Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel af regnskabstal til beretningsformål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel af regnskabstal til beretningsformål."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel af regnskabstal til beretningsformål

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Ø90 Bestilling/overførsel Kontroller/accept: - Opgørelse - Færdiggørelse Data-/kontroludtræk fra Ø90 til - Sammenligningstal - LC-regnskab - LC- prod.regnskab - FØI-regnskab FØI – database. Diverse publikationer vedr. regnskabsstatistik for landbruget som helhed (serie A), og for de enkelte driftsgrene (serie B)  Indberetning til EU  Diverse analyser til ministerierne/regeringen  Diverse forskningsprojekter under FØI Dialog Sammenligningstal Dialog Overførsel regnskabsdatabase. Landscentret - database LC-regnskab LC-produktionsgrensregnskab Bruges til: -Kredsanalyser som kan bestilles på Landscentret -Specielle analyser for enkelt-/flere ejendomme, som kredsen kan bestilles på landscentret, eller trække via internettet. -Diverse fagspecifikke pjecer (fx Produktionsøkonomi kvæg, Prognosepjece mv.) -Diverse specialanalyser som bruges af Landscentret (alle fagretninger) - Lands statistik - Akselborg JDC regnskaber PDF- regnskab fra Ø90

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabsdatabaser Regnskabsdatabase for landbrugsregnskaber (best. 501, 510) Regnskabsdata svarende til sammendraget i Årsrapporten Diverse supplerende oplysninger vedr. landbrug Regnskabsdatabasen oplysninger bruges til: Sammenligningstal i Ø90 Kredsanalyser som kan bestilles på Landscentret Specielle analyser for enkelt-/flere ejendomme (best Landscentret). Diverse fagspecifikke pjecer (fx Produktionsøkonomi kvæg Diverse specialanalyser som bruges af Landscentret (alle fagretninger) Lands statistik - Akselborg

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Analyser - Landscentret (X) Kun heltids (x) 2-års analyser Rank (R) Interval (I) Kommentarer: Ekstra krav til analyserne 1.Opdeling efter driftsform i fire hovedgrupper (planter, kvæg, svin, øvrige) 2.Planeavlere opdelt efter hovedafgrøder (korn, fabriksroer, kartofler, øvrige) 3.Planteavlere opdelt efter størrelse (ha) Anfør interval 4.Kvægbrug opdelt efter driftsform (malkekvæg, slagtekalveprodu­center, øvrige) 5.Malkeproducenter opdelt efter antal årskøer. Anfør interval 6.Mælkeproducenter opdelt efter mælkeydelse pr. årsko Anfør interval 7.Svineproducenter inddelt efter driftsform (kun 1-årige analyser). (Sohold 7 kg grise, 30 kg grise) 7-30 kg, integreret, 7-100 kg 30-100 kg, blandet

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Analyser - Landscentret Kun heltids (x) 2-års analyser (x) Kommentarer Ekstra krav til analyse 1.Enkelt ejendomme sat op ved siden af hinanden. (Kan være velegnet eksempelvis i forbindelse med ERFA-gruppe møder) 2.Enkelt ejendom, sat op overfor en udvalgt sammenligningsgruppe (det kan både være en gruppe udvalg på kreds- eller landsniveau).

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabsdatabaser Regnskabsdatabasen vedr. produktionsregnskaber (best 510) Regnskabsdata svarende til sammendrag produktionsgrene Diverse sup.opl. vedr. produktionsgrene landbrug Regnskabsdatabasen oplysninger bruges til: Kredsanalyser som kan bestilles på Landscentret Specielle analyser for enkelt-/flere ejendomme (best.landscentret) Diverse fagspecifikke pjecer (fx Produktionsøkonomi kvæg) Diverse specialanalyser som bruges af Landscentret (alle fagretninger)

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabsdatabaser Regnskabsdatabasen for FØI (best. 501, 510) Regnskabsdata svarende til sammendraget i Årsrapporten Diverse supplerende oplysninger vedr. landbrug Regnskabsdatabasen oplysninger bruges til: Indberetning til EU Diverse publikationer vedr. regnskabsstatistik for landbruget som helhed (serie A), og for de enkelte driftsgrene (serie B) Diverse analyser til ministerierne/regeringen Diverse forskningsprojekter under FØI

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontroller i Ø90 Niveauet for kontrollerne afhænger af sammensætning af driftsopgaven. Der findes følgende niveauer: Driftsregnskab + Almindeligt kontrolniveau (nyt) + Analyser + LC-regnskab (Beretning) + FØI-regnskab + Produktionsgrensopgørelse + LC-produktionsregnskab.

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Kontroller i Ø90 Hvorfor er det vigtigt at regnskaberne har et vist kontrolniveau: Landmanden skal have et ”rigtigt” regnskab Regnskabet skal bruges til sammenligning med andre Regnskabet skal indgå i statistikker/analyser med de rigtige oplysninger.

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Supplerende oplysninger

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Supplerende oplysninger Problemer ved indberetning Mangel på udbytter: Et eller flere arealer med en markafgrøder mangler udbytter. Arealfordeling: Det er ikke altid der er overensstemmelse mellem det dyrkede areal og markfordelingen. Økologi angivelse: Vigtigt at huske at angive hvis landmanden har økologisk produktion. Slagtekalve: Det er slagtet vægt der skal indberettes, og ikke levende vægt. Supplerende oplysninger FØI Oplysninger fra kvæg-databasen

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Supplerende oplysninger Ny dialog til rettelse/indberetning Funktioner > Periodens data > Prod.opl drift FØI mv. Mark Husdyr

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Bestilling af udskrifter

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel / godkendelse Forhåndsgodkendt Ved overførsel/bestilling af regnskabet Endeligt godkendt: Landscentret og FØI kontrollerer de overførte regnskaber de efterfølgende uger efter en overførsel. Så hvis I ikke har hørt noget inden næste overførsel, vil regnskabet være endeligt godkendt.

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel / godkendelse Hvor kan man se at et regnskab er overført til databasen Dialogen ”Opgaveoversigt” Billedet ”Overførsel regnskabsdatabase”

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Opfølgning Indberetning for 2005, 2005/2006 Spørgsmål Information: hvad kan gøres bedre Kontroller: hvilke giver problemer Ønsker til forbedring


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel af regnskabstal til beretningsformål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google