Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vurdering af basale færdighed, FVU og IKV i AMU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vurdering af basale færdighed, FVU og IKV i AMU"— Præsentationens transcript:

1 Vurdering af basale færdighed, FVU og IKV i AMU
EPOS formidlingskonference Mandag d. 25. februar Mette Nørholm og Lizzie Mærsk Nielsen

2 Manglende basale færdigheder
Ca. 1/3 af alle AMU-deltagere mangler basale færdigheder i læsning, skrivning og/eller regning – svarer til ca AMU-deltagere om året Manglende basale færdigheder må ikke være en barriere for at kunne gennemføre AMU-uddannelser med tilstrækkeligt udbytte

3 Vurdering af basale færdigheder
Fra den 1. august 2007 blev der indført et tilbud om, at AMU-kursister kunne få vurderet deres basale færdigheder i læsning og skrivning, samt regning og matematik Indføres som led i udmøntning af VEU-trepartsdrøftelserne og Velfærdsaftalen om en forbedret indsats for de mange voksne med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder Lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

4 Rammer og vilkår Vurderingen varetages af godkendte AMU-udbydere
(dvs. opgaven må ikke udliciteres) Vurderingen og vejledningen kan foregå i eller i tilknytning til undervisningstiden Varighed på 0,3 dag Vurderingen kan foregå på uddannelsesinstitutionen eller på en virksomhed Der skal anvendes hensigtsmæssige metoder Dokumentationen for vurderingsresultater udleveres til og tilhører deltageren

5 To test af basale færdigheder
Vejledende Læsetest for Voksne Består af tre deltest: - tekstlæsning (hvilket ord passer bedst?) - ordforråd (hvilket billede passer til ordet?) - læsning af ord (hvilket ord lyder som det rigtige ord?) Vejledende Matematiktest for Voksne - sproget i matematik og regning (ex. flere, færre, større) - matematiske forudsætninger på FVU-niveau - matematiske forudsætninger over FVU-niveau

6 Generelt om de to test Der er udarbejdet vejledninger til testene
Der er facitlister til testene Testene er overvejende selvinstruerende, så de kan forestås af AMU-faglærere uden særlig forudgående kvalifikationer hertil Der eksisterer både en papirversion og en CD med en digital udgave af testene Hver af testene tager minutter af gennemføre Det er de samme test, der anvendes til vurdering af basale færdigheder i AMU, og som anvendes i forbindelse med optagelse til FVU Deltagelse i test er obligatorisk i forbindelse med FVU Testene skal danne grundlag for en vejledning af kursisten

7 Procedure Deltageren informeres om formål med vurderingen og vurderings-/testmetoder (individuelt eller på hold) Vurderingen/testen gennemføres (individuelt eller på hold; på pc eller papir) Individuel vejledningssamtale om testresultatet

8 Vurdering af basale færdigheder skal danne grundlag for:
At tilrettelægge den enkelte deltagers AMU-undervisning og undervisningsmateriale mhp. at forbedre deltagerens mulighed for at gennemføre og få et bedre udbytte af AMU-undervisningen Vurdering af behovet for særlige hjælpemidler til deltageren At vejlede deltageren til: undervisning i læsning og skrivning og/eller i regning og matematik i AMU og/eller FVU ordblindeundervisning undervisning i dansk som andetsprog At vejlede deltageren i forhold til fremtidige uddannelsesønsker og kravene heri

9 Forberedende voksenundervisning - FVU
Trinopdelt undervisning: FVU-læsning 4 trin, hver med timers undervisning FVU-matematik 2 trin med timers undervisning Slutniveau svarer til 9. klasse inden for almen voksenuddannelse Fra 1. august 2007: Obligatorisk vejledende test inden optag

10 Udbydere af FVU VUC har ansvaret for, at FVU udbydes
FVU afholdes af VUC og en lang række udbydere med overenskomst med VUC I 2004 blev ca. 60% af aktiviteten afholdt af VUC AMU-centre og erhvervsskoler : 4 %

11 Politisk ønske om at flere deltager i FVU
Dialog og information om læse-, skrive og regnevanskeligheder FVU skal målrettes personer, der taler dansk - Målgruppen for FVU-læsning skal fremgå klart - Obligatorisk test til FVU 15-20 mio. kr. årligt til opsøgende indsats Forsøg med IT og engelsk på FVU-niveau

12 Hvordan skal AMU bidrage?
Erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal gennemføre mere FVU - målet er FVU-deltagere årligt Der skal gennemføres flere kombinerede AMU-FVU-forløb Alle deltagere i AMU og IKA skal tilbydes vurdering af læse-, skrive- og regnefærdigheder og vejledning i tilknytningen hertil bl.a. mhp. rekruttering til FVU m.v. og tilpasning af undervisning, materialer o.lign. på AMU

13 Hvad sker der allerede på AMU-området?
FKB-bekendtgørelse: Alle arbejdsmarkedsuddannelser skal udvikles blandt andet under hensyn til deltagere med læse-, skrive og/eller regnevanskeligheder Anvendelse af AMU-målene ’Faglig læsning og skrivning’ samt ’Faglige regning og matematik’ Oprettelse af ord- og regneværksteder Etablering af TUP-projekter AMU Hjælpemiddelservice

14 Individuel kompetencevurdering – IKV i AMU
IKV i AMU er et tilbud til AMU-målgruppen pr. 1. august 2007 Vurderingen har en varighed på ½-5 dage Alle deltagere i IKV i AMU skal tilbydes en vurdering af basale færdigheder som skitseret i det foregående Håndbog om Individuel Kompetencevurdering i AMU. Undervisningsministeriet, 2008.

15 Yderligere informationer
Lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område Vejledning om FVU og kombinerede AMU-FVU-forløb på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet, oktober 2007 Vejledning om brug af Vejledende Læsetest for Voksne – til anvendelse i FVU og AMU. Undervisningsministeriet, august 2007 Vejledning om brug af Vejledende Matematiktest for Voksne – til


Download ppt "Vurdering af basale færdighed, FVU og IKV i AMU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google