Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finland Uddannelse Skoleliv. Dagsorden  Præsentation  Læreruddannelse  Skolesystem  Skoleliv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finland Uddannelse Skoleliv. Dagsorden  Præsentation  Læreruddannelse  Skolesystem  Skoleliv."— Præsentationens transcript:

1 Finland Uddannelse Skoleliv

2 Dagsorden  Præsentation  Læreruddannelse  Skolesystem  Skoleliv

3 Den sorte skole  Kontrol  Klasseundervisning  Ingen medbestemmelse  50`skole  Mange tests  Mindst to voksne i klassen hele tiden  Ro  Mistrivsel

4 Læringsmål Fællesmål Undervisnings- ministeriet Kommunen Grundskolen 1.-9.klasse Gymnasiet Erhvervs- uddannelse Uddannelsessystem 190 skoledage om året Lærere underviser 24 lektioner om ugen Skoledagen er lige så lang som i DK 2012-2013 TILLID MINISTERIET-KOMMUNEN-FORÆLDRE-LEDELSE-LÆRERE

5 Læreruddannelse Klasselæreruddannelse (1.-6.klasse)  5-7 %  Adgangskrav  høj karaktergennemsnit  Andre kvalifikationer (træner, pædagogmedhjælper, undervisningsassistents- uddannelse)  Adgangsprøve (skriftlig prøve, undervisningssituation, samtale eller gruppesamtale)  5 årige universitetsuddannelse (cand.pæd. 300 ects)  Fagdidaktik- relationskompetance-  kalsseledelse  Mødepligt 80% (folkeskolens fag) Faglæreruddannelse (7. -9. klasse og gymnasiet)  Universitetsgrad (kandidatuddannelse f.eks. Idræt 300 ects)  Pædagogikum (60 ects)  Klasselæreruddannelse  Relevante f. Eks. idrætsstudier (60 ects)  Praktikskoler

6 Lærer/skoleliv (Frans Ørsted Andersen, Per Fibæk Laursen) 1.-6. klasse  Klasselæreruddannelse  Relationskompetence  Classroom management  Sætte positive rammer og grænser (klasseledelse)  Læreren som dirigent – rejseleder  Skift af elevaktiviteter  Fortælling og historieoplæsning  Målsætning og tilbagemeldinger til hver enkelte elev  Give barnet anerkendelse  Autentiske lærere: meget engageret, grundlæggende respekterer børnene som de er, men samtidig stiller krav (Ambitioner) Høj trivsel 7.-9. klasse  Faglæreruddannelse  En typisk 8. klasse har en kontaktlærer og 8-12 faglærere  Læreren som dirigent  Mindre skift af elevaktiviteter  Målsætning og tilbagemeldinger til hver enkelte elev (faglig)  Ingen nationale tests Mindre trivsel (Pisa-trivsel- 1.-9. klasse skoler. Klasselærer/faglærer)

7 ANDRE FAKTORER Forældrene (tillid, respekt) Undervisningsassistenter Morfar ordning Gratis skolemad Lektie Mere motion Målsætning Undervisningsmateriale/g ode lærerbøger

8 Fakta om inklusion Seneste tal for elever i specialundervisningen Danmark  14,3 procent af alle elever i folkeskolen modtog i skoleåret 2008/09 specialundervisning.  8,7 procent af alle elever modtager specialundervisning i almindelige skoler  5,6 procent af alle elever modtog specialundervisning i specialklasser og specialskoler Finland  13 procent af alle elever i folkeskolen modtog i skoleåret 20012/13 specialundervisning.  8,3 procent elever elever modtager specialundervisning i almindelige skoler 8,3 procent  4, 7 procent af alle elever modtog specialundervisning i specialklasser eller specialskoler (mindst 80 % af tiden) 4, 7 procent

9 SILKEBORG/OULU Langsøskolen  15 klasser og 10 specialklasser  408 elever/68 i inklusionsafdeling  56 lærere og 38 pædagoger Terva-Toppila/Kajaanintulli  15 klasser og 10 specialklasser ( en modtageklasse)  370 elever/68 i specialklasser  40 lærere (15 diplom i specialpædagogik)  14 undervisningsassistenter  Ekspert-teamet skoleleder, viceskoleleder, skolepsykolog, skolekurator, sundhedsplejerske, skolelæge, og de relevante lærere mødes 1-2 gange om måneden

10 BBC: Finlands education succes

11 Vejen til succes  Høj uddannelsesniveau  Adgangskrav  Trust-tillid,  Politiker- forældre-ledelse-lærere  Respekt  Vigtig rolle i samfundet  Fælles mål - Frie hænder  Refleksion – teamarbejde - ansvar  Fokus på læring – processen (ikke på resultater)  Ingen nationale tests  Tidlig indsats (specialundervisning, speciallærere, skolepsykolog, socialrådgivere, undervisningsassistent, individuelle læringsmål)  Life long learning – Efteruddannelse  Få privatskoler


Download ppt "Finland Uddannelse Skoleliv. Dagsorden  Præsentation  Læreruddannelse  Skolesystem  Skoleliv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google