Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANVA BENCHMARKING 2012 Grafer på renseanlægsniveau - Data for 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANVA BENCHMARKING 2012 Grafer på renseanlægsniveau - Data for 2011"— Præsentationens transcript:

1 DANVA BENCHMARKING 2012 Grafer på renseanlægsniveau - Data for 2011
Spildevandsselskaber DANVA | Godthåbsvej 83 | 8660 Skanderborg | T: | |

2 DANVA Benchmarking 2012 – Grafer på renseanlægsniveau
Der er opstillet grafer på renseanlægsniveau , for de renseanlæg, hvor der er besvaret ekstra spørgsmål udover de obligatoriske spørgsmål. Renseanlæggene er kategoriseret efter renseanlægstyper, som er indberettet til Forsyningssekretariatet. Det er typerne: MBNKD, MBNK/MBND, MBN, MK, M. Grundet det høje antal af renseanlæg vil der forekomme grafer der fylder mere end én graf. Dette er markeret med en rød pil til højre på grafen. Dette betyder, at Y-aksen kan variere for ”samme” graf, når den fylder mere end én side.

3 DANVA Benchmarking 2012 – Grafer på renseanlægsniveau
Type anlæg Graf Titel MBNKD MBNK/MBND MBN RAX-1 Anlæggets faktiske belastning og anlæggets organiske kapacitet, samt placering RA1-1 RA2-1 RA3-1 RAX-2 PE pr. m3 i indløbsvandmængde, samt indløbsvandmængde RA1-2 RA2-2 RA3-2 RAX-3 Driftsomkostninger pr. m3 indløb og pr. PE RA1-3 RA2-3 RA3-3 RAX-4 Driftsomkostninger renseanlæg fordelt på vandrensning, behandling og disponering af slam ift. anlæggets faktiske belastning RA1-4 RA2-4 RA3-4 RAX-5 Driftsomkostninger til behandling af overskudsslam ekskl. slutdisponering slam RA1-5 RAX-6 Driftsomkostninger til slutdisponeret slam RA1-6 RAX-7 El forbrug pr. PE sorteret efter kWh/PE RA1-7 RA2-7 RA3-7 RAX-8 Netto- og bruttoenergiforbrug pr. PE RA1-8 RA2-8 RA3-8 RAX-20 Rensegrader for fosfor, BI5, COD og kvælstof RA1-20 RA2-20 RA3-20 RAX-21 Udlederkrav og gennemsnitlig udløbskoncentration for fosfor RA1-21 RA2-21 RA3-21 RAX-22 Udlederkrav og gennemsnitlig udløbskoncentration for BI5 RA1-22 RA2-22 RA3-22 RAX-23 Udlederkrav og gennemsnitlig udløbskoncentration for COD RA1-23 RA2-23 RA3-23 RAX-24 Udlederkrav og gennemsnitlig udløbskoncentration for kvælstof RA1-24 RA2-24 RA3-24 Antal anlæg 242 92 99

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76


Download ppt "DANVA BENCHMARKING 2012 Grafer på renseanlægsniveau - Data for 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google