Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den store Acceleration – kan det fortsætte ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den store Acceleration – kan det fortsætte ?"— Præsentationens transcript:

1 Den store Acceleration – kan det fortsætte ?

2 Vi løber tør for Ressourcer !!
The 3 Øko kriser Vi løber tør for Ressourcer !! Det økologiske fodaftryk er 1,8 gange større end den globale kapacitet In DK er forbruget 14 % større end EU gennemsnittet Klimaforandringerne er igang CO2 belastningen i DK er 3-4 større end det globale gennemsnit per indbygger og i top 5 i verden

3 effektivt, socialt ansvarligt og bæredygtigt Europa
Fra ”den store acceleration” til grøn omstilling FN mål for at sikre bæredygtighed God regeringsførelse målrettet bæredygtige Trivsel og Gode boforhold Sikker fødevareforsyning Sikker vandforsyning Universel ren energi Produktive og sunde økosystemer EU 2020 plan Ressource effektivt, socialt ansvarligt og bæredygtigt Europa Klodens bæreevne er mest truet i forhold til : Klima Ressource forbrug Miljøfrem mede stoffer Tab af biodiversitet Grøn omstilling er DK svar på disse udfordringer.

4 Løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver !!
GRØN OMSTILLING Verden står overfor to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og klima/miljøkrisen. Derfor står bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på regeringens dagsorden. Danmark har chancen for udvikle sig til et grønt demonstrationsland for nye teknologier og nye metoder. På den måde vil vi skabe grundlaget for at bevare og udvikle nye produktions – og videns arbejdspladser i den private sektor Regerings grundlaget 2011

5 Grøn vækst i hovedstaden
Københavns Kommune indtager dermed ikke alene rollen som myndighed og som stor kunde for mange virksomheder, men også som drivkraft i arbejdet med at skabe Grøn Vækst i hovedstaden. … - Hvis vi skal nå vores mål, kræver det et stort ejerskab og nye samarbejdsformer mellem organisationer, erhvervsliv, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Derfor inviterer vi nu til dialog meget tidligt i processen – og jeg er glad for, at så mange travle mennesker ønsker at bidrage, siger overborgmester Frank Jensen. Klimasekretariatet Klimasekretariatet i Aarhus Kommune er ansvarlig for den tværgående projektledelse i klimaarbejdet. Klimasekretariatet har endvidere ansvar for klimapartnerskaberne, Klimaplanen og fremdriften i de fem strategiske hovedspor. Grøn erhvervsvækst er et privat-offentligt samarbejde mellem Odense, Middelfart og Kolding kommuner og en række private firmaer og organisationer. Aalborg Kommune - Center for Grøn Omstilling og NBE Skal understøtte en samtidig grøn omstilling i forhold til Erhverv, By- og bolig samt Forbrug og adfærd.

6 Bæredygtig Erhvervsudvikling og grøn vækst
Bæredygtighedsstrategien Erhvervsstrategien

7 Løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver !!
Den Grønne omstilling skal ske i forhold til Energiforbrug / produktion Cirkulære / lukkede ressourcekredsløb Optimering af ressourceanvendelsen på den enkelte virksomhed Øget genbrug / genanvendelse Dialog med leverandører – mhp. minimering af spild Industriel symbiose (udveksling af ressourcer mellem to eller flere virksomheder). Anvendelse af overskudsvarme Fælles indkøb, transport m.v. Udveksling af ressourcer mellem virksomheder og andre aktører – evt. i området Initiativerne i regeringens ressourcestrategi målrettet industrien viser, at DK kun kommer i mål, hvis Industrien tager førertrøjen på. Kan industrien leve op til denne forventning?

8 Løsningen af de globale udfordringer skal være vækstdriver !!
Permanent support De fleste virksomheder i DK er små og mellemstore. Bæredygtig innovation er en særlig stor udfordring Som Miljømyndighed hos virksomhederne oplever Kommunerne, at disse virksomheder har svært ved at finde tid og viden til at ”drive” en omstillingsproces ” Udfordringen er imidlertid, at særligt små og mellemstore virksomheder har fokus på deres kerneforretning og ikke har den fornødne tid eller viden til at realisere de potentialer, der måtte ligge i en bedre udnyttelse af overskydende ressourcer.” Grøn omstillingstiltag kræver i modsætning til traditionel innovation samspil mellem mange ”eksterne parter”, involverer indsigt i forskelligartet lovgivning, og fordre sammenkoblinger i cirkulære ressourceloop mellem udbyder og indkøber af ressourcerne Der skal altså hjælp til for at komme i mål !! Erhvervsstyrelsen

9 Hovedkonceptet for en bæredygtig udvikling
Viden samfundet – grøn omstilling Industrisamfundet Velfærdssamfundet 1 i 1 2 i 1 3 i 1 Cradle to Cradle Grønne produkter CSR Global konkurrence om ressourcer Klode Hinandens Forudsætningfor succes Social politik Uddannelse erhvervspolitik Miljø politik Økonomisk politik affaldsindustri Forhandling Samarbejde Partnerskaber Vi får flere gevinster ud af samme investering

10 Center for Grøn Omstilling har særlig fokus på via partnerskaber at fremme
Grøn erhvervsudvikling, Bæredygtig by – og boligudvikling, Grøn adfærd. Bright Green Island ?

11 Fra ”den store acceleration” til grøn omstilling
PARTNERSKAB Lovoverholdelse Økoeffektivitet Markedsorientering Værdier ”at være lovlydig” Reduktion af omkost-ninger og miljøbelast. Miljø del af forretningsstrategi Mål få overskridelser Omkostningsreduktion Miljø konkurrence-fordel Forandringsmønster ”som vi plejer” Løbende små ændringer Gerne store ændringer Organisatorisk fokus Myndighedskontrollen Miljø del af daglig drift Markedsføring og topledelsen Miljørelationer Opleves som konflikt med forretningen Kompromis med forretningen En del af forretningen Forhold til myndighed Minimal kontakt Engageret kontakt Læring og innovationspartner “politi”tilsyn dialog om Miljøstyring dialog om Grønne produkter Vores rolle som Miljømyndighed Partnerskaber

12 NBE giver hjælpen til virksomhederne
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling understøtter en grøn omstilling AAU, Erhvervsafdelingen incl EU kontor, Energi og Miljøforvaltningen, Energiselskabet og jobcenteret tilbyder kommunes virksomheder: Bistand til bæredygtig Innovation – grønne produkter Bistand til ressourceeffektivitetsprojekter Bistand til at finde offentlige støttemidler Mulighed for at deltage i virksomhedsnetværk mhp erfa.udveksling og virksomheds – virksomheds- samarbejder Gratis bistand fra jobtræningspersoner, studerende, professorer og sagsbehandler til arbejdet Virksomhederne forpligtiger sig til : Samarbejde om en forretningsplan for Bæredygtighed at gennemføre konkrete bæredygtige innovations projekter

13 Resultater i NBE 60 virksom-heder på 3 år.
Ressourceeffektivitet og reduceret miljøbelastning Reduktion i Energi og vand forbrug Produktorienteret miljøstyring Kemikaliestyring – Indkøb og substitution Affaldsstyring og reduktion Hjælp til at indfører konkrete Clean tech tiltag Infrastruktur Industriel symbiosis – Affald til Ressourcer Grønne Produkter Carbon Footprint på udvalgte produkter Miljøkommunikation Eco-Design Cradle til Cradle produktudvikling Grønne indkøb baseret på og i samspil med de offentlige indkøb 60 virksom-heder på 3 år.

14 3) Universitet (prof + stud)
Partnerskabsprojekter Ressourceeffektivitet Grønne produkter Grøn kommunikation Industriel symbiosis NBE´s ” Produkter” Forretningsplan for bæredygtig udvikling “Support enheden” 1) Erhvervskontoret 2) Miljø (incl affald) 3) Universitet (prof + stud) 4) Energikonsulenter 5)JobCenter Seminarer om værktøjer/viden Substitution af kemikalier Industriel symbiosis Miljøkommunikation Carbon footprint beregninger Ressourceeffektivitet Personaleressourcer Studerende Grøn jobtræning = Grønne Jobs Miljøsagsbehandlere Forskning

15 Forretningsplan for bæredygtighed
Indhold : En beskrivelse af produktet og de væsentligste produktions metoder En beskrivelse af de væsentligste bæredygtigheds-udfordringer for produkt og produktionen. Resultatet af bæredygtighedsscreeningen Mål for virksomhedens bæredygtighedsarbejde de næste 2 år med fokus på produktet og udvikling af forretningen . Projekt oversigt En redegørelse til offentligheden med mål og indsatser

16 EU projekt omkring ECO design i byggeindustrien
Nye projekter i NBE!! Industriel symbioses EU projekt omkring ECO design i byggeindustrien NBE BYG – på vej.

17 Skal etablerer en projektgruppe
Roller Aalborg kommune Projektkoordinator Deltager i virksomhedens projektgruppe Deltager i alle faser af samarbejdet og fastholder alle parter daglig sparingspartner og innovator skal optræde som innovator for virksomheden understøtte i ansøgning af eksterne midler Understøtte med jobtræningspersoner Virksomheden Skal etablerer en projektgruppe forpligtige sig til at opstille mål og gennemfører konkrete tiltag Udarbejde en forretningsplan indenfor de 2 første år Allokerer ressourcer til samarbejdet Aalborg Universitet Deltage i alle screeninger og projektformuleringer Deltage i alle innovationsprojekter på virksomhederne Studerende gennemfører deres projekter på virksomhederne


Download ppt "Den store Acceleration – kan det fortsætte ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google