Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny lovgivning - modtagelse og integration af flygtninge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny lovgivning - modtagelse og integration af flygtninge"— Præsentationens transcript:

1 Ny lovgivning - modtagelse og integration af flygtninge
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Ny lovgivning - modtagelse og integration af flygtninge Årsmøde - Frivillignet d.27.september Bente Bondebjerg, Dansk Flygtningehjælp

2 Mange regler med betydning for flygtninge i DK – også i den første tid
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Mange regler med betydning for flygtninge i DK – også i den første tid Adgang & ophold? Vilkår i DK? udlændingelov integrationslovgivning asyl  familiesammenføring integrationslov, lov om danskuddannelse beskæftigelse aktivlov studier m.m. beskæftigelses- og sociallove EU uddannelse, skole bolig (ghetto) indfødsret Tilbagevenden Repatrieringslov (støtte til frivillig hjemvenden) (Sammenhængen mellem søjlerne: Opholdsregler har betydning for integrationsprocessen og vores politikere regulerer også vilkår for at påvirke hvem der kommer…) Familiesammenføring fylder meget i den første tid…… Overgangen fra asylcenterlivet til integrationsfasen har også stor betydning Og for nogle kan spørgsmålet om sikkerhed for opholdstilladelsen også fylde – især for dem med humanitær opholdstilladelse Men i dag handler om den gode modtagelse og integration, så jeg vil kun snakke om 2.sølje med fokus på integrationsloven….

3 Forskellige opholdstilladelser – forskellige rettigheder/vilkår
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Forskellige opholdstilladelser – forskellige rettigheder/vilkår De forskellige opholdstilladelser (udlændingeloven): Asyl - §7 og §8 (kvoteflygtninge) Familiesammenføring - §9, ægtefæller og børn Humanitær opholdstilladelse - §9b Regeringsudspil om ny midlertidig beskyttelse? Studie Arbejde EU-borgere Au pair, religiøse forkyndere m.v. Eksempler: førtidspension, børn- og ungeydelser, integrationsprogram eller introduktionsprogram, danskundervisning, indfødsret Det hele starter jo med selve det at få en opholdstilladelse – og for at få en grundpointe på plads lige et blik på første søjle…. Her er et overblik over de forskellige former for opholdstilladelse Eksempel på sammenhæng til rettigheder: førtidspension, børn- og ungeydelser, integrationsprogram eller introduktionsprogram, indfødsret

4 Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014
Hvor mange at modtage? 2013: Erhverv Studie EU/EØS Familiesammenføring (heraf 558 til flygtninge) Asyl I alt 2014: Foreløbig prognose (foråret) : asylansøgere; ophold: flygtninge → Holder ikke –der kommer flere! Hvem kommer så - og hvor mange ? Jeg vil ikke gå ind i aktuelle diskussion om antallets betydning men - Brug tallene hvor I færdes – der er brug for at bekæmpe myter! Og husk at det er en udfordring for jeres kommuner, når tallet stiger så meget….. Personer med asyl og familiesammenførte, jeg fokuserer på….

5 Mit oplæg Integrationsloven: Generelt
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Mit oplæg Integrationsloven: Generelt De nye regler efter ”reformen” i 2013 Loven om danskuddannelse: Ændrede regler fra januar 2014 NB Kontanthjælpsreformen juni 2013

6 Integrationsloven – de første 3 år
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Integrationsloven – de første 3 år Hovedindhold: Forskellige tilbud til a) flygtninge & familiesammenførte b) andre indvandrere (arbejdskraft etc.) Integrationsprogram og integrationskontrakt til flygtninge og familiesammenførte, evt. også til uledsagede mindreårige: Danskuddannelse Aktiviteter rettet mod beskæftigelse eller uddannelse Varighed: 3 år (dansk 5 år) Omfang: 37 timer inklusive forberedelse Grundreglerne i integrationsloven gælder fortsat….. Den såkaldte integrationsreform kommer oveni Særlig problemstilling omkring de uledsagede mindreårige…. Også i integrationsloven forskel på rettighederne afhængig af hvilken opholdstilladelse man har fået… Jeg fokuserer på indsatsen for flygtninge og deres familie.

7 Integrationsloven, fortsat
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Integrationsloven, fortsat Fordeling og bolig (kun flygtninge): Udlændingestyrelsen visiterer til kommuner ud fra kvoter Gælder for 3 år – ”stavnsbåndet” Flytning på eget initiativ: Ny kommune skal godkende at overtage integrationsansvaret Ved manglende godkendelse: ikke program og mulighed for at miste den økonomiske hjælp Kommunen skal anvise varig bolig snarest muligt Kommunen skal sørge for midlertidig bolig indtil varig bolig Se kommunekvoter: Bolig er en meget vigtig forudsætning for at kunne påbegynde integrationsprocessen….. Aktuelt melder kommunerne om store problemer med at finde permanente boliger, så midlertidig indkvartering bliver brugt mere omfattende og mere langvarigt….

8 Integrationsloven, fortsat
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Integrationsloven, fortsat Økonomisk hjælp (aktivloven): løbende kontanthjælp (stå til rådighed, deltage i tilbud m.v.) hjælp til enkeltudgifter, fx udgifter ved etablering i bolig hjælp til udgifter ved deltagelse i programmet (integrationslov) NB Både flygtninge og deres ægtefæller kan få kontanthjælp NB Kontanthjælpsreformen i kraft 1.januar 2014: personer under integrationsloven: skal have kontanthjælp ikke uddannelseshjælp men nye lavere satser for kontanthjælp til unge under 30 år Ny mulighed for huslejehjælp til unge på kontanthjælp Alle normale forudsætninger for at være berettiget til kontanthjælp skal være opfyldt: social begivende, ikke formue, egen eller ægtefælles evt. indkomst, rådighed etc. Og kontanthjælps retten gælder kun familie til flygtninge……..

9 ”Integrationsreform” 2013 - integrationsloven
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 ”Integrationsreform” integrationsloven Hovedindhold: Kommunal skal tilbyde nyankomne flygtninge, familiesammenførte og uledsagede mindreårige en individuel integrationsplan; ikke pligt til at tage imod tilbuddet Kommunen skal i hver enkelt sag fastsætte en forvaltning, der er ansvarlig for koordinering Kommunen skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering inden for 3 måneder (flygtninge og familiesammenførte) Været gældende siden 1.juli 2013

10 Integrationsreform - Integrationsplanen
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Integrationsreform - Integrationsplanen Består en udredningsdel og en indsatsdel, som skal sikre en sammenhængende integrationsindsats og understøtte hele familien Udredningen: De enkelte familiemedlemmers forudsætninger: uddannelse og beskæftigelse Den enkeltes sociale og helbredsmæssige ressourcer Indsatsen - en del af integrationsprogrammet: Sociale og sundhedsmæssige tiltag Skole og uddannelse til mindreårige Tilbud om dansk, uddannelse og beskæftigelse Aktiviteter til at styrke aktivt medborgerskab Angive mål og delmål Angive koordinerende forvaltning Angive opfølgning Aktiviteterne er led i integrationsprogrammet Aktiviteter til fremme af medborgerskab? Deltagelse i lokalt foreningsliv m.v. Her kan I virkelig spille en rolle som frivillige medborgere

11 Integrationsreform - Helbredsvurderingen
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Integrationsreform - Helbredsvurderingen Kommunen skal tilbyde vurderingen snarest muligt og inden for 3 måneder; ikke pligt til at tage imod tilbuddet Skal afdække fysiske og psykiske sundhedsproblemer Gennemføres af en læge Omfatte: samtale og helbredsundersøgelse → lægefaglig vurdering af fysisk og psykisk helbredstilstand en lægefaglig vurdering af behov for videre udredning og behandling

12 Ændringer i danskuddannelsen
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Ændringer i danskuddannelsen Lovændring trådt i kraft 1.januar 2014: Udvidet uddannelsesret for flygtninge og familiesammenførte tidligere ret til 3 års gratis dansk, nu udvidet til 5 år Todeling af danskuddannelsen: ”ordinær” danskuddannelse til flygtninge og familiesammenførte korterevarende arbejdsmarkedsrettet dansk til andre kursister Så her har vi endnu et eksempel på at forskellig opholdsgrundlag giver forskellige rettigheder…..

13 Reformen - Muligheder for frivillig indsats?
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Reformen - Muligheder for frivillig indsats? Kende og støtte flygtninges rettigheder Ift den kommunale indsats….. Helhedssynet: hele familien - det hele menneske - andet og mere end danskundervisning og aktivering! Jeres aktiviteter styrker aktivt medborgerskab! introduktion til lokalt foreningsliv m.v. støtte til aktivt forældreskab, det nære demokrati deltagelse i frivillige aktiviteter – også som frivillig

14 Hvor kan I læse/få viden om grundreglerne?
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Hvor kan I læse/få viden om grundreglerne? Frivillignet.dk: Papir om kontanthjælpsreformen Papir om kommunens kan- og skal –opgaver Og inspiration på aktiviteter….. Og Husk de frivillige rådgivninger! Udlændingestyrelse, ministerium og kommune: og 2 publikationer om den gode modtagelse: En generel og en om uledsagede mindreårige. Se:

15 Hvad mener Dansk Flygtningehjælp?
Bente Bondebjerg, Årsmøde 27.september 2014 Hvad mener Dansk Flygtningehjælp? Løbende presse Generelle positioner: Se vores holdningskompas: Se også: høringssvar ved lovændringer Grundholdninger på internationalt arbejde, asyl og integration


Download ppt "Ny lovgivning - modtagelse og integration af flygtninge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google