Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reference datamodel projektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reference datamodel projektet"— Præsentationens transcript:

1 Reference datamodel projektet
Bruno A. Højrizi, Aalborg Forsyning, projektejer - DDV reference datamodelprojektet DANVA | Godthåbsvej 83 | 8660 Skanderborg | T: | |

2 Om mit oplæg 60 minutter er lang tid 
Har i spørgsmål eller emner i gerne vil diskutere er i velkommende til at afbryde mig med spørgsmål DANVA | Godthåbsvej 83 | 8660 Skanderborg | T: | |

3 Referencedatamodelprojektet
Rådgiver: Rådgivningsaftale udbudt Strand & Donslund blev valgt som rådgiver og skulle dermed også rådgive projektet i forhold til valg af den rammesættende arkitektur. Projektgruppe: Michael Brandt Varde Forsyning A/S Kurt Brinkmann Kristensen Aarhus Vand A/S Mette Godsk Nicolajsen Aalborg forsyning, Kloak A/S René Muxoll Københavns Energi A/S Annie Eriksen Niels Erik Buch ARWOS Christina Foldager DANVA Flemming Hvirvelkær Strand & Donslund Peter Huber Bruno Højrizi Aalborg Forsyning, Varme A/S

4 Disposition Hvad er målet med referencedatamodelprojektet?
Arkitektur leverancen Metode til at arbejde videre Governance

5 Mål med referancedatamodelprojektet
Udgangspunkt for projektet.: rdmp skal understøtte en standardisering og digitalisering i vandsektoren rdmp skal understøtte et øget kundefokus rdmp skal understøtte en effektivisering i vandsektoren rdmp skal sammentænkes med det samspil som vandsektoren har med omverden

6 Vandsektorloven §1 ”§1 Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.”

7 Mål med referancedatamodelprojektet
Direktør motivation.:

8 Mål med referancedatamodelprojektet
Rammesættende arkitektur & hvad så? Hvor finder vi noget som kan genbruges? Screening af hvad andre gør og har gjort ! Initiativer i Europa -SWAN Initiativer i USA Initiativer i Danmark

9 Mål med referancedatamodelprojektet
SWAN konferencen 2012 Enkeltstående store virksomheder har lavet meget komplekse integrationer Det Danske nationale samarbejde med DANDAS og DANVAND er enestående Det er enestående at branchen slår sig sammen om en rammesættende arkitektur Der er stor interesse for at følge arbejdet i Danmark Vi kan ikke trække noget ned fra en hylde

10 Mål med referancedatamodelprojektet
USA De er kommet langt i USA og har opbygget noget, som minder om en informationsbus Der er stor forskel mellem at drive vand- og kloakforsyning i Danmark og USA pga. forskellige rammevilkår USA initiativer kan tjene som inspirationskilde for Danmark

11 Mål med referancedatamodelprojektet
Initiativer i Danmark Fælles løsninger Undgå dobbelt-udvikling Genbrug af relevante data Danskerne skal opleve en offentlig sektor, der arbejder digitalt sammen Kilde: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

12 Mål med referancedatamodelprojektet
Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi : Fordelene ved at arbejde sammen er åbenbare: Økonomien fordeles på ”flere skuldre” Udviklingskraften bliver større og ”frontløbernes” erfaringer kan hurtigt komme alle til gode Flere kommuner kan stille med ressourcer og udviklingskompetencer Løsningerne sikres større udbredelse fra starten

13 Mål med referancedatamodelprojektet
Valg af rammesættende arkitektur for projektet Vi vil benytte os af samme rammesættende arkitektur som det offentlige anvender OIO EA metoden valgt som den rammesættende arkitektur (Zachman reolen modificeret) OIO EA metoden understøttes af Digitaliserings Styrelsen OIO EA metoden anvendes af stat og kommuner som rammesættende arkitektur i forbindelse med digitalisering af det offentlige Arkitektur rådgiver Strand & Donslund blev valgt som rådgiver i forhold til rdmp og skulle dermed også rådgive projektet i forhold til valg af den rammesættende arkitektur.

14 Mål med referancedatamodelprojektet
Hvad for en OIO EA ? Se også.:

15 Mål med referancedatamodelprojektet
Der skal arbejdes systematisk, for at opnå sammenhæng mellem strategi og teknik. Ved at arbejde efter samme metode og i fællesskab kan vi hurtigere høste effektiviseringsgevinsterne

16 Mål med referancedatamodelprojektet
Er OIO EA reolen et udviklingsværktøj ?

17 Leverancer Der skal noget på hylderne Arkitektur principper
DDV integrationsmetoden Integrationsmønstre Illustrative eksempler på metoden Governancemodel for DDV arkitekturen

18 Arkitektur principper
Leverancer Arkitektur principper

19 Leverance - principper
Principper som der ønskes arbejdet efter

20 Leverance - principper
Herfra min verden går

21 Leverance - principper
Herfra min verden går

22 Leverance - principper
Her vil vi gerne bevæge os hen til

23 Leverance - principper
Her vil vi gerne bevæge os hen til

24 Leverance - principper
RDMP – et par mindre revolutioner Se også.:

25 Leverance - principper
RDMP afgrænsning af projektet Se også.:

26 DDV integrationsmetoden
Leverancer DDV integrationsmetoden

27 DDV integrationsmetoden

28 DDV integrationsmetoden

29 DDV integrationsmetoden
Nogle betydelige forskelle.: DDV anbefaler at det laveste supporterede niveau er de logiske modeller DDV anbefaling indstilles til DANVA DDV indstillingen kommer ud til høring i selskaberne DDV’s anbefaling betyder ikke at,; Selskaberne ikke arbejder på en fysisk model mere Selskaberne ikke kan samarbejde om udviklingen af Dandas og Danvand i fællesskab DDV’s anbefaling betyder bl.a. at.: Danvand og Dandas behandles på samme måde som øvrige it-systemer i virksomhederne Applikations leverandørerne får en større frihed i den konkrete implementering

30 Leverancer Integrationsmønstre

31 DDV integrationsmønstre Syv godkendte mønstre.:

32 DDV integrationsmønstre Tre forkastede mønstre.:

33 DDV integrationsmønstre
Om de forkastet integrationsmønstre.: DDV tror at selskaber vil vedblive med, at benytte API og SQL integrationer når der ikke findes en DDV integration De to mønstre (API, SQL) er forkastet fordi de er knyttet til en given applikation eller en given fysisk datamodel Det sidste mønster (human copy) er bare for dumt

34 Illustrative eksempler på metoden
Leverancer Illustrative eksempler på metoden Indhentning af kunders forbrug Gennemførte investeringer til Prisloftindberetning til Forsyningssekretariatet (FS)

35 Eksempler

36 Eksempler

37 Eksempler Hvad kan eksemplerne? De viser hvordan metoden anvendes
De viser ”diagram notationen”

38 Eksempler Hvad kan eksemplerne ikke?
De lære dig ikke at beherske metoden – det er ikke en lærebog DANVA har programsat metodekurser i 2013

39 Governancemodel for DDV arkitekturen
Leverancer Governancemodel for DDV arkitekturen

40 Governancemodel for DDV arkitekturen Overblik over DDV governance

41 Governancemodel for DDV arkitekturen
Hvordan er ansvaret organiseret ift. en DDV godkendelse

42 Governancemodel for DDV arkitekturen
For at blive en DDV godkendt snitflade skal følge betingelser opfyldes Integrationen skal være dokumenteret i OIO EA reolen Integrationen skal overholde DDV integrationsmønstrene Integrationen skal være godkendt af DDV Bemærk at.: Når én type af integration er dokumenteret og godkendt af DDV kan denne genanvendes de leverandører som ønsker, at bygge tilsvarende integration til deres systemplatform

43 Referencedatamodelprojektet
2 høringsgrupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Forsyningsrepræsentanter Leverandører 33 deltagere 54 deltagere 16 forskellige forsyninger 33 forskellige leverandører og rådgivere Der er indlagt 6 enslydende høringer til de to grupper Principper Arbejdsgange og datamodellering Specifikation af dataservice Integrationsmønstre Illustrative eksempler på metoden Governancemodel for DDV arkitekturen

44 Referencedatamodelprojektet
Hvad har DDV lært af høringsrunderne? Mange gode bemærkninger og korrektioner Der har ikke været overvældende respons på høringsrunder vedr. selve metoden De mere konkrete eller it – nære høringsrunder har givet god respons Alt i alt er det dumt at bede om kommentere til en metode som selskaberne ikke har kendskab til

45 Hvordan kommer vi videre ?
Aktivitetsplan for 2013 Modellerne Nye integrationer i samarbejde med selskaberne Inddragelse af systemleverandørerne Frikøbsaftalen Osv.

46 Hvordan kommer vi videre ?
Modellerne

47 Vigtigste projekter 2013: Tilpasning af datamodellerne
Implementering af referencedatamodellen: Roadshow Styrket dialog omkring digitalisering i sektoren Programsatte metodekurser, se DANVAs kursuskatalog. Involvering af interesserede leverandører Projekter og pilotprojekter Sikre bedst mulig udnyttelse af de frie data 2012: Påvirkning af tilgang til offentlige grunddata for vandselskaberne - frie data Afklaring af 'vejen frem' for vores datamodeller Digital begrebsafklaring Wikiløsning for registreringsvejledninger Sektorens samling for digital viden Søsættelse af DDV Portal - indgangen til digitalisering i sektoren ”Digitale Færdselsregler, referencedatamodelprojekt”

48 Implementering i vandsektoren
Roadshow: 1. kvartal 2013 Præsentation af DDVs arbejde Dialog om digitalisering Målgruppe: Procesmedarbejdere It-medarbejdere Hvem vil være værter? Kurser: Kurser udbydes i foråret og efteråret 2013 – se DANVAs kursuskatalog. Leverandørinvolvering Træf i vandhuset foråret 2013

49 Eksisterende marked

50 Hvis I vil vide mere….


Download ppt "Reference datamodel projektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google