Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning 2009. Budget 2008 - opfølgning pr. 31.03.08 •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning 2009. Budget 2008 - opfølgning pr. 31.03.08 •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser."— Præsentationens transcript:

1 Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning 2009

2 Budget 2008 - opfølgning pr. 31.03.08 •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser en forventet overskridelse af servicerammen på 71,5 mio. kr. •Der indstilles tillægsbevillinger indenfor servicerammen på 46,9 mio. kr. •Det er nødvendigt, med en ”appel-runde” som sidste år, hvor sigtet er overførsel af driftsmidler til 2009, på min. 44 mio. kr., så rammen overholdes - og •- det er nødvendigt at reduktionen på 2 pct. af budget 2008 gennemføres, godkendt den 13.05.08 af Kommunalbestyrelsen

3 Rammebesparelse i 2008 •Kommunalbestyrelsen besluttede den 15.04.08: •at følge Økonomiudvalgets indstilling af 17. marts 2008, om en generel rammereduktion på 2 procent, afhængig af resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008, med følgende bemærkninger: •Besparelserne skal følges og overvåges tæt i de enkelte fagudvalg og godkendes inden endelig udmøntning •Af hensyn til skolernes mulighed for at gennemføre planlagte besparelser, ophæves målsætningerne om vejledende timetal i folkeskolen. Det er samtidig kommunalbestyrelsens klare målsætning, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 prioriteres således, at der igen arbejdes mod vejledende timetal. •Justeringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder sker efterfølgende i udvalgene, og fremsendes til kommunalbestyrelse til orientering •I forhold til pasningsområdet har Undervisningsudvalget godkendt, at der foretages en omfordeling af de tidligere udmeldte sparekrav på 2 procent – det har givet meget uro, idet institutionerne har fået en større besparelse end de oprindelig udmeldte 2 procent. Åbningstiden er ændret fra 52 t. pr. uge til 50,25 time pr uge.

4 Hvorfor ? Derfor! •L 172 modregning af kommunernes bloktilskud på op til 1 mia. kr. i 2009 hvis driftsrammer, anlægsrammer og skatteaftaler i 2009 ikke holdes •L 173 nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af skatteudskrivning (75 pct. i 2009 og 50 pct. i 2010) •L 174 lov om regulering af statstilskuddet i 2009, hvis regnskab 2008 viser, at serviceramme og anlægsramme ikke er overholdt – svarende til overskridelserne i forhold til de kommuner der overskrider

5 Budgetopfølgningen pr. 31.05.08 •Er under udarbejdelse •Det er vigtigt at servicerammen overholdes – altså, skal der overføres sparede midler til 2009 •Hvis der ikke meldes tilstrækkeligt ind (ca. 60 mio. kr.), kan det medføre et krav om månedlige indmeldinger fra samtlige aftaleholdere

6 Budget 2009 •Ubalance i budget 2008 (i b.o. 09) 40 mio •Vokset som følge af budgetopfølgningen pr. 31.03.08 med 40 mio. -> nu 80 mio. kr. •”trussel” fra Finansministeren 15 mio. kr. •Udviklingstiltag + prioritering af forslag – betyder at der skal udarbejdes yderligere sparekrav, så samlet mål 125 mio. kr. •Spareforslagene offentliggøres først efter budgetseminaret i august

7 Budget 2009 - fortsat •Der forhandles nu – de foreløbige udmeldinger er (som sædvanligt) negative, men nok mere negative end tidligere, både hvad angår drift og anlæg •Kvalitetsreformen skal den finansieres af kommunerne (effektiviseringshandlingsplan)? •Aftale – eller ”diktat” – forventes klar i næste uge •Tilskud som vanskeligt stillet kommune – lånemuligheder – lov- og cirkulæreændringer, der er mange usikkerhedsmomenter endnu - men •Ingen tvivl om, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil blive nødt til at bruge en række af spareforslagene.

8 Budget 2009 •KL – borgmestre bakker op om aftalesystemet •Der vil blive gjort yderligere tiltag for at sikre aftaleoverholdelse for den kommende aftale 2009 •Hurtige tilbagemeldinger fra kommunerne om forventet budgetgrundlag 2009


Download ppt "Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning 2009. Budget 2008 - opfølgning pr. 31.03.08 •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google