Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen"— Præsentationens transcript:

1 Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen
Hvorfor?

2 Baggrund Karakterkommissionen nedsættes af regeringen i december 2003
Kommissionen afgiver betænkning i december 2004 Regeringen afholder konference om karakterskalaen i december 2005 7-trinsskalaen indføres august 2006/2007

3 Begrundelser for at skifte karakterskala
Det internationale 13-skalaen bruges forskelligt Antallet af karakterer

4 Det internationale Karaktererne 13 og 00 forstås ikke internationalt
13-skalaen er ikke sammenlignelig med ECTS-skalaen

5 13-skalaen bruges forskelligt
Fra fag til fag Fra et trin i uddannelsessystemet til det næste Over tid – karakterinflation

6

7 Antallet af karakterer
Hvor fint kan man måle en eksamenspræstation? 7 eller 8? 8 eller 9?

8 En karakterskala er ikke bare en række tal
Beskrivelser af de enkelte karakterer 8: den middelgode præstation 10: rutinepræget 11-13: selvstændig

9 Tallene -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12 -3 og 00: ikke bestået
Facts om 7-trinsskalaen Sådan ser skalaen ud

10 Negative karakterer Tg- – 1 2/3 Mdl+ – 4 1/3 Mdl –7 Mdl- – 12 1/3
Ug 8 Ug- 7 2/3 Mg+ 7 1/3 Mg 7 Mg- 6 1/3 G+ 5 2/3 G 5 G- 3 2/3 Tg+ 3 1/3 Tg 1 Tg- – 1 2/3 Mdl+ – 4 1/3 Mdl –7 Mdl- – 12 1/3 Slet+ – 17 2/3 Slet – 23

11 Scherfíg – om Ørsteds skala
… et vidunder af snilde og sindrighed, som må fryde enhver undervisningsinspektør. En tankebygning af tal og talmystik. Et spil, hvor karakteren minus 23 betyder udelukkelse og ruin…

12 Hvor hårdt slår –3? 7-trinsskalaen: –3 opvejes af 7
Ørsteds skala: Slet (–23) opvejes af 8 Ug’er

13 Det internationale ECTS-skalaen A, B, C, D, E, Fx, F A: 10% B: 25%
Ingen fastsat dumpeprocent

14 2 4 7 10 12 10% 25% 30% 25% 10%

15 Beskrivelser 12: Fremragende 10: Fortrinlig 7: God 4: Jævn
02: Tilstrækkelig 00: Utilstrækkelig -3: Ringe

16 12: Fremragende 10% - på lang sigt og på landsplan
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

17 Vejledende karakter-beskrivelser – fransk
12 Eleven udtrykker sig i sin mundtlige præsentation af tekstmaterialet såvel som i samtale og diskussion i et klart og nogenlunde flydende sprog og med et alment og specifikt ordforråd. Eleven viser sikkerhed i tekstforståelse og i relevante idiomatik, morfologi og syntaks med fortrinsvis uvæsentlige fejl. Præsentationen er selvstændig og velstruktureret. Både præsentationen og samtalen viser stor indsigt i tekstmaterialet og det tilknyttede emne, og eleven inddrager stort set alle relevante aspekter. 7 2

18 Forudsætninger Præcise mål for de enkelte fag Bedømmelseskriterier
Fagspecifikke karakterbeskrivelser

19 Relativ/absolut Den enkelte præstation skal bedømmes absolut
På landsplan forventes over tid en fordeling, der svarer til ECTS-skalaens fordeling. 3 håndtag: Målene for det enkelte fag Karakterbeskrivelser for fagene Prøverne


Download ppt "Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google