Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Struktur og processer I alle studier af innovationssucceser og fiaskoer er det konstateret, at de største årsager til manglende succes er: 1.Manglende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Struktur og processer I alle studier af innovationssucceser og fiaskoer er det konstateret, at de største årsager til manglende succes er: 1.Manglende."— Præsentationens transcript:

1 Struktur og processer I alle studier af innovationssucceser og fiaskoer er det konstateret, at de største årsager til manglende succes er: 1.Manglende eller for lille fokus på markedets behov 2.Ingen eller meget dårlig innovationsproces 3.For lille salgs- og markedsføringsstøtte

2 Innovationprocessen  Væksthusene foreslår, at man i mindre og mellemstore virksomheder anvender en traditionel faseopdelt innovationsproces som viste nedenstående. Giv dig tid til at læse den. Det er ikke så svært!  I vores model er der 6 faser med klart defineret arbejdsopgaver i hver fase. Om din virksomhed skal have 6, 5 eller 4 faser, skal I beslutte internt. Væksthuset hjælper gerne hermed  Der skal sættes klare og åbne beslutningskriterier op ved afslutning af hver fase. Disse benævnes ofte ”gates” eller på dansk ”havelåger”. Væksthuset kan ligeledes hjælpe her  Når det er besluttet at arbejde videre med en ide, bør der etableres en innovations- projektgrupper i henhold til kompetence, personprofil og arbejdspres på det pågældende tidspunkt for de relevant personer  Projektgruppen skal have klare rammer og beslutningskompetence  Tilmed at man overvejer anvendelsen af IT-baseret projektværktøjer. Det er uhyre vigtigt, at de spilleregler, som innovationsprocessen i jeres virksomhed foreskriver, bliver gjort kendte for alle i virksomheden, samt at reglerne følges. Nedenstående er et eksempel på en innovationsproces, som kan danne inspiration til din virksomhed. Bemærk! Det er gennem etablering af en videnbase, at virksomheden konstant kan øge sine innovationskompetencer og herigennem løbende opnå større markedssucces og vækst. Det øger i øvrigt også virksomhedens værdi! Viden- base

3 Faseopdelt innovationsproces Et værktøj Fase 5 Lancering Fase 2 Projekt- beskrivelse Fase 2 Projekt- beskrivelse Fase 1 Idé Fase 1 Idé Fase 4 udvikling test/validering Fase 3 Detail- undersøgelse Fase 3 Detail- undersøgelse Fase 6 Evaluering Viden base * Max 2 sider. *På kort tid *Fokus på udbytte *Begrænsede omkostninger *Beskrivelse af nødvendige kompetencer *Ofte nedsættes projekt- grupper her *Intern undersøgelse *Data/hypoteser *Fokus på behovsop- fyldelse *Max. 1 mdr. *Lave omkostninger *Omfattende analyser *Eksterne inddrages *Detaljeret økonomi *Større omkostninger *Opfølgning på opsatte mål *God og dårlig læring *Videnopsamling og -deling *Point-of-no-return *Store omkostninger *Prototype/tests *Detaljeret forretnings- og lanceringsplan *Kick-off møder *Internt *Eksternt *Salgsmaterialer *Succeskriterier *Opfølgningssystemer Fremtidige innovationer

4 Faseopdelt innovationsproces De tidlige faser (prejekt)  Før den konkrete idebeskrivelsen (fase 1) af en mulig ny innovation bør der foregå en behovsidentifikation og -afklaring med baggrund i data/viden om marked og kunder. Egentlig inddragelse af relevant kundegruppe og øvrige interessenter i innovationsarbejdet skal ligeledes overvejes. En sådan behovsidentifikation skal ikke foregå før ethvert innovationsprojekt, men kan eksempelvis foretages eks. en gang om året afhængig af markedets dynamik. En sådan identifikation er en del af det forholdsvis nye begreb, som benævnes ”Brugerdreven Innovation” Behovs- identifikation og afklaring Behovs- identifikation og afklaring Ideevaluering og -udvælgelse Ideevaluering og -udvælgelse *Foretages struktureret eks. 1/året *Gruppesamtaler *Kundepanel *Via salgsstyrken og CRM *Kundeklager *Observationer *Skrivebordsundersøgelser * Konkrete kriterier opsættes *Relevans for virksomhedenes mål *Ressourcer/udbytte *Risiko/Udbytte *Kompetencer intern/ekstern *Timing *Relationer til div. interessenter *Lovgivning *Projektgruppe på relevante projekter nedsættes eventuelt allerede her Videre til egentlige innovationsproces

5 Hvorfor faseopdelt innovationsproces?  Gennemprøvet løsning af mange forskelligartede innovationstiltag både produkt, ydelser- og procesinnovation  Skaber overblik  Minimere risici  Udnytte de rigtige ressourcer  Involvere de rigtige organisatoriske niveauer og funktioner på rigtigt tidspunkt  Påviser synlig fremdrift mod målet  Skaber motivation, fordi fremdrift er tydelig  Signalerer professionalisme.  Sikre struktureret videndeling  Medvirkende til at skabe en egentlig innovationskultur


Download ppt "Struktur og processer I alle studier af innovationssucceser og fiaskoer er det konstateret, at de største årsager til manglende succes er: 1.Manglende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google