Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5. dec. 2006Lis Lundby1 Bundet prøvefag 9. klasse – altså obligatorisk: Prøven i matematik består af to selvstændige dele med selvstændige karakterer •Matematiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5. dec. 2006Lis Lundby1 Bundet prøvefag 9. klasse – altså obligatorisk: Prøven i matematik består af to selvstændige dele med selvstændige karakterer •Matematiske."— Præsentationens transcript:

1 5. dec. 2006Lis Lundby1 Bundet prøvefag 9. klasse – altså obligatorisk: Prøven i matematik består af to selvstændige dele med selvstændige karakterer •Matematiske færdigheder (færdigheder, kendskab til faglige udtryk og behandling af enkle matematiske problemstillinger) •Matematisk problemløsning (anvendelse af matematik til behandling af problemer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold samt behandling af matematiske problemstillinger) Love, bekendtgørelser o.s.v. på flg. link: http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/

2 5. dec. 2006Lis Lundby2 Afholdelse af skriftlig prøve prøvetermin maj-juni 2007: Tirsdag den 15. maj: •Kl. 9:00 – 10:00Matematiske færdighederFSA •Kl. 10:00 – 13:00Matematisk problemløsningFSA •Kl. 13:30 – 17:30MatematikFS10

3 5. dec. 2006Lis Lundby3 Hjælpemidler ved skriftlig prøve: •Matematiske færdigheder: (udelukkende skrive- og tegneredskaber – ikke elektroniske) •Matematisk problemløsning: (alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder lommeregner, skrive- og tegneredskaber, elevens egne udførte noter og opgaver samt den af ministeriet udgivne formel- og tabelsamling el. l. - intet må kunne kommunikere) •Matematik: (godkendt formel- og tabelsamling, egne optegnelser og opslagsværker samt andre hjælpemidler, herunder lommeregner og computer. Hvis der til et opgavesæt skal anvendes særlige hjælpemidler, vil dette blive meddelt skolerne ved opgavernes udsendelse)

4 5. dec. 2006Lis Lundby4 Karaktergivning: Bekendtgørelse nr. 350 af 19. maj 2005 om karaktergivning og anden bedømmelse. Matematiske færdigheder 1 time Beskikket censor Kommunal censor Matematisk problemløsning 3 timer Beskikket censor Kommunal censor Der gives én karakter for hver af prøverne - omsætningstabeller på UVM´s hjemmeside

5 5. dec. 2006Lis Lundby5 I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på: •elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer •hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken. Maj/juni 2007:13 skalaen anvendes Efter august 2007:7-trins skalaen anvendes7-trins skalaen anvendes

6 5. dec. 2006Lis Lundby6

7 5. dec. 2006Lis Lundby7

8 5. dec. 2006Lis Lundby8 Elektroniske test foråret 2007: Den 1. marts 2007 åbner Undervisningsministeriets nye netsted www.evaluering.uvm.dk. •Matematik 6. Klassetrin - adaptiv test - dække faget i størst mulig bredde. - opdeles i 3 emnemæssige områder - ”profilområder” - give en nuanceret profil af elevens standpunkt i faget. Profilområde 1: Tal og algebra Profilområde 2: Geometri Profilområde 3: Matematik i anvendelse Brugervejledning på flg. link: http://www.uvm.dk/evalueringskultur/test/documents/Brugervejledning-Booking.pdf

9 5. dec. 2006Lis Lundby9 Hjælpemidler v/afprøvning af test: •hvad der anvendes i forbindelse med andre test. •retningslinjer om hjælpemidler meldes ud i god tid inden testene d. 1. maj 2007. •eleverne må ikke modtage hjælp til løsning af opgaverne Som udgangspunkt skal eleverne til opgaveafprøvningen medbringe følgende: Kladdepapir, blyant og lommeregner. Vejledning til de lærere, der skal bistå ved afprøvningen af opgaver til de it-baserede test i matematik på 6. klassetrin, findes på min hjemmeside:http://pmc.daks.dk/71.0.html

10 5. dec. 2006Lis Lundby10

11 5. dec. 2006Lis Lundby11


Download ppt "5. dec. 2006Lis Lundby1 Bundet prøvefag 9. klasse – altså obligatorisk: Prøven i matematik består af to selvstændige dele med selvstændige karakterer •Matematiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google