eller afsluttet indsats, af dens design, gennemførelse og resultater. En evaluering bør resultere i troværdig og nyttig viden/læring DES (Dansk Evaluerings Selskab) 2004

2 Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Evalueringsovervejelser:  Hvad er formålet? Tilfredshed, læring og udvikling, målopnåelse, ….  Hvilke forventninger har du/I til evalueringen?  Hvilke informationer har især værdi for deltagerne?  Hvad skal evalueres? Konsulenten, gruppen, organisationen, delresultater, slutresultater, ….  Evalueringens ”sideeffekt” kan være vigtig for organisation/arbejdsplads: Det kan være det at der evalueres, evalueringsprocessen, værdier der ligger bag, metoder der afprøves, ideer om indsatsen  Mange forskellige ”interessenter” kan bruge evalueringens resultater f.eks. I organisatoriske og politiske processer

3 Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Region BAR SOSU Hvad betyder evaluering for relationer og organisationen? Hvem har interesse i en evaluering? Primærbruger? Sekundærbruger? Kommune Organisation Arbejdspladsen Arbejdsmiljø afdeling Medudvalg HR – Personale afd. Udviklingsafdeling

4 Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Evalueringen skal være anvendelig, hvordan? 1.Kontrollerende anvendelse – oppefra eller udefra.. 2.Udviklende anvendelse.. Læringsbaseret 3.Oplysende anvendelse 4.Strategisk anvendelse.. Bekræfte egne standpunkter 5.Taktisk anvendelse, hvor resultater ikke er vigtige.. 6.Symbolsk anvendelse, hvor resultater ikke er vigtige.. 7.Konstitutiv anvendelse 1.Fokus på om indsatsen er ”god nok” 2.Åben debat om muligheder for forbedring… 3.Viden kan anvendes i andre sammenhænge 4.Fremme interesse og mål – Politisk ammunition 5.Processen bruges som undskyldning for at udsætte ubehagelige beslutninger 6.Vigtigt at fremstå som moderne ”evaluerende organisation” 7.Med til at forme og forandre virkelighedsopfattelsen i en organisation

5 Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Evaluering: Form å l og form Resultatevaluering Bruges af beslutningstagere Skal påvirke ressourcefordeling Har fokus på effekt (hvor meget og hvor godt) Metoder oftest kvantitative Resultater spredes oftest opad (ved slutningen af projektet) Filosofi: Målinger er objektiv, derfor kommer holdninger og ” forsvar ” ikke i vejen for resultaterne. Udviklingsevaluering Bruges af fagfolk/brugere Skal påvirke processer (hvorfor og hvordan) Metoder oftest kvalitative Resultater spredes udad til bred gruppe og kan bruges til selvrefleksion Filosofi: Nødvendigt at opbløde ” forsvar ” for at støtte selvrefleksion.

6 Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Evalueringsmetoder Skematisere Spørgeskema, selvregistrering Iagttage Observation Dokumentere Logbøger, Historieskrivning statistikker m.m. Dialogmetoder Fokusgrupper Interviews/refleksion Dialogmøder


Download ppt "Jespersen & Laursen Erhvervs- og organisationspsykologer Definition på evaluering Et eksempel: Systematisk vurdering af en igangværende eller afsluttet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google