Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Optimering af tørstofindhold og mængdereduktion af slam”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Optimering af tørstofindhold og mængdereduktion af slam”"— Præsentationens transcript:

1

2 ”Optimering af tørstofindhold og mængdereduktion af slam”
v/Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S

3 Afvanding af slam. Hvordan kan vi opnå det mest optimale ? Tørstof
Polymerforbruget Energiforbruget Kvaliteten på rejektvandet 3

4 Afvanding af slam. Filtrering: Accelereret bundfældning (Dekanter):
Der findes to grundlæggende metoder: Filtrering: Tromle og Båndafvander samt Sibånd-, Kammerfilter- og Skruepresse. Med denne metode udnyttes slammets evne til at frigive det omgivende vand, og selv blive tilbagehold på en filterdug. Accelereret bundfældning (Dekanter): Med denne metode udnyttes centrifugalkraften til at skille masser med forskellige densiteter fra hinanden. Jo større densitet forskellen er mellem slam og vand jo lettere er afvandingen. 4

5 Tromelsi og Båndfilter
To typer tromelsi: - Udefra og ind - Indefra og ud Mest anvendt i spildevandsbranchen er ”indefra og ud” En spaltesi eller et trådnet holder partikulært materiale tilbage. Tromelsi og båndfiltre anvendes ofte som forafvander med eller uden tilsætning af polymer. Fra 0,3-1,0% TS -> til 5-15 % TS 5

6 Skruepressen: En konisk formet skrue i en cylindrisk si. Slammet presses og trykkes til større tørstof. - Lave anlægsomkostninger Lave driftsomkostninger Lavt energiforbrug. Bioslam: % TS Primærslam: % TS Septisk slam: % TS 6

7 Dekanter En dekanter er en centrifuge med en snegl. Der findes
mange variationer og udviklingen går mod højre effektivitet og lavere energiforbrug. De sidste 10 år er energi forbruget faldet med 40-50% medens effektiviteten [kg TS/time] er steget 10-20% og ikke mindst lavere polymerforbrug. 7

8 ..Polymer.. Hvordan opnår vi den bedste indblanding ?
Hvordan opnår vi den bedste / optimale modningstid ? Polymer doseringsanlæg Anlæg til våd og ”færdig” polymer Anlæg til tør polymer ”opblanding” Kan slam opkoncentreres uden polymer ? Har Polymer en positiv eller en negativ virkning på omsætningen ? 8

9 Polymer Polymer kan leveres som pulver (normalt til store renseanlæg) i big bags og bulk eller som opløst koncentrat i tankvogn, tromler eller palletanke. Polymer skal opberedes inden anvendelse, og her er der nogle simple forhold der skal overholdes: 9

10 Polymer triks Modningstid: Modning – tiden hvor polymeren åbner sig, er mellem 20 – 60 min. Temperaturen på både produkt og vand har indflydelse på aktivering og den endelige opløsnings viskositet. Dobbelt så lang aktivering ved brug af vand, der er 5 oC imod 20 oC Bedre indblanding ved højere temperatur pga lav viskositet. Kvalitet af vand til opblanding, specielt hvis der anvendes teknisk vand. pH - TSS - Hårdhed - Salte 10

11 Polymer triks Hvis man anvender teknisk vand til opberedning af polymer skal man være opmærksom på: pH har indflydelse på polymeropløsningens stabilitet pH på 6,0 – 6,5 giver en stabil opløsning – dog kan andre faktorer have indflydelse. TSS (total suspenderet stof) i opblandingsvandet reagere med polymeren inden brug. Hårdhed i vandet har indflydelse på aktivering af polymeren og effekten på opløsningen. Salte i vandet kan få molekylerne til at kollapse. 11

12 ?? Polymer ?? Kan slam opkoncentreres uden polymer ?
Ja! - Men der er i fleste tilfælde god fornuft i at anvende polymer Har Polymer en positiv eller en negativ virkning på den biologiske omsætning? Der er ikke nogen positiv effekt ! Det kan dog heller ikke vises at der er en målbar negativ effekt for de mest anvendte polymere til spildevandsbehandling. 12

13 ..Veksler.. Hvor mange forskellige typer veksler findes der
Hvordan virker en veksler Rør veksler - Slam / slam veksler - Slam / vand veksler Spiral veksler Slam / vand veksler 13

14 Veksler – hvordan virker den
En varmeveksler bruges til at flytte varme (energi) fra et sted til et andet. Det grundlæggende princip bag varmevekslere, er det faktum, at varmeenergien ønsker at finde en ligevægt. Det vil sige at varmeenergi ønsker at overføre sig selv til mindre varme materialer. FOKUS: Virkningsgrad = Kværdi Vedligehold – daglig drift 14

15 Veksler – forskellige typer
Spiral veksler: Medstrøm Modstrøm Dobbelt rør Plade veksler: (Kryds veksler) 15

16 Veksler – forskellige typer
Spiral veksler: - Lille indbygningskrav => lave omkostninger til bygning, pumper, ventiler og rør. - Lave energiomkostning - Høj K værdi Høj service venlighed 16

17 ..Ultralydsanlæg.. Hvad er Ultralyd ? Hvor kan det anvendes ?
Resultater 17

18 Hvorfor ultralyd i slam?
Når væske udsættes for ultralyd opstår der et fænomen kaldet ultralydskavitation. Ultralydskavitationen skaber en kogning med efterfølgende høj udladning af energi som ødelægger cellevæggene i det biologiske slam. Dette frigøre polysaccharider og exoenzymer hvorved omsætningshastigheden øges. 18

19 Hvor kan det anvendes ? På Biologisk slam. (hvor der er hele celler)
Booster på rådnetanke med lav opholdstid. Som slamreduktion på biologiske anlæg med lav belastning. . 19

20 Hvilke resultater er der vist med Ultralyd ?
For rådnetanke med lav opholdstid: Forøget omsætning af organisk stof på mellem %. øgning af biogasproduktonen => omkring 12-18%. reduktion af polymerforbruget ved slutafvandingen. Ofte en forbedring af slutafvandingen på 3-5 % TS. * Der skal dog bemærkes, at det reducerende glødetab også vil medfører, at der frigives mere ammonium i rejektet. 20

21


Download ppt "”Optimering af tørstofindhold og mængdereduktion af slam”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google