Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UNI-spansk - forårssemestret 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UNI-spansk - forårssemestret 2011"— Præsentationens transcript:

1 UNI-spansk - forårssemestret 2011
Grammatik og sprogbeskrivelse

2 Materiale ’Spansk universitetsgrammatik 2010’ af Helle Dam-Jensen og Lotte Dam Øvelser og afleveringsopgaver (sendes løbende) Præsenter bogen, husk ”mere om”

3 Kompetencebeskrivelse for modulet
Viden om: fremmedsprogets syntaks, morfologi og grammatiske betydning inden for centrale emneområder begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer inden for fremmedsproget. Færdigheder i: at beskrive centrale grammatiske emneområder at genkende og beskrive grammatiske strukturer inden for centrale emneområder vha. begrebsapparat og metode. Nye kompetencebeskrivelser alle studieordninger skal indeholde. Det man skal prøves i og som eksaminator og censur kan bruge som tjekliste

4 Prøve En ekstern individuel skriftlig prøve på dansk
Forår 2011: Grammatik og sprogbeskrivelse En ekstern individuel skriftlig prøve på dansk Prøven har form af en skriftlig stedprøve Den studerende skal på grundlag af en forelagt spansk tekst give en samlet redegørelse for et grammatisk emne samt karakterisere en række grammatiske problemer Alle hjælpemidler må anvendes Normeret prøvetid: 5 timer. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen Omfang: 5 ECTS-point. Normalt i november. En meget grundlæggende prøve.

5 Emner forår 2011 Refleksive konstruktioner med upersonlig betydning
Modus Tempus Aspekt Verbalperifraser Infinitte former (participiet, gerundium og infinitiv) Repetition af tidligere emner

6 Program 15/1 introduktion til semestret
repetition af refleksive konstruktioner med upersonlig betydning øvelse i refleksiv oplæg om sætningstyper øvelse i sætningstyper introduktion til modus Evt. blandet øvelse (repetition) Kursusplan: se udleveret kursusplan


Download ppt "UNI-spansk - forårssemestret 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google