Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles forældremøde om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles forældremøde om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15."— Præsentationens transcript:

1 Fælles forældremøde om Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15

2 Dagsorden Velkomst og præsentation Kort rids over reformens indhold
Overordnede politiske beslutninger i Tårnby Kommune Værdier og pejlemærker Fagdelt undervisning, understøttende undervisning, motion og bevægelse Samarbejdet mellem pædagoger og lærere Skoledagens struktur for små såvel som store elever Skole/hjem-samarbejdet i reformlys Hvad kan forældrene gøre? Udfordringer Spørgsmål og input fra forældrene

3 Præsentation Ken Områdeleder Ruben, TS-leder Karin , viceskoleleder
Thomas, Afd. leder Annette Afd. leder Karen, skoleleder

4 Områdelederen leder Janek, SFO-leder Pilen Janne, SFO-leder Impulsen
John, SFO-leder Vestre bygade Hanne, SFO-leder Munkebjergvej Ingstrup Allé

5 Skolereformens mål At alle elever bliver så dygtige de kan
Mindske betydningen af social baggrund Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal øges Øget faglighed Øget trivsel Mindsket marginalisering 95% skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 96% af eleverne skal modtage undervisning i almenundervisningen. I 2020 skal elever i 8. klasse kunne det samme som elever nu kan i 9. klasse.

6 Hovedtræk i reformen Længere og mere varieret skoledag
Tidligere sprogstart Samarbejde mellem lærere og pædagoger Partnerskaber og samarbejde med det omkringliggende samfund Motion og bevægelse 45 min om dagen Tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse

7 Overordnede politiske beslutninger
Lærerne skal undervise 45% af deres arbejdstid Lærerne arbejder på skolen i 40 timer i gennemsnit i 42 uger, i alt 1680 timer Arbejdstiden placeres i tidsrummet 7-17 Der indrettes arbejdspladser til lærerne, så 3 deler 2 arbejdspladser Den understøttende undervisning varetages af pædagoger og lærere: I : P/L = 75/25 M: P/L = 50/50 U: P/L: 60/40

8 Ledelsens målsætning Vi ønsker en skolehverdag, der er præget af Læring, trivsel og respekt Pilegårdsskolen er en lærende organisation. Læring er synlig og attraktiv med mange læringsmuligheder, mange læringsrum og mange forskellige læringsfællesskaber. Pilegårdsskolen er gode oplevelser, ro, glæde og bevægelse. Elever, forældre og personale er medskabere af det gode skoleliv. Alle er aktører og mødes med tillid. Vi leder i mødet. Dannelse og udsyn styrkes i forskelligheden og i fællesskabet.

9 Det opnår vi gennem Tydelig, anerkend- ende og positiv kommunikation
Kvalitet i kerne- opgaven Gensidig tillid Fællesskab Meningsfuldhed, fordybelse og flow

10 Den fagdelte undervisning
Flere matematiktimer (5 i alle klasser) Flere dansktimer (- klassens tid) Flere timer i NT Håndværk og design indføres Flere musiktimer Valgfag obligatorisk fra 7. kl. Tidlig sprogstart (eng, ty og fra)

11 Engelsk, tysk og fransk Engelsk fra 1. klasse
Tysk eller fransk fra 5. klasse (obligatorisk) 4. klasserne skal ikke vælge sprog endnu. Vi har sat en fransk- og en tysklærer på hver klasse. De vælger omkring efterårsferien. 5. og 6. klasser blev introduceret til sprogvalget af 8. klasserne her i foråret og vælger netop nu. Også 6. klasserne får en tysk- og en fransklærer pr. klasse. 7. klasse (ikke obligatorisk – kan vælge dansk i stedet). En tysklærer pr. klasse, GM og XK deler en fransklærer.

12

13

14

15

16

17 Understøttende undervisning - hvad er det?

18 Motion og bevægelse 45 min om dagen i gennemsnit
Som en del af den fagdeIte undervisning (idræt og svømning) Sekvenser af bevægelsesaktivitet (morgenløb, boldspil) Idrætsdage Bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold

19 Samarbejde mellem pædagoger og lærere
I indskolingen: 1 pædagog pr. klasse På mellemtrinnet: 2-3 pædagoger pr. årgang I udskolingen: 1 pædagog pr. profillinje Teamsamarbejde fælles forberedelse – flere hænder

20

21 Hvordan starter skoledagen?

22 At stramme det faglige sikkerhedsnet

23 Hvad gør vi? Indskolingen Mellemtrin Læseflyver TMTM AppWriter
Udeskole Familieklasse Haver til maver Inddragelse af forældre Hold 4 Læseindsats – indholdslæsning Udeskole Familieklasse Haver til maver Inddragelse af forældre

24 Hvad gør vi? Udskolingen Uddannelse Profillinjer
Ekstra lejrskole Erasmus Medier Projektledelse og innovation Samarbejde med ungdomsuddannelserne Bevægelse og læring Inddragelse af forældre Fransk- og tysklærer Læsevejledere Matematikvejledere Udeskolelærer TMTM-lærere Projektledere UVM’s læringskonsulenter

25 Understøttende undervisning
Samarbejde med Ungdomsskolen Samarbejde med naturskole og musikskole Teambuilding dag for 7. klasser 1. hjælpskursus for 6. klasser Demokrati (skolevalg m.v.) Uddannelsesparathed Udeskole Udnyttelse af naturskolens tilbud Korundervisning

26 Skole/hjem-samarbejdet
Forældrene informeres løbende via intranettet om undervisningsforløb, aktiviteter og lektier. Form og indhold fastlægges i teamet. 2 skolehjem-samtaler om året med deltagelse af eleven (bortset fra trivselssamtalen i 0. klasse) – kan placeres efter 17 hvis lærerne ønsker det. Aftales med ledelsen 1 orienterende forældremøde i tidsrummet inden den Møderne arrangeres teambaseret, så alle teamets klasser afholder forældremøde i samme tidsrum Min. 1 socialt arrangement pr. år pr. klasse på skolen eller et andet sted med deltagelse af min. 1 lærer/pædagog i tidsrummet

27 Hvad kan forældrene gøre?
Følg med og hjælp til Mindre computer Mindre sukker Gode madpakker Mere søvn Søvnbehov 1-2-årige… timer 3-årige… timer 4-5-årige… timer 6-9-årige… timer årige… 9-10 timer årige… 9 timer årige…8-9 timer Voksne… 7,5 timer

28 Hav tålmodighed med os ……………. forvent fejl

29 Udfordringer

30 Spørgsmål og input

31 Eventuelt


Download ppt "Fælles forældremøde om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google