Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NAP konference 7. juni Århus Workshop Integration.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NAP konference 7. juni Århus Workshop Integration."— Præsentationens transcript:

1 NAP konference 7. juni Århus Workshop Integration

2 Workshop integration kl. 13-16 Introduktion til workshoppens forløb og formål Kort oplæg om feltet – problemområder og tendenser Vi udfolder problemfelter og barriere på integrationsområdet Kaffepause Vi er konstruktive og kommer med løsningsforslag ift. de oplistede problematikker Afrunding og tak for i dag

3 Overordnede tendenser Flygtningepolitik bliver til indvandringspolitik – man forsøger at løse nationale integrationsproblemer via udlændingeloven – begrænsninger i ægtefællesammenføring –”integrationspotential” for nye kvoteflygtninge –Kun familiesammenføring af børn under 15 år –Væsentlige stramninger for at få tidsubegrænset ophold og dansk indfødsret.

4 Overordnede tendenser Socialpolitik bliver til beskæftigelsespolitik – får betydning for prioriteringen af den brede integrationsindsats

5 Deltagelse på arbejdsmarkedet Etniske minoriteter er langt overrepræsenterede i ledighedsstatistikkerne: –15 % for indvandrer og efterkommere –4 % for danskere Beskæftigelsesfrekvensen: –48 % for indvandrer og efterkommere –76 % for danskere »(kilde: OECD 2005)

6 Tvang og økonomisk incitamenter Starthjælp Ægtefællenedsættelse og loft over kontanthjælp 300 timers reglen Beskæftigelse og danskeksamen et krav for ophold og statsborgerskab Ved pålæg ifm. dårligt fungerede familier kan børnechecken inddrages

7 Deltagelse i uddannelsessystemet Maksimum grænse på 3 års danskundervisning Modul-betaling betyder manglende incitament til tilbud til de svageste Lave ydelser tvinger til hurtige jobs

8 Ungdomsuddannelser Etniske minoriteter overrepræsenterede i frafaldstatistikkerne: –Fra gymnasiale uddannelser: 13,4 % for efterkommere 12,4 – 19,3 % for udvalgte flygtningegrupper 8,8 % for danskere –Fra erhvervsfaglige uddannelser: 50 % for efterkommere 57,8 – 61,4 % for udvalgte flygtningegrupper 32,1 % for danskere »(Kilde: SFI ”Etniske minoriteter det nye proletariat” 2005)

9 Boligområdet Tvungen boligplacering de første 3 år Nye regler for kvoter i boligområderne betyder mulighed for at afvise personer på offentlig forsørgelse Overrepræsenteret i hjemløseinstitutioner: –2002: 50% med andet eller uoplyst statsborgerskab (kilde: SFI, ”Etniske minoriteter det nye proletariat?”, 2005)

10 Integrationsprogrammer Beskæftigelsesrettede indsatser Fokus på de stærkeste – kommunerne præmieres ved bestået danskeksamen og ordinær beskæftigelse Negative forventning (erklæring om medborgerskab) og fokus på sanktioner

11 Civil og politisk deltagelse Udelukkelse af større grupper fra fuldt medborgerskab Begrænset lokal demokratisk indflydelse Nødvendigt at styrke etniske minoriteters egne organisationer Stigmatisering i det offentlige rum skaber barrierer for ligeværdig deltagelse

12 NAP 2006-2008 Beskæftigelse og uddannelse –Velfærdsaftalen: Ny firpartsaftale Partnerskab med større virksomheder Målrettet løntilskud Udvidet ret og pligt til aktivering Håndholdt indsats (virksomhedsorienterede jobkonsulenter) Økonomiske incitamenter for kommunerne via finansieringsreform

13 Beskæftigelse og uddannelse: –Mangfoldighedsprogram – best practice –Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for alle (handlingsplan om kønsligestilling for etniske minoriteter) –Integrations- og oplæringsstillinger på det kommunale område

14 Etniske minoriteter og deres familier: –Puljemidler afsat til: Etniske minoritetskvinders deltagelse i samfundslivet Netværk mellem danske og etniske minoritetsfamilier Familierelateret vold, tvangsægteskaber og genopdragelsesrejser Familierådslagning –Forsøg med sprogscreening og heldagsskoler

15 Etniske minoriteters deltagelse i de demokratiske processer: –Dialogaktiviteter: Med indvandrekvinder Med etniske minoritetsforeninger Pulje til dialog om fællesskab og forskellighed Dansk Flygtningehjælp videns- og rådgivningscenter for arbejdet med traumatiserede flygtninge


Download ppt "NAP konference 7. juni Århus Workshop Integration."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google