Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Markblokke Skovrejsning - på eksisterende landbrugsarealer Særlig drift – på skovarealer Konsulentmøde 12. marts 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Markblokke Skovrejsning - på eksisterende landbrugsarealer Særlig drift – på skovarealer Konsulentmøde 12. marts 2009."— Præsentationens transcript:

1 Markblokke Skovrejsning - på eksisterende landbrugsarealer Særlig drift – på skovarealer Konsulentmøde 12. marts 2009

2 Markblokke I Konsulentmøde 12. marts 2009

3 Markblokke II Konsulentmøde 12. marts 2009

4 Markblokke III Konsulentmøde 12. marts 2009

5 Markblokke IV Konsulentmøde 12. marts 2009 Markblokke I

6 Markblokke V Konsulentmøde 12. marts 2009

7 Markblokke VI Konsulentmøde 12. marts 2009 Markblokke registreres i lag – ikke overlappende Markblok Definerer projketets ydre afgrænsning Mark definerer den enkelte etape – dvs mindste enhed der indberettes samtidig Aktivitet nettoareal hvor der sker aktivitet

8 Markblokke - det videre arbejde Information om leverandørernes tekniske specifikationer Opfølgende teknikermøde Information til tilskudsmodtagerne –Tilsagn fra tidligere Landdistriktsprogram ( t.o.m. 2006) –Afgivne tilsagn dette Landdistriktsprogram (fra 2007 ->) Konsulentmøde 12. marts 2009

9

10 Kontrol af Tilskudsordninger 1.Vigtige pointer kontroller udført i 2008 2.Kontrollen 2009 3.Plantekvalitetskontrol Konsulentmøde 12. marts 2009

11 Kontrol på stedet EU-definerede krav til kontrol Almindelig fysisk kontrol 5 % af udbetalingerne bliver udtaget til kontrol der skelnes mellem arealbaserede investeringsbaserede Efterfølgende kontrol 5 år efter sidste udbetaling udtages 1 % Konsulentmøde 12. marts 2009 1.Vigtige pointer fra kontroller gennemført 2008

12 Fejl i Skovrejsnings sager 1.Vigtige pointer fra kontroller gennemført 2008 Fejl (sanktionerede) i 16 ud af 46 kontrollerede sager i 2008 Arealfejl36,5% Indkomstkomp.36,5% Hegnsfejl7 15,2% Kvalitetsfejl24,3% Konsulentmøde 12. marts 2009

13 Typiske fejl Arealfejl Kvalitetsfejl Tilplantet areal Indkomstkompensation Hegnslængder Manglende opsætning af indberettet Opsat reduceret længde i fht. indberettet Plantehøjde Indblanding Ikke rigtige arter i bryn Manglende/forkert indblanding 1. Vigtige pointer fra kontroller gennemført 2008 Konsulentmøde 12. marts 2009

14 NYT vedr. Arealbaserede tilskud Indgår i det “integrerede kontrolsystem” Betalingsanmodning = Ansøgningsdato 21.april (kan forsinkes med op til 25 kalender-dage) Indgår i den integrerede kontrol – udtagning af FERV Indgår i den tværgående opmåling af fejl Indgår i den integrerede sanktion Kontrollen 2009 2. Kontrollen der gennemføres 2009 Konsulentmøde 12. marts 2009

15 Kontroller 2009 Kontrol der skal gennemføres 2009 Bagudrettet: Arealbaserede tilskud Investeringsbaserde tilskud Forventet antal bagudrettede kontroller ca. 100 stk. Fremadrettet: Arealbaserede tilskud Indgår i det “integrerede kontrolsystem” Frister for tværgående opmåling af fejl styrer frister ikke kendt – skal aftales med FERV Investeringsbaserede tilskud - Snit ELFUL –år eller kalenderår ikke kendt Kontrollerne søges fordelt over året Forventet antal fremadrettede kontroller / år 100 stk. Konsulentmøde 12. marts 2009 2. Kontrollen der gennemføres 2009

16


Download ppt "Markblokke Skovrejsning - på eksisterende landbrugsarealer Særlig drift – på skovarealer Konsulentmøde 12. marts 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google